Saltar al contingut principal

Capacitació per a l’abordatge de les violències masclistes

Nombre de lectures: 0

← Unitat 7.4 | Unitat 7.6 →

Unitat 7.5 Matrimonis forçats


  • Autoria: Laia Virgili Lópezo, Sandra Camacho Padillao i Anna Hernández Hernica (SICAR Cat)


El concepte de matrimoni forçat

El matrimoni forçat és el que es produeix sense el consentiment vàlid de, com a mínim, una de les parts contraents, per la intervenció de terceres persones de l’entorn familiar, sovint els progenitors, que decideixen i/o pressionen perquè aquest matrimoni es produeixi. La pressió pot ser física, sobretot, o psicològica.

No s'ha de confondre amb el matrimoni pactat o concertat i el matrimoni simulat, fraudulent o de conveniència, així com el matrimoni precoç, que té lloc quan la dona és menor de 18 anys.

Els matrimonis forçats són una pràctica molt estesa, vinculada a la migració i també a certs col·lectius, com l’ètnia gitana. Poden afectar nens i nenes tant majors com menors d’edat. Amb tot, les víctimes principals són noies joves, algunes d’elles menors d’edat. El matrimoni forçat constitueix una vulneració greu dels drets humans i una forma de VM en l'àmbit social o comunitari, segons la Llei 5/2008. Des del 2015 està tipificat com un delicte de coaccions (art. 172 del Codi penal).

Vinculació amb la protecció internacional

Els matrimonis forçats són una forma de violència contra les dones i una greu vulneració de drets humans. Les dones en moltes comunitats representen l'honor i la respectabilitat de la família i de la comunitat mateixa, per tant, si es neguen a acceptar el matrimoni, seran estigmatitzades i rebutjades.

A vegades, a més, les sotmeten a càstigs físics que poden posar en risc la seva vida. Es considera una de les causes de persecució per motius de gènere, i per això poden sol·licitar protecció internacional.

Vinculació amb el tràfic de persones

Amb motiu de la Directiva 2011/36/EU, en l'article 177 bis del Codi penal es va tipificar expressament el matrimoni forçat com a finalitat del tràfic d'éssers humans. Per ser considerat com a tal, cal que es donin tots els mitjans comissius del TEH (captació, trasllat i explotació).

D'altra banda, l'article 172 del Codi penal tipifica el matrimoni forçat com a delicte de coaccions. Aquesta doble tipificació és confusa i molt poc clara a l'hora de delimitar un delicte o l'altre.

Marc normatiu aplicable

Torna a munt