Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: personal interí

Articles de l'etiqueta personal interí

L’enrenou judicial i mediàtic sobre l’abús de la temporalitat en les administracions públiques

La qüestió sobre la viabilitat jurídica de la declaració de fixesa dels treballadors de l’Administració i el seu sector públic en abús de temporalitat, sembla que encara no està definitivament resolta. Ens trobem, ara per ara, en un moment d’inseguretat jurídica i de poques certeses sobre la solució …

per llegir-ne més

Els funcionaris interins poden gaudir de les situacions administratives que la legislació vigent reconeix als funcionaris de carrera?

En aquest apunt tractarem d’analitzar la situació actual partint de la base que tradicionalment s’ha negat, normativament i jurisprudencialment, el gaudiment de les situacions administratives per part del personal interí a causa de la naturalesa temporal de la seva vinculació. En aquesta matèria, com es podrà comprovar, hi …

per llegir-ne més

Garanties d'imparcialitat i exercici interí de funcions reservades a personal funcionari

Comentàvem en l’apunt anterior que la tramitació dels procediments administratius i, en general, les funcions que impliquen l’exercici de potestats públiques estaven reservades a funcionaris públics i calia descartar la participació del personal laboral i del personal eventual en l’exercici d’aquestes funcions. De retruc ens plantejàvem …

per llegir-ne més

Indemnització per al personal interí cessat en execució d’ofertes d’ocupació pública caducades

Com a continuació de l'apunt relatiu a la caducitat de les ofertes d’ocupació pública, en aquest apunt es comenten les novetats que sobre aquest assumpte ha afegit la Sentència de 12 de desembre de 2019 (rec. 3554/2017), del Tribunal Suprem (STS). Aquesta resolució judicial té un especial interès …

per llegir-ne més

Torna a munt