Saltar al contingut principal

Prevenció de riscos laborals en el treball amb pantalles de visualització de dades

Nombre de lectures: 0

U1. Introducció i conceptes clau

1.1 Introducció

Actualment, ja no concebem cap aspecte de la nostra vida (cultura, oci, informació i, sobretot, treball) sense l'ús d'alguna eina informàtica.

L'ús d'ordinadors i de pantalles de visualització de dades s'ha convertit en un element comú i fonamental en la majoria de les tasques desenvolupades en el sector de serveis, fet que ha comportat un gran canvi en l'organització de la feina i en la manera de dur-la a terme. Això s'ha traduït en l'aparició de nous riscos laborals que poden ocasionar trastorns de salut, especialment en el sistema osteomuscular, de visió, psíquics i, últimament, dermatològics.

Les disposicions mínimes de seguretat i salut, pel que fa al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització de dades, estan recollides en el Reial decret 488/1997, de 14 d'abril (BOE núm. 97, de 23 d'abril), el qual s'emmarca dins la reglamentació general de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

1.2 Conceptes clau

Què és una pantalla de visualització de dades?

És qualsevol pantalla alfanumèrica o gràfica, independentment del mètode de representació visual emprat.

Què és un lloc de treball amb pantalla de visualització de dades?

És l'espai constituït per un equip amb pantalla de visualització proveït d'un teclat o de qualsevol altre dispositiu d'adquisició de dades, d'un programari per a la interconnexió persona-màquina, d'accessoris ofimàtics, d'un seient, d'una taula o superfície de treball i de l'entorn laboral immediat (il·luminació, temperatura, humitat, espai físic, etc.).

Què s'entén per treballador o treballadora amb pantalla de visualització de dades?

És la persona que habitualment i durant una part rellevant de la seva feina normal fa servir un equip amb pantalla de visualització de dades.

Queden exclosos d'aquesta definició els treballs següents:

  • Els llocs de conducció de vehicles i màquines.
  • Els sistemes informàtics dels mitjans de transport.
  • Els sistemes informàtics destinats a ús públic.
  • Les calculadores, les màquines registradores i els equips amb pantalles petites de mesura o visualització de dades.
En els darrers anys l'ordinador portàtil s'ha convertit en una eina d'ús habitual i continu, encara que no ha estat dissenyat amb aquesta finalitat. Per treballar de manera adequada i sense riscos per a la salut, s'ha de modificar el lloc de treball.

Inici | Unitat 2

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autoria del text: Àrea de Prevenció i Salut Laboral de la Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials, de la Direcció General de Funció Pública.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

Les imatges d'aquest curs han estat elaborades per Roger Velàzquez Ballobar, de DBòlit, SCCL.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza, doncs, l'ús amb la condició de:

  • citar-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials, i
  • sense fer-ne obres derivades.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons