turisme

Guia breu sobre Moodle 3.5 per als tutors de l'Aula Virtual de l'EAPC

Nombre de lectures: 0

Guia breu sobre Moodle 3.5 per als tutors de l'Aula Virtual de l'EAPC

1. Introducció

En aquest document trobareu les novetats més importants pels tutors derivades de la versió nova 3.5 del Moodle.

L'Aula Virtual és l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge de l'Escola d'Administració Pública (EAPC) on es troben les eines de comunicació i els recursos documentals necessaris per al desenvolupament dels cursos a distància. S'hi accedeix des de l'adreça: http://virtual.eapc.cat/. Per defecte, us recomanem que feu servir el navegador web Firefox o el Chrome, tant per la seva qualitat com pel fet de ser dos projectes de programari lliure, oberts a tothom i gratuïts. Els podeu descarregar des de https://www.softcatala.org/.

2. Portada o pàgina d'inici

En accedir a l'Aula Virtual trobareu tres espais diferents:

 • Una barra superior amb una icona per plegar/desplegar el bloc de navegació Icona per plegar/desplegar bloc de navegació, el logo de l'Aula Virtual, un menú amb enllaços d'interés i l'enllaç per iniciar sessió a l'entorn amb un usuari i contrasenya.
 • Un bloc de navegació a l'esquerra, que es pot plegar i desplegar. La lista d'elements que es mostren a aquest bloc varia en funció de la pàgina que s'està visualitzant.
 • Un bloc central amb enllaços d'interés i les novetats i notícies rellevants de l'Aula Virtual, que s'aniran actualitzant periòdicament.

Pàgina d'inici

3. El Tauler o la meva pàgina de cursos

Un cop feu clic a l'enllaç Inicia la sessió i accediu amb el vostre usuari i contrasenya a l'Aula Virtual, el sistema us dirigirà a un espai anomenat Tauler.

En aquesta pàgina hi trobareu:

 • Una barra superior amb una icona per plegar/desplegar el bloc de navegació Icona navegació, el logo de l'Aula Virtual, un menú amb enllaços d'interés, les icones amb les notificacions i missatges i un menú d'usuari per poder accedir al perfil o editar les preferències, entre d'altres.
 • Un bloc de navegació a l'esquerra, que es pot plegar i desplegar. La lista d'elements que es mostren a aquest bloc varia en funció de la pàgina que s'està visualitzant. Així, per exemple, al tauler es mostrarà la llista de cursos i el calendari però, en canvi, dins d'un curs aquest bloc mostrarà, a més de la llista de seccions del curs, accessos directes a la pàgina de participants, calendari i qualificacions, entre d'altres.
 • Un bloc central amb un resum dels vostres cursos, on apareixerà la llista de properes activitats.Fen clic al nom del curs, podreu accedir-hi directament.

Tauler

4. Estructura dels cursos

Els cursos estan organitzats en tres grans blocs:

 • El bloc de navegació que apareix sempre a la columna esquerra.
 • El bloc central, on es mostrarà el contingut i les activitats del curs.
 • El bloc lateral, amb informació addicional, com ara canals RSS o enllaços a les PMF i els continguts.

Blocs d'un curs

4.1. Blocs laterals: navegació i altres

Al costat esquerre de totes les pàgines es troba el bloc de navegació, amb un contingut que varia segons la pantalla on es mostri.

Bloc de navegació

A la part superior sempre apareix la imatge del curs (en cas que en tingui una definida). A continuació, es mostren una sèrie d'icones (que poden variar en funció del que estigui habilitat) i a sota apareix la llista de seccions del curs, algunes icones més (per accedir al tauler i al calendari) i la llista de cursos als que l'usuari estigui inscrit.

Les icones més habituals que es poden trobar al bloc de navegación són les següents. Cal tenir en compte que posant-hi el ratolí a sobre, apareix un text explicatiu que facilita la seva identificació:

 • Pàgina principal del curs Curs
 • Participants Participants
 • Insígnies Insígnies
 • Qualificacions Qualificacions
 • Tauler Tauler
 • Calendari Calendari

A la columna de la dreta poden o no aparèixer altres blocs, com ara el de calendari, el de cerca als fòrums o algun amb enllaços d'interès o informació rellevant pel curs.

4.2. Bloc central

Al bloc central es troben els materials, recursos i tasques del curs i està dividit en dues parts diferents.

A la part superior del bloc central hi ha la informació que serà necessària durant tot el curs (pla docent, continguts de consulta…) i també els enllaços als fòrums del Tauler de professorat, el Fòrum de presentacions, l'Espai d'acompanyament de l'Aula Virtual i altres fòrums ocults a l'alumnat com són el Punt del trobada del professorat i l'Espai de millores del curs.

Bloc central

El recursos que es mostren de color gris són recursos ocults a l'alumnat. És important que no es facin visibles per error recursos com el Punt de trobada pel professorat o l'Espai de millores sobre els materials i estructura del curs.

A la part inferior del bloc central es mostra la part activa del curs. Aquest espai és dinàmic i anirà canviant a mesura que avanci el curs.

Per tal de navegar per les diferents parts del curs, el professorat i l'alumnat ho podran fer:

 • Mitjançant les pestanyes que separen les dues seccions anteriors.
 • A través dels enllaços que apareixen a la part inferior de cada secció.
 • A través dels enllaços que apareixen al bloc de navegació.

Navegació entre les seccions

Cal tenir en compte que el professorat sempre podrà veure totes les parts del curs; en canvi, l'alumnat només podrà veure les parts que ja s'han fet visibles.

5. Icones d'edició

A l'hora d'editar un curs cal tenir en compte per a què serveix cadascuna de les icones que es mostren en fer clic al botó Activa edició que es mostra a la part superior dreta del curs Activa edició.

En fer-ho, a tot arreu on es pugui editar alguna cosa, apareixerà la icona que desplega el menú d'opcions Icona del menú d'opcions

 • Icones vinculades a l'edició dels blocs laterals
  Edició de blocs
 • Icones vinculades a l'edició de les activitats i recursos
  Edició d'activitats
 • Icones vinculades als temes del curs
  Edició dels temes
  Creació activitats

6. Qualificador

Per accedir al Llibre de qualificacions cal clicar sobre la icona corresponent Icona del llibre de qualificacions del bloc de Navegació . Al qualificador es pot visualitzar tot l'alumnat inscrit al curs i totes les tasques i qualificacions.

Qualificador

En fer clic al desplegable de la part superior esquerra (on apareix el text Informe del qualificador) es podran veure altres eines d'utilitat per al professorat com alguns informes, la pantalla de configuració del qualificador (que convé no tocar si no s'està ben segur del que s'està fent) i l'exportació del qualificador en diferents formats.

Opcions del llibre de qualificacions

Des del Qualificador també es poden modificar les qualificacions de l'alumnat fent clic al botó Activa edició que es troba a la part superior dreta.

Quan s'edita la qualificació d'un alumne/a des del Qualificador, ja no es podrà qualificar aquesta puntuació a través de la tasca.

6.1. Qualificar tasques

En accedir a les tasques del curs, apareixerà l'enunciat de la tasca tal com el veu l'alumne/a i, a sota, un apartat que porta el títol Resum de la qualificació i que mostra una breu descripció sobre l'estat de l'avaluació d'aquesta tasca: total de participants que han enviat tramesa o que necessiten qualificació, entre d'altres.

Resum de la qualificació

 • Per començar a corregir totes les trameses cal fer clic al botó Qualificació.
 • Per accedir a la vista que mostra la informació completa de les trameses de la tasca per cada alumne (estat, qualificació, dates de modificació, fitxers i comentaris), cal fer clic al botó Visualitza totes les trameses.

En fer clic sobre el botó Qualificació, es mostrarà la tramesa del primer dels alumnes i permetrà avaluar-ho, afegint-hi una qualificació i els comentaris que convingui. Per tal de qualificar les trameses de l'alumnat cal seguir el passos següents:
Qualifica la tasca

 1. Consultar el text en línia i/o els documents lliurats per l'alumnat.
 2. Posar una puntuació.
 3. Afegir una retroacció.
 4. Fer clic al botó Desa els canvis si es vol continuar revisant la tramesa d'aquest alumne o bé Desa i mostra el següent si es vol continuar avaluant el següent alumne.

Podeu accedir a la pantalla on es mostra la llista amb l'alumnat i l'estat de cadascuna de les trameses des de:

 • la pantalla on està el Resum de la qualificació, fent clic sobre el botó Visualitza totes les trameses.
 • la pantalla d'avaluació individual de les trameses, fent clic sobre l'enllaç Visualitza totes les trameses que es mostra a la part superior esquerra, a sota del nom del curs i de la tasca.

Visualització de totes les trameses

Des de la pantalla que mostra totes les trameses també és possible accedir a l'avaluació individual de cada tramesa fent clic sobre el botó Qualificació que apareix a la columna amb el mateix nombre per cada usuari.

Torna a munt