Encara que mitjançant instruments normatius diferents, el nostre ordenament jurídic reconeix el dret dels empleats públics i de les autoritats locals a l’assistència jurídica en els procediments que s’instrueixin, davant qualsevol ordre jurisdiccional, com a conseqüència de l’exercici legítim de les seves funcions o càrrecs públics.

per llegir-ne més