Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: funcions reservades

Articles de l'etiqueta funcions reservades

Garanties d'imparcialitat i exercici interí de funcions reservades a personal funcionari

Comentàvem en l’apunt anterior que la tramitació dels procediments administratius i, en general, les funcions que impliquen l’exercici de potestats públiques estaven reservades a funcionaris públics i calia descartar la participació del personal laboral i del personal eventual en l’exercici d’aquestes funcions. De retruc ens plantejàvem …

per llegir-ne més

La tramitació de procediments administratius està reservada a funcionaris públics

Hi ha sentències que passen desapercebudes, fagocitades per l’actual crisi sanitària, i tenen una gran transcendència pràctica, ja que principalment impacten en les administracions que disposen d’una plantilla funcionarial escassa i han de recórrer a altres empleats –laborals- o a altres institucions –empreses públiques o, fins i tot …

per llegir-ne més

Torna a munt