Saltar al contingut principal

Capacitació per a l’abordatge de les violències masclistes

Nombre de lectures: 0

← Unitat 7.5 | Bibliografia →

Unitat 7.6 Violència derivada dels conflictes armats


  • Autoria: Laia Virgili Lópezo, Sandra Camacho Padillao i Anna Hernández Hernica (SICAR Cat)


Segons la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, la violència derivada de conflictes armats es defineix com una manifestació de VM en l’àmbit social o comunitari, que inclou:

  • l’assassinat
  • la violació
  • l'esclavatge sexual
  • l’embaràs forçat
  • l’avortament forçat
  • l’esterilització forçada
  • la infecció intencionada de malalties
  • la tortura
  • els abusos sexuals.

En un context de conflicte, les desigualtats estructurals ja existents en una societat s’accentuen, i augmenten els índexs de violència contra les dones i les nenes, especialment els atacs contra la seva sexualitat.

Dels 34 conflictes armats que van tenir lloc l’any 2018, 20 van ser en països on la discriminació de gènere ja era mitjana, alta o, fins i tot, molt alta.

Marc internacional aplicable

Vinculació amb la protecció internacional i el tràfic de persones

En situacions de conflictes armats, les dones es poden veure obligades a abandonar les seves llars i necessitar protecció internacional per garantir la seva supervivència. Durant el procés migratori cap a un país segur, s’enfronten a greus riscos de patir diferents manifestacions de VM, així com d’esdevenir víctimes de tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació, ja sigui en origen, en països en trànsit o en el d’acollida. Les xarxes criminals s’aprofiten d’aquestes situacions de vulnerabilitat.

Segons l’ACNUR, el 49% de les persones refugiades al món són dones, principalment a causa dels conflictes armats, i tenen més dificultats en comparació amb els homes per motius de gènere.

A més, algunes dones fugen també dels seus països també per motius de persecució de gènere: mutilació genital femenina, els matrimonis forçats, o crims d’honor o de dot.

Impacte en les víctimes d’aquest tipus de violència

Els conflictes armats són escenari de violacions de drets humans . Les dones es troben en una situació de gran vulnerabilitat i es veuen abocades a la pobresa i la inseguretat alimentària, tant durant el conflicte com en època de postconflicte. Alhora, també es troben més exposades a patir violència. La violència sexual contra les dones ha esdevingut en alguns conflictes, com en el de l’antiga Iugoslàvia, en una arma de guerra que s’ha usat com a mecanisme de tortura i d’humiliació.

Durant la guerra, les dones acostumen a perdre els seus mitjans de subsistència i els seus béns, com les seves llars, que són destruïdes. A més, els serveis de salut es debiliten i augmenta la taxa de mortalitat materna.

Es desconeix l’abast real que té l’impacte de la violència derivada de conflictes armats, ja que les dones supervivents tenen grans dificultats per accedir als sistemes de justícia o, fins i tot, temen l’estigma social de la seva comunitat i les represàlies dels victimaris. A més, les dones, pel simple fet de ser-ho, poden patir altres persecucions específiques com ara mutilació genital femenina, matrimoni forçat, tràfic de persones o esclavitud.

Per tant, cal fomentar la igualtat de gènere abans, durant i després dels conflictes, així com garantir la participació plena i efectiva de les dones en la vida econòmica i social.

↑ Índex de la unitat


← Unitat 7.5 | Bibliografia →

Torna a munt