Saltar al contingut principal

Accidents de trànsit in itinere

Nombre de lectures: 0

5. Actuació en cas d'accident de trànsit in itinere

5.1. Actuació en cas d'accident

Quan té lloc un accident, els nervis o el desconeixement poden impedir que actuem correctament. Un comportament correcte en els 10 minuts posteriors a l'accident és vital perquè permet:

 • Salvar vides i evitar l'agreujament de danys personals
 • Evitar un sobreaccident
 • Reduir danys materials

Per actuar de manera apropiada en un accident i saber què has de fer, recorda la pauta d'actuació PAS: Protegir - Avisar - Socórrer.

1. Protegir

En un accident de trànsit, el primer que tothom ha de tenir en compte és:

 • Protegir-se un mateix, evitar nous accidents i no exposar-se a perills innecesaris.
 • Protegir el lloc de l'accident i senyalitzar-lo per fer-lo més visible.
 • Protegir les víctimes.

Si circulant amb el teu vehicle presencies un accident de trànsit:

 • Encén inmediatament el senyal d'emergència i estaciona a una distància prudencial de l'accident (uns 50 metres aproximadament), en un lloc segur i sense obstaculitzar la circulació, si és possible fora de la via, deixant lliure l'accés per als serveis d'emergència.
 • Abans de baixar del vehicle, posa't l'armilla reflectora i, en cas que baixi algun altre passatger, assegura't que també se la posi. Surt del vehicle i situa't en un lloc segur.
 • Col·loca el dispositiu lluminós de presenyalització de perill o, si no en tens, els triangles de perill, l'un davant del vehicle i l'altre al darrere, a una distància mínima de 50 metres i de manera que els conductors que s'aproximin els puguin veure almenys des de 100 metres. En vies de sentit únic o de més de tres carrils, n'hi ha prou amb col·locar un sol triangle abans del vehicle.
 • Agafa el mòbil.
 • Si el lloc de l'accident és a l'altre sentit de l'autopista o autovia, valora la situació i, sobretot, no posis en perill la teva pròpia vida intentant travessar la via per dirigir-te al lloc de l'accident. Vigila sempre la situació del trànsit.
 • Fixa't si en l'accident hi ha implicats vehicles amb mercaderies perilloses o vehicles incendiats i si hi ha algun vessament o olor de combustible.
 • Una vegada hagis arribat al lloc de l'accident, assegura la immobilització del vehicle o vehicles implicats, posa'ls el fre de mà i apaga el contacte dels vehicles sinistrats.
 • No fumis ni encenguis llumins ni encenedors prop del lloc de l'accident.
En cas d’accident de trànsit, està prohibit emplenar el comunicat d’accident a la plataforma de circulació. Aquest procés s’ha de dur a terme en un lloc segur fora de la via.

2. Avisar

Abans de demanar auxili, intenta fer-te una composició de lloc ràpida, recaptant informació per facilitar el treball als serveis d'emergència.

 • Marca el número d'emergències 112, que s'encarregarà de coordinar tots els efectius necessaris. És gratuït, s'hi pot accedir fins i tot sense cobertura i està disponible a tota la Unió Europea. Indica el lloc de l’accident (carrer o carretera, punt quilomètric, sentit de la circulació…), quants vehicles hi ha implicats, possibles perills que hi hagis observat, nombre i estat de les víctimes i el teu número de mòbil.
 • No pengis el telèfon fins que no t'ho indiqui la persona que atén la trucada. Espera a qualsevol pregunta que l'operador del servei d'emergències pugui tenir i segueix-ne les instruccions en tot moment.
 • Sistema e-Call. És un dispositiu que s'instal·la al vehicle i que, en cas d'accident, envia un missatge d'auxili que arriba a la centraleta del 112 mitjançant un sistema de GPS amb què es pot detectar el vehicle. Poden trucar-hi els mateixos ocupants, però la trucada és automàtica en cas d'accident greu. D'aquesta manera, es redueix el temps que triguen els serveis sanitaris a arribar al lloc del sinistre, i així disminueixen les conseqüències de l'accident.
En aquest enllaç https://www.youtube.com/embed/d8uCVsDRk2s podeu veure un vídeo de presentació de My112, una aplicació mòbil d'emergències amb geolocalització.

3. Socórrer

L'auxili s'ha de fer de manera ràpida, serena i eficaç, mantenint la seguretat i la tranquil·litat i no deixant sols els ferits per poder vigilar-ne l'estat i l'evolució.

És tan important saber què s'ha de fer com saber què no s'ha de fer. Davant del dubte, el millor és abstenir-se d'actuar sobre els ferits i col·laborar d'una altra manera, donant-los suport emocional i tranquil·litzant-los.

Algunes de les normes generals d'actuació que es recomanen amb les persones ferides són:

 • No les moguis llevat que sigui imprescindible per reanimar-les o per la seva seguretat.
 • Afluixa, sense treure-les, les peces de roba que comprimeixin.
 • Si un accidentat portat casc, no l'hi treguis (només l'hi pots treure si el casc està posant la seva vida en perill).
 • No els donis medicaments, ni aliments ni begudes.
 • No toquis les ferides per evitar infeccions, excepte per contenir una hemorràgia.
 • Tapa-les lleugerament, fins i tot a l'estiu, per mantenir la temperatura corporal.
 • Si hi ha riscos que facin imprescindible treure un infant del vehicle accidentat, treu-lo amb el sistema de retenció infantil per evitar qualsevol moviment que pugui agreujar possibles lesions.
És molt important parlar a les víctimes, tranquil·litzar-les i no deixar-les soles en cap moment.
Codi penal. De l'omissió del deure de socors.

L'obligació d'ajudar està recollida a l'article 195 del Codi penal com a deure de socors, d'acord amb el qual:

1 El qui no socorri una persona que es trobi desemparada i en perill manifest i greu, quan pugui fer-ho sense risc propi ni de tercers, ha de ser castigat amb la pena de multa de tres a dotze mesos.

2 Incorre en les mateixes penes el qui, impedit de prestar auxili, no demani amb urgència auxili aliè.

3 Si la persona que omet l'auxili és la que ha provocat l'accident, la pena és de presó (de sis a divuit mesos, si l'accident s'ha provocat fortuïtament, o de sis mesos a quatre anys si l'accident es deu a imprudència)

Recorda: has d'aplicar el PAS: Protegir - Avisar - Socórrer


↑ Índex de la unitat

5.2. Procediment de notificació en cas d'accident de treball

En el cas que un treballador de l’Administració de la Generalitat tingui un accident de trànsit in itinere amb lesions, la prestació sanitària va a càrrec de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social a la que el seu departament o organisme estigui afiliat.

El procediment per notificar l’accident és el següent:

 1. El treballador afectat, si és possible, ha de notificar l’accident al seu superior jeràrquic, per tal que empleni el model de comunicat d'accident corresponent.
 2. El superior jeràrquic de la persona afectada ha d’enviar el comunicat emplenat a la Unitat de Recursos Humans i/o al Servei de Prevenció en un termini de 24 hores.

Si el treballador ha d'anar a la mútua per rebre assistència mèdica, necessitarà un volant d'assistència. Aquest volant d'assistència el proporciona la Unitat de Recursos Humans i, en determinats casos, el responsable del centre de treball.


↑ Índex de la unitat


← Unitat 4 | Inici →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autoria del text: Servei Català de Trànsit i Servei de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials, de la Direcció General de Funció Pública

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de portada és de Free-Photos i s'ha obtingut a Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials;
 • sense fer-ne obres derivades.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons