Saltar al contingut principal

Accidents de trànsit in itinere

Nombre de lectures: 0

2. Els factors de risc del conductor de turisme i motocicleta en els desplaçaments in itinere

2.1. Tipologia dels factors de risc

En el cas que ens ocupa, els factors de risc són les condicions que augmenten la probabilitat que el treballador pateixi un accident de trànsit in itinere.

Podem classificar els factors de risc que intervenen en un accident de trànsit in itinere en:

 • Factors de risc derivats de l’organització del treball i de la gestió dels desplaçaments dels treballadors.
 • Factors de risc derivats de la conducció, que poden estar relacionats amb:
  • La via i el seu entorn: associats a les característiques de la via i el seu estat, així com tots els elements externs que la poden modificar.
  • El vehicle: relacionats amb problemes propis del vehicle, tant de manteniment com provocats per altres causes.
  • El factor humà: generats per les accions del treballador (velocitat, consum d’alcohol o drogues, distraccions, etc.).↑ Índex de la unitat

2.2. Factors de risc relacionats amb l’organització del treball i la gestió dels desplaçaments

Són els factors que fan referència a la mateixa gestió de l’empresa que poden influir en els desplaçaments, com la gestió dels mitjans de transport per anar a treballar, els horaris de l'empresa, els torns de treball, la distribució de les hores, etc.

Els podem classificar en els següents:

a) Factors temporals

Els accidents in itinere es produeixen, sobretot, durant les hores habituals d’entrada i sortida als centres de treball. Quan la jornada de treball s’allarga més de 8 hores, com és el cas de guàrdies i emergències, que poden arribar a ser de 24 hores, el risc de patir un accident de trànsit in itinere s'incrementa.


b) Factors psicosocials

Aquests factors són conseqüència dels requeriments de la persona en el món laboral i familiar, com ara la manca de reconeixement a la feina, els horaris que dificulten la conciliació familiar, etc.

L’efecte més habitual de la presència d’aquests factors és l’estrès, que afecta directament la conducció (augment de les distraccions, errades, impaciència i impulsivitat, agressivitat i competitivitat, entre d’altres). A més, a llarg termini pot derivar en malalties psicosomàtiques (problemes gastrointestinals, cardiovasculars, etc.).


c) Altres factors

El mitjà de desplaçament utilitzat en els trajectes d'anada o tornada de la feina influeix en la probabilitat de patir un accident de trànsit. El tipus de vehicle en què es fan condiciona significativament l'exposició i el tipus de risc. Per exemple, en els desplaçaments en motocicleta, tant el risc de patir un accident de trànsit com la gravetat de les conseqüències són superiors als dels desplaçaments en cotxe.

També influeixen proporcionalment en la magnitud del risc la durada del trajecte i la distància entre el centre de treball i el domicili.

La implantació de mesures com el teletreball, l'ús del transport col·lectiu o del vehicle compartit i els ajuts a la conducció (ADAS) incorporats als nous vehicles contribueixen a disminuir l'exposició al risc de patir un accident de trànsit in itinere.


↑ Índex de la unitat

2.3. Factors de risc relacionats amb la conducció

Podem agrupar els factors de risc relacionats amb la conducció en factors associats a la via i l’entorn, factors associats al vehicle i factor humà.


2.3.1 Via i entorn

a) Via

La via és un element en evolució constant que pot experimentar canvis d’un dia per l’altre. Per això, és important que el conductor sigui capaç d’adaptar-s’hi.

Tant els elements estables de la via (geometria, paviment, equipaments…) com els elements canviants referents a la situació funcional de cada moment (congestió, obres, animals…) poden ser factors de risc d’accident.

La via urbana té molts punts conflictius que requereixen una atenció especial i un comportament cívic amb els usuaris més vulnerables que la comparteixen.

El trànsit interurbà (carreteres, autovies i autopistes) és menys conflictiu i, fins i tot, la conducció pot esdevenir monòtona, la qual cosa també pot arribar a ser perillosa, perquè provoca distraccions i augment de la fatiga. Tot i la menor conflictivitat, els accidents acostumen a tenir conseqüències més greus a causa de la velocitat més elevada.

Com que el treballador no té control sobre la via, ha de:

 • Preveure i analitzar les rutes
 • Respectar la senyalització
 • Anticipar-se a les situacions de risc
 • Adaptar la conducció a les condicions de la via i de l’entorn
La conducció s’ha d'adaptar al tipus i estat de la via, als senyals, a la intensitat del trànsit, a la il·luminació i a les condicions meteorològiques.

Alguns dels elements de la via que comporten més dificultats per als conductors són els següents:

 • Revolts

https://pixabay.com/es/curva-retorno-pass-road-384406/

Els revolts són trams perillosos perquè el vehicle es veu sotmès a la força centrífuga que actua i el desplaça cap a l’exterior del revolt i és la responsable, en la majoria dels casos, que surti de la calçada.

En agafar revolts, cal reduir la velocitat abans d’entrar-hi, seguir el traçat de forma adequada, no envair el sentit contrari i preveure la possibilitat d'haver de maniobrar o reduir la velocitat si trobem obstacles a la via.

Per prendre un revolt adequadament és necessari:

Abans d’entrar al revolt:

 • Has d’adequar la velocitat del vehicle, canviant, si cal, a una marxa més curta.
 • Si has de frenar, fes-ho abans d’entrar al revolt. En cas contrari, el vehicle pot derrapar.
 • Acosta’t tant com puguis a la vora dreta de la calçada.

Durant el desenvolupament del revolt:

 • Gira amb suavitat el volant.
 • Evita moviments de volant, accelerades i frenades brusques.
 • Accelera suaument i progressivament.

En sortir del revolt:

 • Gira amb suavitat el volant per redreçar la direcció.
 • Augmenta progressivament la velocitat, adaptant-la al nou traçat de la via.

Has d’anar especialment amb compte als revolts de visibilitat reduïda i adequar la velocitat per poder detenir el vehicle dins del camp de visió, ja que a la sortida del revolt et pots trobar vehicles aturats per una retenció, bicicletes i altres vehicles que circulen lentament, animals, etc. • Rotondes

Actualment, les rotondes i interseccions són parts conflictives de la xarxa viària on es produeixen accidents, alguns de mortals.

És convenient recordar les normes de prioritat de pas i obeir la senyalització existent. Has d’entrar a la rotonda respectant la senyalització de prioritat o, en absència de senyalització, cedint el pas als vehicles que circulin per l’interior.

Quan hi hagi més d’un carril, has de circular normalment pel de la dreta, però pots utilitzar la resta dels carrils quan les circumstàncies del trànsit ho requereixin (per exemple, per fer un avançament).

Per sortir d’una rotonda, t’has de col·locar, com a norma general, al carril de la dreta. En cap cas pots sortir-ne tallant la trajectòria dels vehicles que circulin pel carril exterior.


 • Túnels

En entrar i sortir dels túnels, la vista s’ha d'adaptar ràpidament al canvi d’intensitat de la llum i es pot patir una manca de visibilitat. Per aquest motiu, el conductor ha de tenir present la situació del trànsit (si és fluid o dens, si hi ha retencions, etc.) per preveure possibles obstacles i així evitar accidents.

Un accident en un túnel acostuma a tenir conseqüències greus.

Els conductors han d’aplicar rigorosament totes les normes de circulació relatives a túnels i passos inferiors, especialment les referides a la distància de seguretat, prohibicions de parar i estacionar, avançar i canviar el sentit de la marxa.

Si a l’interior d’un túnel o pas inferior es produeix una detenció motivada per necessitats de la circulació, els ocupants del vehicle no l’han d’abandonar. El conductor ha de connectar el senyal d’emergència, mantenir encesos els llums de posició i apagar el motor.

Si la detenció és per causa d’una emergència, cal dirigir el vehicle, si és possible, cap a la zona reservada per a emergències més propera en el sentit de la marxa i, si no n’hi ha, cal immobilitzar el vehicle al més a prop possible de la vora dreta de la calçada.


 • Obres

Les obres produeixen alteracions provisionals de la via que requereixen augmentar el grau d’atenció i reduir la velocitat adaptant-la a la senyalització i al trànsit.

Tan bon punt observis indicis d'obres, cal:

 • Adaptar la velocitat a les circumstàncies
 • Posar una atenció especial a la senyalització circumstancial
 • Circular pel lloc indicat o senyalitzat a aquest efecte
 • Seguir obligatòriament les indicacions del personal d’obres
 • Respectar les normes de prioritat de pas si l’obra ha ocasionat un estretall de la calçada

Si t’acostes a una obra de reparació de la via i trobes un altre vehicle en el mateix sentit esperant per passar, t’has de col·locar darrere seu o t’has d’acostar tant com puguis a la vora dreta de la via.

Les obres a les vies interfereixen en el desenvolupament normal de la circulació i, per això, representen un perill. Extrema les precaucions.

b) Condicions meteorològiques

La conducció s’ha d'adaptar a les condicions del moment. En condicions adverses, la probabilitat d’accident augmenta.

 • Pluja

Més informació en clicar la imatge: infografia en format pdf sobre recomanacions del Servei Català de Trànsit en cas de conducció amb pluja La incidència de la pluja en la nostra conducció es pot centrar en dos fets: la disminució de l'adherència, especialment greu per als vehicles de dues rodes, i la reducció de la visibilitat, tant perifèrica com frontal.

Per disminuir els efectes de la pluja en la conducció, has d’anar amb compte amb les primeres gotes, especialment després d’un temps llarg sense ploure, ja que l’aigua i la brutícia acumulada formen un fang molt relliscós a la calçada. Per contrarestar la disminució de l’adherència és convenient:

 • Mantenir els pneumàtics en bon estat.
 • Frenar amb suavitat i amb més anticipació (després de passar una zona d’acumulació d’aigua és convenient trepitjar lleugerament el pedal del fre per eliminar la humitat amb la calor).
 • Augmentar la distància de seguretat.
 • Disminuir la velocitat.
 • Els conductors de motocicletes han de posar especial atenció a les marques viàries, ja que poden ser molt lliscoses.
 • T’has de fer veure. Utilitza els llums d’encreuament perquè et vegin. En cas de pluja molt intensa i visibilitat reduïda, pots utilitzar l’enllumenat antiboira davanter i posterior.
 • Has d’evitar que s’entelin els vidres.
Amb la pluja, es pot produir hidroplanatge (aquaplaning):

Quan la quantitat d’aigua que hi ha a la calçada és superior a la que el pneumàtic pot expulsar a través de les ranures del seu dibuix, es pot produir l’hidroplanatge. Es forma una pel·lícula d’aigua entre el paviment i la roda, que fa que el vehicle vagi lliscant sobre l’aigua (planeja sobre l’aigua) i que el conductor en perdi el control. Si et trobes en aquesta situació has d’aixecar suaument el peu de l’accelerador, subjectar fermament el volant, evitar trepitjar el fre i, sobretot, no fer moviments bruscos amb el volant.

Podeu consultar el vídeo de l'SCT: Consells de conducció amb pluja


 • Neu

Més informació en clicar la imatge: infografia en format pdf sobre recomanacions del Servei Català de Trànsit en cas de conducció amb neu

Conduir amb neu comporta riscos afegits: disminució de l’adherència i pèrdua de visibilitat.

Per millorar l’adherència i prevenir possibles lliscaments o patinades és recomanable:

 • Quan la calçada està nevada, arrencar amb les rodes rectes a la velocitat més llarga possible (normalment serà la segona), deixant anar lentament l’embragatge i accelerant constantment amb suavitat.
 • Circular amb la velocitat més llarga possible compatible amb la seguretat.
 • Reduir la velocitat.
 • Augmentar la distància de seguretat.
 • Utilitzar el fre de forma suau i el menys possible.
 • Seguir les traces d’altres vehicles.
 • Si cal utilitzar cadenes, posar-les almenys a les rodes motrius.

Per compensar la pèrdua de visibilitat quan estigui nevat cal:

 • Encendre els llums d’encreuament o els antiboira davanters. En el cas que sigui una nevada forta, es poden encendre els posteriors.
 • Accionar l’eixugaparabrises i l’eixugavidres posterior, si se’n té.
 • Detenir-se si cal, per retirar la neu acumulada al parabrisa o al vidre posterior.

Després d’una nevada forta ens podem desorientar si les marques viàries i els senyals verticals queden ocults.

S’ha d’evitar conduir vehicles de dues rodes en aquestes circumstàncies.


És recomanable utilitzar ulleres apropiades per evitar l’enlluernament produït pels reflexos del sol a la neu.
Podeu consultar el vídeo de l'SCT: Consells de conducció amb neu


 • Gel

Quan hi ha gel a la calçada has de prendre les mateixes precaucions que quan circules amb neu. El gel causa a l’instant una extraordinària lleugeresa a la direcció, en disminuir considerablement l’adherència fins al punt que la distància de frenada pot ser 10 vegades més gran que amb el paviment sec. Com que de vegades passa inadvertit i ens pot sorprendre, cal detectar-ne els indicis, com són temperatures properes a zero graus, zones ombrívoles, de nit, als ponts i passos elevats, etc.

En circular amb gel a la calçada, has de reduir la velocitat i augmentar encara més la distància de seguretat perquè la distància de frenada pot ser fins a 10 vegades superior que amb el paviment sec.


 • Boira

Més informació en clicar la imatge: infografia en format pdf sobre recomanacions del Servei Català de Trànsit en cas de conducció amb boira

La boira és molt perillosa per circular perquè disminueix significativament la visibilitat, però també repercuteix en l’adherència, ja que són gotes d’aigua en suspensió que mullen la calçada.

Quan circulis en aquestes circumstàncies cal:

 • Encendre els llums d’encreuament o els antiboira davanters i, si la boira és espessa, els posteriors. No és aconsellable utilitzar l’enllumenat de llarg abast perquè les gotes d’aigua reflecteixen la llum i enlluernen el conductor.
 • Adaptar la velocitat al camp de visió i a l’estat de la calçada.
 • Augmentar la distància de seguretat.
 • Evitar els avançaments.
 • Mantenir l’habitacle ben ventilat perquè no s’entelin els vidres.
Si la boira és molt espessa és millor desistir de conduir.


Podeu consultar el vídeo de l'SCT: Consells de conducció amb boira


 • Vent

El vent lateral pot ser molt perillós perquè incideix en la trajectòria normal del vehicle i pot provocar, fins i tot, bolcades o sortides de la via. Els vehicles de dues rodes i els que arrosseguen un remolc són els més afectats.

En cas de circular amb vent, has de tenir en compte el següent:

 • Disminueix la velocitat. Recorda: com més fort és el vent, més curta ha de ser la relació de marxes amb què circulis.
 • Subjecta el volant fermament per mantenir la trajectòria desitjada.
 • Extrema l’atenció per possibles despreniments d’arbres, branques, pedres, etc.
Recorda subjectar el volant o el manillar amb força, sobretot en avançaments i sortides de túnels per les ràfegues que et puguin sorprendre. Els vehicles de dues rodes són més sensibles al vent lateral, ja que els pot fer alterar la trajectòria.


Podeu consultar el vídeo de l'SCT: Consells de conducció amb vent


 • Calor

http://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/03/26/10/39/driving-691751_640.jpg

Encara que és una condició desatesa i no valorada convenientment per molts conductors, la calor representa un risc per a la seguretat viària, ja que una temperatura a l’interior del vehicle de 35 a 40ºC pot arribar a significar un perill similar al d’una alcoholèmia de 0,5 g/l a la sang.

Si es condueix amb calor, augmenta el temps de reacció; es cometen més errors; apareixen amb facilitat la fatiga, la son i les distraccions, i poden augmentar l’hostilitat i l’agressivitat cap als altres usuaris de la via.

Si condueixes en un dia calor:

 • Utilitza l’aire condicionat o el climatitzador, de manera que la temperatura interior estigui entre els 22 i els 24 ºC.
 • Fes més descansos durant el trajecte, ja que la fatiga pot aparèixer amb facilitat.
 • Beu aigua o sucs amb freqüència.
 • Utilitza roba de color clar, lleugera i ampla.
 • Si condueixes un vehicle de dues rodes, davant la necessitat d'anar permanentment ben equipats amb jaqueta, guants i casc, es recomana utilitzar vestimenta amb obertures de ventilació.


Si hi ha molta llum, utilitza ulleres de sol (només durant el dia i mai de nit o en túnels) per evitar la fatiga ocular.


 • Conducció nocturna

http://www.transportestrg.com/wp-content/uploads/2014/01/Julio_Cesar_Gastelum_Hernandez_Transportes_TRG_01_Conducir_de_noche.jpg

Incloem la conducció de nit en aquest apartat perquè presenta unes característiques pròpies i uns requeriments similars a algunes de les condicions meteorològiques adverses comentades.

La conducció nocturna sempre és més perillosa que la diürna perquè:

 • La zona il·luminada pels llums de carretera o d’encreuament és més petita que la zona que s’abasta amb la llum natural del dia.
 • S’aprecien pitjor les distàncies, les persones, els objectes i els vehicles.
 • Hi ha perill d’enlluernament.

En la conducció nocturna has de respectar els límits de velocitat establerts i adequar la velocitat del vehicle al teu camp de visió, de manera que sempre puguis detenir-lo dins dels límits de l’espai il·luminat i davant de qualsevol obstacle que pogués presentar-se.

L’enlluernament és un altre perill de la conducció nocturna; per evitar ser enlluernat pels llums d’un altre vehicle que circula en sentit contrari, és aconsellable desviar la vista cap a la dreta de la carretera o tancar l’ull esquerre fins que passi el vehicle que molesta.

Per no ser enlluernat a través del retrovisor, el millor és desviar el mirall amb el dispositiu antienlluernament o girar lleugerament el cap.

Procura no enlluernar els altres: ajusta els fars i utilitza els llums d'encreuament quan tinguis a prop altres vehicles, ja sigui al davant com al darrere.


Per fer-se veure, els conductors de vehicles de dues rodes han d’utilitzar roba de color clar i, si és possible, reflectora.


↑ 2.3. Factors de risc relacionats amb la conducció | ↑ Índex de la unitat

2.3.2. Vehicle

Els factors de risc derivats del vehicle són principalment la manca de manteniment o mal estat del vehicle (pneumàtics desgastats, problemes de frens, defectes de l’enllumenat, etc.) i la manca de sistemes de seguretat (seguretat activa i passiva).


a) Seguretat activa

La seguretat activa inclou tots els sistemes de seguretat del vehicle la finalitat dels quals és evitar que es produeixi un accident. Entre aquests elements s’inclouen els següents:

 • Sistema d'enllumenat

http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/18/12/55/car-36953_640.png

Els llums són especialment importants en condicions de poca visibilitat com la sortida del sol, la nit, l’ocàs, les situacions de boira… Però no has d’oblidar que tan important és que tu tinguis una bona visibilitat com que siguis visible per als altres. Per això, s’ha de revisar amb freqüència la regulació, el funcionament i l’estat dels elements dels llums (llums fosos, focus bruts o trencats, etc.).

Els indicadors de direcció o intermitents són fonamentals per comunicar-se amb els altres usuaris, i, per evitar sorprendre’ls, cal senyalitzar les maniobres amb prou temps.

Amb els avenços de la tecnologia, l’enllumenat també ha anat evolucionant i s’han incorporat als vehicles, entre d’altres, aquestes novetats:

 • Els llums de xenó, que emeten una potent llum blanca-blavosa, molt similar a la llum del dia.
 • Els llums LED, que es troben a la part davantera dels llums de circulació diürna. Són més econòmics i durables que els halògens o els de xenó.
 • Activació automàtica de l’enllumenat.
 • Llums adaptatius que ajusten automàticament la intensitat i la direcció de la il·luminació dels llums de carretera o d’encreuament.
 • Llums angulars, que en fer un gir s’encenen o giren il·luminant l’interior de la trajectòria.
 • Llums de carretera automàtics. Aquesta opció gestiona automàticament l’encesa dels llums de carretera quan el vehicle no detecta cap altre usuari i no hi ha possibilitat d’enlluernament.
Recorda: Les motocicletes han de portar els llums encesos tant de dia com de nit.

No circulis mai amb un turisme amb el far trencat o fos; a més de perdre visibilitat, et poden confondre amb una motocicleta.


 • Sistemes de frenada

Els frens són també un element vital per a la teva seguretat. El sistema de frenada s’encarrega de reduir la velocitat del vehicle fins a aturar-ne completament el moviment.

L’eficàcia de la frenada depèn:

 • Del bon estat de conservació dels frens i del seu manteniment.
 • De la pressió sobre el pedal del fre.
 • Dels pneumàtics, per la seva adherència al paviment de la calçada.
 • De l’estat de la calçada, la velocitat i la massa del vehicle.

Millores als sistemes de frenada:

 • Sistema antibloqueig de frens (ABS). És un dispositiu que evita el bloqueig de les rodes en frenar i permet mantenir el control sobre la direcció.
 • Sistema d’assistència a la frenada d’emergència (BAS). És un dispositiu que, combinat amb l’ABS, s’activa en el moment de fer una frenada d’emergència.
 • Frenada autònoma d’emergència (AEB). Amb l’ajuda d’un radar col·locat al frontal del vehicle, el sistema determina la distància que el separa del vehicle situat al davant i avisa el conductor si hi ha risc de col·lisió per encalçament amb un senyal acústic i amb un indicador al quadre d’instruments.
 • Repartidor de frenada. És un dispositiu que distribueix la força de frenada entre les rodes davanteres i les posteriors.
 • Avís de frenada d’emergència (EBD). Consisteix en el fet que, quan el conductor trepitja el pedal de fre de manera potent i ràpida, es produeix un ràpid parpelleig dels llums de frenada que avisa immediatament el conductor que circula al darrere que el del davant està frenant de manera brusca.


 • Pneumàtics

http://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/09/20/19/13/profile-454194_640.jpg

Els pneumàtics mantenen el contacte del vehicle amb el terra i exerceixen, entre d’altres, les funcions següents:

 • Contribueixen al confort, participant d’alguna manera en l’amortiment.
 • Suporten el pes del vehicle.
 • Transmeten els esforços de tracció i de frenada.
 • Dirigeixen el vehicle i el mantenen en la trajectòria requerida pel conductor.

Els problemes derivats del mal ús o manteniment inadequat dels pneumàtics constitueixen la principal causa d’accident atribuïble al vehicle. Un bon manteniment ens permet obtenir-ne el màxim rendiment i perllongar-ne la durada, però sobretot millora la seguretat. Per això és important que vigilis:

 • El dibuix del pneumàtic. Els pneumàtics dels turismes han de presentar, durant tota la seva vida útil, una profunditat a les ranures principals de la banda de rodolament que, com a mínim, ha de ser d’1,6 mil·límetres, encara que, si baixa de 2 mil·límetres, ja comença a ser recomanable substituir-los.

En les motocicletes no és obligatori que el dibuix de les rodes tingui una profunditat mínima, però es recomana que almenys sigui d’1,6 mil·límetres.

 • La pressió d’inflament. Com a conductor, per mantenir la seguretat del teu vehicle, has de controlar la pressió dels pneumàtics almenys una vegada al mes, amb el pneumàtic fred i respectant sempre les pressions indicades pel fabricant.

Si la pressió d’inflament és inferior a la recomanada, augmenta el consum de combustible, el vehicle perd estabilitat i l’adherència disminueix.

Si la pressió és superior a la recomanada, el desgast és superior pel centre de la banda de rodolament i els elements de la suspensió pateixen més deteriorament.

Per raons de seguretat, es recomana substituir els pneumàtics que tinguin 5 anys d’antiguitat, estiguin o no desgastats.


 • Sistema de suspensió

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Mcpherson_strut.jpg

El sistema de suspensió és l’encarregat de mantenir, en tot moment, el contacte del pneumàtic amb la calçada i garantir, d’aquesta manera, l’estabilitat del vehicle.

Un bon sistema de suspensió ha de ser capaç d’absorbir eficaçment les irregularitats de l’asfalt, mantenint el vehicle en la trajectòria desitjada pel conductor i proporcionant, a més, un nivell acceptable de confort als seus ocupants.

Una suspensió en mal estat fa que el vehicle perdi estabilitat, que necessiti més distància de frenada, que es redueixi l’efectivitat de l’ABS i que els llums oscil·lin durant la marxa i puguin enlluernar altres conductors. A més, disminueix el confort de la conducció.


 • Sistema de direcció

Mitjançant el sistema de direcció, el conductor és capaç de dirigir el moviment del vehicle perquè segueixi la trajectòria desitjada.

S’ha d’estar alerta a qualsevol variació d’aquest sistema per si s’ha de portar el vehicle al taller.

Alguns dels símptomes que fan recomanable una revisió de la direcció són:

 • La direcció es torna massa dura o massa fluixa.
 • El vehicle es desvia a un costat quan es deixa el volant en terreny pla i ferm.
 • El volant o el manillar tremolen a determinades velocitats.
 • Els pneumàtics es desgasten de forma irregular.


 • Altres elements de seguretat activa

Control de tracció. Aquest dispositiu evita la pèrdua de tracció de les rodes motrius quan no són capaces de transmetre al terra tota la potència desenvolupada pel motor. Permet una arrencada segura en condicions de baixa adherència i conservar l’estabilitat del vehicle als revolts, en pujar un pendent o amb pluja.

Control electrònic d’estabilitat (ESP). L’objectiu d’aquest dispositiu és intentar que el vehicle romangui en la trajectòria marcada pel volant, corregint les possibles desviacions i ajudant a conservar el control del vehicle en les situacions crítiques de conducció (evitar un obstacle, pèrdua d’adherència en un revolt, etc.).

Limitador de velocitat. Ajuda a no depassar una velocitat de circulació que el conductor hagi triat, anomenada velocitat limitada.

Regulador de velocitat. És una funció que ajuda a mantenir la velocitat de circulació en el valor constant que triï el conductor, anomenada velocitat de regulació, sense necessitat de mantenir pressionat l’accelerador.

Regulador de velocitat adaptatiu. A més de regular de forma automàtica la velocitat que triï el conductor, controla també la distància de circulació respecte del vehicle precedent, frenant si cal per mantenir aquesta distància de seguretat.

Recorda: Els elements de seguretat activa com l’enllumenat, el sistema de frenada, els pneumàtics, la suspensió i la direcció requereixen un manteniment correcte per complir la seva funció i protegir-nos.


↑ Índex de la unitat

b) Seguretat passiva

Està integrada per elements que tenen la finalitat de minorar els danys causats per un accident a les persones implicades, protegint-ne en tot moment la integritat física; però cal tenir en compte que un mal ús pot anul·lar-ne completament l’acció i pot resultar fins i tot perillós.

Els sistemes de seguretat passiva (cinturons de seguretat, coixins de seguretat o reposacaps) actuen automàticament en produir-se l’accident, sense que calgui la intervenció del conductor.

 • Cinturó de seguretat

La seva finalitat és retenir i protegir el conductor i els ocupants en cas de detenció brusca, col·lisió o bolcada, evitant que es desplacin o siguin expulsats del vehicle i absorbint part de l’energia de la col·lisió.

El cinturó s’ha de portar cordat correctament, ben reglat i ajustat al cos, que no quedi ample, ni molt estret ni molt fluix per poder conduir amb comoditat.

La cinta toràcica ha de passar sobre la clavícula, a mig camí entre l’espatlla i el coll, i ha de descendir pel centre del pit, mentre que la cinta abdominal s’ha de col·locar sobre els ossos del maluc, sempre per sota de l’abdomen.

Portar el cinturó de seguretat cordat correctament pot reduir gairebé a la meitat la probabilitat de perdre la vida en un accident. • Reposacaps

http://consejosconducir.racc.es/uploads/20111106/280_reposacabezasCONSEJO.jpg|

No és un element de confort, sinó un sistema de seguretat molt efectiu en cas de col·lisió o encalçament, perquè evita o disminueix la gravetat de les lesions del coll i de les cervicals. La seva efectivitat depèn que estigui col·locat correctament. La part superior del reposacaps ha d’estar a la mateixa alçada que la part superior del cap i s’ha de situar tan a prop seu com sigui possible. És important que la separació entre el reposacaps i el cap no sigui superior a uns quatre centímetres.

Si el reposacaps s’ajusta per sota del clatell, pot arribar a augmentar el risc de lesions cervicals.


 • Coixí de seguretat

http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/18/3395/41283173/289428-contextual-sensing-could-help-vehicles-to-selectively-fire-driver-passenger-and-curtain-airbags-source-freescale-semiconductor-6255644777937690446.jpg

El coixí de seguretat és un coixí que s’infla en mil·lèsimes de segon quan es produeix l’impacte i que s'ha de fer servir amb el cinturó de seguretat. Pot arribar a reduir en un 20 % la probabilitat de patir lesions mortals.

Les funcions principals del coixí de seguretat són frenar el moviment dels ocupants, evitar que es donin cops contra l’interior de l’habitacle i protegir la cara i els ulls dels fragments de vidre o altres elements que es puguin desprendre.

És convenient que hi hagi una separació d’almenys 25 centímetres entre el pit del conductor i el volant, per evitar que el coixí de seguretat colpegi el conductor mentre s’infla.

Perquè el coixí de seguretat sigui eficaç, s’ha d’utilitzar juntament amb el cinturó de seguretat, mai no el substitueix.


 • Casc

El casc és el millor element de protecció per a motoristes descobert fins ara, tant per al conductor com per a l’acompanyant, perquè està dissenyat per protegir l’òrgan més important i complex del cos humà: el cervell.

No s’ha de pujar mai a un vehicle de dues rodes sense portar un casc adequat, degudament col·locat i cordat.

El casc és obligatori i sempre s’ha de portar ajustat i ben cordat. El seu ús ajuda a reduir en un 50% les lesions mortals i augmenta en un 20% la probabilitat de sortir il·lès d’un accident.

El casc ha de reunir les característiques següents:

 • Sempre ha de ser homologat.
 • Ha de cobrir el front per sobre de les celles.
 • No s’ha de bellugar, ni caure sobre els ulls del conductor ni pressionar el front.
 • No ha d'obstaculitzar la visió perifèrica del conductor.
 • No ha de pressionar les ulleres ni reduir la visió dels motoristes que en portin.
 • Ha de ser còmode.
 • Els colors clars, brillants i reflectors són més segurs perquè faciliten la localització del motociclista als altres usuaris de les vies.

El casc evita cops directes al cap i absorbeix part de l’energia de l’impacte. Protegeix la cara i el cap de l’abrasió quan entra en contacte amb el paviment. El més recomanable és el model integral, el qual, a més, protegeix la part inferior de la cara i la mandíbula.

Si el casc rep un cop en un accident o si cau a terra des d’una alçada superior a 1,50 metres, pot patir danys a l’estructura i deixar de ser eficaç.


 • Vestuari per a conductors de motocicleta

La roba del motociclista ha de ser de colors vius i cridaners, confeccionat en pell o altre material similar. Els contrastos en l’estampat i les bandes reflectores fan que se’l pugui distingir a distància.

Més informació en clicar la imatge (Servei Català de Trànsit)


Jaquetes:

 • Han de ser de colors vius perquè els altres usuaris de la carretera vegin millor els motoristes.
 • Han de ser prou amples per poder conduir còmodament i prou ajustades per mantenir els protectors d'impacte al seu lloc.
 • S'han de posar sobre la roba normal.

Guants:

 • Els més adequats són els guants de pell i sense dibuix. Han de permetre una adherència ferma, estar ventilats o folrats, tenir protector i la mínima quantitat de massa possible.
 • Han de cobrir les mans i els canells completament.
 • Han d'ajustar-se perfectament.
 • Han de ser impermeables.

Pantalons:

 • Han de ser prou amples per estar còmode però prou ajustats per mantenir els protectors d'impacte al seu lloc.
 • Han de permetre al motorista caminar còmodament quan no estigui sobre la motocicleta.

Calçat:

 • Són imprescindibles unes botes fortes, que protegeixin els peus i els turmells (és recomanable que siguin de canya alta perquè protegeixin també les cames), preferiblement de cuir amb taló per poder subjectar-se bé als estreps o a la barra per als peus. S’ha d’evitar fer servir sandàlies, calçat esportiu o un altre calçat no adequat.
 • S'ha de prestar especial atenció en cordar-se el calçat esportiu i deixar els cordons curts, per evitar que es puguin enredar a les palanques de fre o canvi i provocar una caiguda.

Protectors corporals:

 • Els protectors d'impacte estan dissenyats per a ser utilitzats amb la indumentària normal. Es poden comprar per separat o bé anar inclosos a l'equipament original. Hi ha protectors de braç, d'espatlla, d'esquena, de pit, de maluc, de cuixa, de genoll i de coll.


c) Conducció preventiva

La conducció preventiva permet recollir la informació necessària per circular amb seguretat, avançar-te a uns esdeveniments predictibles, reaccionar adequadament i adaptar la conducció a les circumstàncies. És en gran manera una actitud davant la conducció que et porta a circular d’una forma més segura.

Les tècniques de conducció preventiva es basen en tres principis:

1. Visió, que implica saber mirar per recollir la informació necessària i rebutjar la que et pugui distreure de la conducció.

 • Mirar a la llunyania. Mira fins al punt on et trobaràs als propers 20 segons.
 • Mirar als costats. Rastreja contínuament l’entorn de la via.
 • Mirar pels retrovisors. Mira pels retrovisors no només en maniobrar, sinó regularment.
 • Girar el cap. Gira el cap per controlar l’angle mort.

2. Anticipació, per preveure els moviments i reaccions dels altres usuaris i avançar-t’hi.

 • Saber processar la informació. Analitza el que tens al voltant.
 • Adaptar la velocitat a les circumstàncies. Adapta la velocitat per poder aturar el vehicle a temps.
 • Estar preparat per actuar. Prepara’t per reaccionar en menys temps.
 • Fer-se veure i entendre. Fes-te veure i comunica’t per no sorprendre els altres.

3. Espai, mantenint les distàncies de seguretat per poder actuar davant qualsevol imprevist.

 • Espai davanter. En circular mantén sempre la distància de seguretat que et garanteixi almenys 2 o 3 segons de reacció. En detenir-te, mantén 2 o 3 metres per davant.
 • Espai posterior. En circular, frena amb temps i progressivament.
 • Si estàs detingut, estigues alerta i preparat per sortir.
 • Espai lateral. Evita les zones d’incertesa a l’espai lateral.


d) Conducció eficient

La conducció eficient o conducció econòmica és la que estalvia carburant, disminueix la contaminació i elimina qualsevol despesa innecessària que no afecti la seguretat.

Amb les tècniques de conducció eficient:

 • Es redueixen significativament les emissions contaminants, amb la qual cosa millora la qualitat de l’aire.
 • Disminueixen els costos d’ús i manteniment del vehicle, ja que es redueix la despesa de combustible i el desgast d’alguns sistemes del vehicle.
 • Augmenta la seguretat perquè utilitza tècniques similars a les de la conducció preventiva.
 • Augmenta el confort de la conducció en evitar acceleracions i frenades brusques.
 • Disminueix el soroll que produeix el vehicle en circular.

Algunes tècniques de conducció eficient són:

 • Arrencar el motor sense trepitjar l’accelerador.
 • No escalfar el motor amb el vehicle immòbil. Si el motor és de gasolina, iniciar la marxa immediatament després d’arrencar. Si és dièsel, convé esperar uns segons.
 • Accelerar gradualment, pressionant el pedal amb suavitat.
 • Circular amb la marxa més llarga possible, mantenint el motor a baixes revolucions.
En circular a baixes revolucions, també s’aconsegueix reduir la contaminació acústica, ja que un sol cotxe a 4.000 rpm fa el mateix soroll que 32 cotxes a 2.000 rpm.
 • Procurar una circulació fluida, evitant les frenades, les acceleracions i els canvis de marxa innecessaris, mantenint una velocitat gairebé constant al màxim de temps possible.

Millores tècniques que redueixen el consum:

 • La funció Start-Stop. Aquest sistema redueix el consum de carburant i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Permet que el motor es pari automàticament quan el vehicle es deté i que arrenqui automàticament a l’hora de reiniciar la marxa.
 • La forma Eco. És una funció que optimitza el consum de carburant.


e) Mecànica i manteniment

Més informació en clicar la imatge (Servei Català de Trànsit)

La seguretat passiva i activa no funcionarà plenament si no tenim el vehicle en bones condicions. Per això, la principal mesura preventiva és establir i complir un calendari de revisions que tingui en compte els elements principals del vehicle. Es tracta de fer un manteniment preventiu i periòdic i passar la ITV quan calgui.


f) Ajudes a la conducció

Els sistemes d’ajuda a la conducció, també coneguts com a sistemes ADAS, tenen com a missió ajudar el conductor per evitar certes situacions de risc i perquè la conducció li resulti més fàcil i còmoda.

Entre els sistemes que més s’incorporen als vehicles nous hi ha els següents:

 • Sistema de reconeixement de senyals de trànsit (ISA): el sistema detecta els senyals de limitació de velocitat situats al voral i mostra la limitació de velocitat.
 • Avís de sortida de carril (LDW): en el cas d’un canvi involuntari o imprevist de carril, per l’absència de senyalització de l’intermitent, el sistema alerta el conductor mitjançant un senyal sonor, un testimoni lluminós al quadre d’instruments o una vibració al seient del conductor o al volant.
 • Assistència de manteniment de carril (LKA): és un sistema intel·ligent que ajuda el conductor a guiar el seu cotxe i garantir que no surti del carril de manera involuntària.
 • Sistema d’ajuda de sortida en pendent: conegut com a Hill Holder, aquest dispositiu compta amb un sensor que detecta l’angle d’inclinació en què es troba el vehicle i impedeix que vagi cap enrere quan s’aixequi el peu del fre.
 • Activació automàtica de l’enllumenat i l’eixugaparabrises: els dos sistemes s’activen quan el sensor detecta una disminució de la visibilitat o presència de pluja prou significativa.
 • AEB, frenada d’emergència urbana i interurbana: en cas de distracció del conductor i risc de col·lisió per encalçament, el sistema és capaç de detectar un perill imminent i actuar de dues formes: avisant el conductor i, si el conductor no fa cas de l’advertència, prenent el control del vehicle per detenir-lo amb una frenada d’emergència.
 • RCTA, alerta de trànsit creuat: el sistema supervisa el trànsit en sentit transversal en sortir marxa enrere d’un aparcament en bateria. Si detecta un vehicle que s’aproxima, emet un avís sonor i/o visual.
 • Càmera de marxa enrere: càmera 360º i/o sensors d’aparcament: aquests sistemes no s’han de confondre amb el sistema d’ajuda d’estacionament total.
 • Assistent d’aparcament: és una ajuda al conductor durant les maniobres d’entrada o sortida de l’aparcament. La trajectòria del vehicle es controla automàticament. Hi ha els assistents que troben un lloc per aparcar, els que faciliten l’aparcament amb càmeres que mostren què hi ha al voltant del cotxe i els que mouen el volant, de manera que el conductor només acciona els pedals i la palanca de canvis.
 • Sistema de detecció de fatiga: alerta el conductor en situacions en què perd la concentració al volant, ja sigui per fatiga o son.
 • EBD, avís de frenada d’emergència: ajuda el conductor a detectar quan el vehicle que circula al davant fa una frenada d’emergència.


↑ 2.3. Factors de risc relacionats amb la conducció | ↑ Índex de la unitat

2.3.3. Factor humà

El factor humà és determinant a l’hora d’evitar riscos, ja que té una influència d’un 85% o més en tots els accidents de trànsit. Els principals elements que hi influeixen són els següents:


Consum d'alcohol

L'alcohol és un depressor del sistema nerviós central, que altera les facultats i el comportament de la persona.

L’alcohol és present, directament o indirectament, entre el 30 i el 50% dels accidents de trànsit mortals, ja que produeix alteracions que repercuteixen en el conductor.

 • En el comportament. S’infravaloren els efectes i la repercussió de l’alcohol, s’assumeixen més riscos per una falsa sensació de seguretat i es donen respostes més agressives, impulsives i rudes.
 • En la percepció del trànsit i de l'entorn. Es distingeixen pitjor els senyals i els altres usuaris, es calculen erròniament les distàncies i les velocitats, augmenta la sensibilitat davant els enlluernaments i es redueix el camp visual.
 • En l'atenció. Es produeixen més distraccions.
 • En la psicomotricitat. Apareixen dificultats per coordinar els moviments correctament.
La presència d’alcohol a la sang depèn de la graduació de la beguda i de la quantitat ingerida, però, també, de variables com el pes, el sexe o l’edat de la persona.

Està totalment prohibit conduir un vehicle amb una taxa d’alcoholèmia superior a la màxima autoritzada:

Hi ha uns límits legals d'alcoholèmia que, en el trànsit, no es poden superar, com es reflecteix a la taula a continuació:

Conductor Taxa a l'aire Taxa a la sang
General 0,25 mg/l 0,5 g/l
Novell 0,15 mg/l 0,3 g/l
Professional 0,15 mg/l 0,3 g/l
Menor d'edat 0,00 mg/l 0,00 g/l
Encara que la taxa d’alcoholèmia sigui inferior a la màxima permesa per la llei, amb taxes més baixes els efectes que l’alcohol produeix en l’organisme són suficients per tenir un accident.

L’única taxa d’alcoholèmia realment segura a l’hora de conduir és 0,0.


Consum d'altres drogues

Hi ha altres drogues que també tenen efectes que dificulten la conducció. El consum de drogues d’abús pot causar accidents molt greus. A continuació, resumim els diferents tipus de drogues segons els efectes sobre el sistema nerviós central:

Depressores / Sedants Són les anomenades anestèsiques, calmants o tranquil·litzants. Alenteixen els moviments, augmenten el temps de resposta i fan que hi hagi més errors en les decisions que es prenen. Dins d’aquest grup hi ha l’alcohol, els opiacis, els ansiolítics i els hipnòtics.
Estimulants Eliminen les sensacions de cansament, fatiga, son o gana (encara que el cos continua igual de cansat o amb gana). Dins d’aquest grup hi ha la cafeïna, la teïna, la nicotina, les amfetamines i la cocaïna i els seus derivats.
Pertorbadores Produeixen percepcions sensorials que no són reals. Extreuen l’individu de la realitat i l’introdueixen en una altra. Engloba els al·lucinògens (l’LSD i la mescalina), el cànnabis, l’èxtasi i els inhalants.
El conductor de qualsevol vehicle té prohibit circular amb presència de drogues en l’organisme. La conducció sota els efectes de l’alcohol o de les drogues es castiga cada vegada amb més duresa, fins i tot amb penes de presó.


Consum de medicaments i psicofàrmacs

Per conduir cal estar en bones condicions psíquiques i físiques. Conduir quan es pateixen determinades malalties és un risc. Si, a més a més, es prenen determinats medicaments, el risc pot augmentar a causa d'algun dels seus efectes. Per això és important conèixer-los:

 • Els antihistamínics. Són medicaments contra l’al·lèrgia que poden provocar somnolència, augment del temps de reacció i dificultat en la concentració.
 • Els analgèsics. Poden provocar somnolència, visió borrosa i més sensibilitat a l'enlluernament. També, disminució de l'agudesa visual i de la capacitat de concentració.
 • Els relaxants musculars. Poden provocar mareig, somnolència, fatiga i disminució excessiva del to muscular.
 • Els psicofàrmacs. Són medicaments utilitzats per tractar la depressió, l’ansietat i els trastorns del son, entre molts d'altres. Poden arribar a ser molt perillosos, ja que actuen directament sobre les funcions psíquiques. El risc és tan greu que, fins i tot, legalment no està permès conduir sota la influència d'alguns psicofàrmacs.

No tothom reacciona igual a la medicació. L’edat, l’hàbit de consum, l’estat físic o altres circumstàncies poden variar l’efecte dels fàrmacs. Per això, cal que adoptis un seguit de precaucions:

 • Consulta sempre el metge o el farmacèutic.
 • Utilitza els medicaments adequadament.
 • No t’automediquis.
 • No barregis medicaments amb alcohol.
 • Intenta no conduir o ser molt prudent en començar qualsevol tractament amb fàrmacs.


Somnolència

Un dels perills més grans al volant és conduir amb son. Aquest factor està implicat, directament o indirectament, entre el 15 i el 30% dels accidents de trànsit. Els seus efectes són:

 • Augment del temps de reacció
 • Distraccions
 • Alteració de la capacitat per prendre decisions
 • Moviments més lents i menys precisos
 • Aparició de microsomnis
 • Alteracions en la percepció de l'entorn
 • Canvis de comportament

La somnolència acostuma a aparèixer entre les 3 i les 5 de la matinada i a primeres hores de la tarda. Pot ser ocasionada per no haver dormit prou hores o per canvis en els horaris del son. També la poden produir les situacions de trànsit monòtones.

Alguns consells per evitar la somnolència al volant:

 • Evita els trajectes llargs si no hi estàs acostumat, i especialment a la nit.
 • Interromp la conducció cada 2 hores o cada 200 quilòmetres. Fes una pausa d’almenys 20-30 minuts.
 • Ventila adequadament l’interior del vehicle.
 • No prenguis menjars copiosos ni alcohol quan hagis de conduir.
 • Si tens son, descansa abans de conduir i para amb més freqüència.


Fatiga

La fatiga en la conducció sobrevé perquè s’exigeix una concentració i una atenció constants.

Els efectes més importants de la fatiga són l’alteració de les sensacions i de les percepcions, de la capacitat d’atenció i reacció i del comportament i de la presa de decisions.

Les circumstàncies que afavoreixen l’aparició de fatiga estan relacionades amb:

 • La via i el seu entorn. Acostuma a influir-hi la quantitat de trànsit: com més dens sigui, més fatiga apareix en el conductor. També la conducció per vies poc conegudes, amb condicions meteorològiques adverses o el paviment amb mal estat causen fatiga.
 • El vehicle. La mala ventilació o una temperatura elevada a l’interior del vehicle afecten l’estat psicofísic del conductor. També conduir de nit amb una il·luminació deficient o el vehicle en mal estat originen fatiga.
 • El conductor. La conducció ininterrompuda, sense descans, circular a velocitat elevada o amb les capacitats personals disminuïdes (malaltia, son, efectes de l’alcohol, etc.) són causa de fatiga. D’altra banda, alguns conductors no tenen automatitzats molts processos implicats en la conducció, per això, necessiten més concentració i, per tant, es fatiguen més fàcilment.
Consells:
 • Cal parar atenció als símptomes de la son i de la fatiga.
 • Cada dues hores o cada 200 quilòmetres, descansar 20 o 30 minuts com a mínim.
 • Quan aparegui la fatiga, cal parar el vehicle i descansar.

Distracció

La capacitat d’atenció de les persones és limitada i, tot i que conduir requereix atenció a un gran ventall d’estímuls, de vegades, l’atenció es desvia cap a una tasca diferent o cap al propi pensament.

més informació en clicar la icona: infografia en format pdf sobre les distraccions amb el mòbil (Servei Català de Trànsit)

Les distraccions són causa, directa o indirecta, de quatre de cada deu accidents.

Per circular amb seguretat, cal que el conductor centri tota la seva atenció en la tasca de conduir.

Algunes de les conductes que més distreuen durant la conducció són les següents:

 • Utilitzar el telèfon mòbil
 • Estar sota els efectes de l’alcohol
 • Mirar o llegir un diari, un mapa, etc.
 • Jugar amb un nen
 • Parlar “acaloradament” amb els acompanyants
 • Fer fora un insecte del cotxe
 • Fumar al volant
 • Menjar o beure mentre es condueix
 • Buscar un punt a la via, com un monument, un hotel o un lloc per estacionar
 • Programar un navegador GPS
Recorda: el mans lliures també és una font de distracció.

La distracció es reflecteix en:

 • Velocitats variables i diferents de la resta del trànsit
 • Manca de distància de seguretat
 • Oscil·lacions i desviaments de la trajectòria
 • Increment del temps de reacció
 • Lectura errònia dels elements de mobilitat

Aquests efectes augmenten el risc de patir un accident.

Actualment, moltes distraccions es relacionen amb l’ús de les noves tecnologies, sobretot mòbils i navegadors (GPS), ja que el fet de manipular-los fa que perdem els estímuls rellevants de la conducció.

Podeu consultar la sèrie de vídeos de l'SCT sobre distraccions per l'ús del mòbil: Enviar un missatge, de vegades, ens pot costar la vida (3 vídeos)


Velocitat

Els vehicles cada dia són més veloços, però la capacitat de reacció de les persones segueix sent limitada.

La velocitat excessiva augmenta el risc d’accident perquè:

 • Es produeixen més errors d’interpretació de les situacions, en la mesura que, com més alta és la velocitat, més difícil és la lectura dels senyals de trànsit.
 • Et deixa menys temps per prendre decisions, motiu pel qual la teva resposta serà més precipitada i probablement menys correcta.
 • S’incrementa la distància de detenció, que és la suma de la distància de reacció (espai recorregut abans de trepitjar el fre) més la distància de frenada (espai recorregut una vegada s’ha trepitjat el fre).
 • S’eleva l’energia del vehicle, cosa que repercuteix en el control del vehicle en revolts o en canvis de trajectòria.
La velocitat excessiva causa directament una gran quantitat d’accidents i sempre agreuja les conseqüències dels que es produeixen.


Factors psicològics

El pes dels factors psicològics en la conducció és fonamental, ja que les persones al volant tendeixen a demostrar el seu caràcter i el seu estat d’ànim. Però també ens afecten qüestions més relacionades amb el trànsit, com la sensació d’anonimat i d’impunitat que pots tenir dins del cotxe, la facilitat de fugida, el soroll, la temperatura ambiental i la congestió de la circulació, entre d’altres.

L’agressivitat implica un seguit de conductes que tenen una forta repercussió en la seguretat viària:

 • No es respecta la distància de seguretat.
 • Provoca enfrontaments amb altres conductors.
 • Es fan canvis de velocitat sobtats.
 • No s’accepten els avançaments d’altres conductors.
 • S’arriba a gran velocitat als semàfors i se'n surt precipitadament.
 • Es condueix fent ziga-zagues.
Al volant, les conductes agressives generen situacions de risc. És difícil que el conductor en sigui conscient i hi posi fre.

Un altre factor que influeix en la conducció és l’estrès. En la societat actual, cada vegada se’ns exigeix més i el ritme diari de tothom s’ha accelerat considerablement, augmentant les pressions i tensions que patim.

L’estrès es produeix quan una persona es troba sotmesa a unes demandes superiors a les respostes que hi pot donar, fet que li provoca una pèrdua de l’equilibri físic i mental que pot alterar greument la seva capacitat per conduir amb seguretat.

L’estrès pot tenir els efectes següents sobre el conductor:

 • Augmenta el nivell de competitivitat, agressivitat i hostilitat cap als altres conductors.
 • Augmenta la tendència a no respectar els senyals i les normes de circulació.
 • Les decisions al volant poden ser més lentes i es poden cometre més errors.
 • Disminueix la concentració en el trànsit, per la qual cosa augmenta la probabilitat de patir una distracció.
 • Facilita l’aparició de la fatiga al volant.
Si estàs sotmès a estrès el més adequat és:
 • Buscar ajuda especialitzada
 • No conduir, excepte que sigui estrictament necessari


↑ 2.3. Factors de risc relacionats amb la conducció | ↑ Índex de la unitat


← Unitat 1 | Unitat 3 →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autoria del text: Servei Català de Trànsit i Servei de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials, de la Direcció General de Funció Pública

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de portada és de Free-Photos i s'ha obtingut a Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials;
 • sense fer-ne obres derivades.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons