Nombre de lectures: 0

Com cada any, durant el mes de maig (enguany, del 17 al 21), l’Open Government Partnership (OGP) ens convida a celebrar la Setmana del Govern Obert, Open Gov Week, sota el lema "Respondre. Recuperar. Renovar", centrada a donar resposta en la recuperació de la pandèmia de la covid-19.

Aquest esdeveniment anual s’adreça a tothom qui cregui que la ciutadania ha de jugar un paper essencial en el disseny de polítiques públiques que afecten la nostra vida dia a dia i, en concret, es tracta d’una crida a transformar des de baix la manera com els governs serveixen la ciutadania.

Durant aquesta Setmana s’organitzen a tot el món un seguit d’actes relacionats amb la difusió dels preceptes del govern obert, amb l’objectiu de compartir idees, discutir solucions i assolir un compromís més alt de participació ciutadana amb els governs.

Totes aquestes activitats, en forma de seminaris, debats públics, conferències, seminaris web (webinars), hackatons, etc., estan organitzades tant per la societat civil com per organitzacions no governamentals i, també, per governs de molts països. Podeu consultar tota l’activitat en aquest enllaç.

A més a més, aquest any la celebració de la Setmana del Govern Obert coincideix amb el desè aniversari de la fundació de l’OGP, del qual la Generalitat de Catalunya ha esdevingut membre durant el 2020.

El 2011, líders governamentals i defensors de la societat civil es van reunir per crear una associació única, l’OGP, que promou a tot el món una governança transparent, participativa, inclusiva i responsable.

Actualment, formen part de l’OGP 78 països i 76 governs locals, que representen més de 2.000 milions de persones, juntament amb milers d’organitzacions de la societat civil.

Durant el 2021, els membres de l’OGP s’han compromès a cocrear més de 100 plans d’acció amb l’objectiu d’explorar noves propostes innovadores i ambicioses com a oportunitat per demostrar com n’és d’essencial el govern obert i com podem recuperar i renovar la nostra societat.

Aquestes propostes es divideixen en quatre grans àrees:

  • Avançar en la transparència i el retiment de comptes
  • Abordar les desigualtats sistèmiques
  • Protegir la democràcia i l’espai cívic
  • Millorar la participació ciutadana.

En aquest context, obrir dades és una eina fonamental per avançar en qualsevol àrea del govern obert, tant pel que fa al control de govern com pel que fa a l’exercici de transparència, anàlisi de polítiques públiques, implicació de la societat civil, etc. A més, obrir dades esdevé important en la recuperació social i econòmica en general, sobretot actualment, després de les nefastes conseqüències de la pandèmia.

Amb aquest objectiu, governs i societat civil de tot el món han dedicat grans esforços a dissenyar plans d’obertura de dades que puguin permetre el seguiment no només de la pandèmia i de les polítiques públiques aplicades, sinó de les conseqüències econòmiques i socials, i definir vies de recuperació d’aquesta crisi.

Per això enguany la Setmana del Govern Obert és una oportunitat de compartir experiències de gestió de la pandèmia a escala global, de manera que se’n puguin treure aprenentatges i documentar casos d’èxit que poden contribuir a superar la crisi sanitària, laboral i econòmica que ha provocat la covid-19.

Una de les experiències que sens dubte es compartiran durant aquesta Setmana és la imprescindible i incansable tasca de l'Open Data Charter (ODC) i l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE), que es van associar per llançar una col·laboració internacional per identificar dades obertes d’alt valor en una pandèmia, amb la implicació d’altres organismes com ara Open North, Global Inciative for Fiscal Transparency, Caisse nationale des Allocations familiales, GovLab, i Open Data Institute, amb contribucions puntuals de l'Open Data for Development Network i el Govern de Nova Zelanda, la Secretaria executiva de Mèxic del Sistema Nacional Anticorrupció (SESNA), la Secretaria de Govern Obert del Govern del Canadà i la Secretaria de Transparència i Bon Govern de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu de la crida era aprendre com els governs i les comunitats obren dades per satisfer les necessitats locals d’avui dia, desenvolupar orientacions sobre l’obertura responsable i la coherència de les dades per a una recuperació equitativa i una millor preparació dels governs, empreses i comunitats de tot el món per a futures malalties emergents. Amb aquesta intenció, la Generalitat de Catalunya i l’ODC van organitzar –el mes de setembre de 2020- el MeetUp Data Covid-19. En podeu trobar el detall en aquest enllaç.

En tot aquest context pren força l’estratègia d’obertura de dades, perquè obrint dades, fomentant-ne l’ús, la reutilització i la distribució gratuïta, els governs promouen la creació d’empreses i serveis innovadors centrats en els ciutadans.

A banda de les iniciatives de governs i associacions, cal celebrar, i molt, iniciatives privades com Iniciativa Sanitas Data4Good, que posa a disposició de la comunitat científica i acadèmica les dades anonimitzades de pacients que en algun moment han estat tractats en centres de Sanitas i han resultat positius en covid-19. La informació obtinguda està només associada al tractament de virus, és a dir, en cap cas s'aporten dades prèvies o posteriors de l'historial mèdic del pacient.

Així, Sanitas ofereix en obert dades sobre tractaments i medicaments administrats, dades de constants vitals, com també resultats de laboratori i diagnòstics relacionades amb la covid-19. A més, aquesta informació es complementa amb dades sobre patologies o malalties prèvies dels pacients que els metges han anotat durant l'ingrés, ja que tenen rellevància clínica. El perfil dels pacients afectats pel virus es completa amb dades demogràfiques.

Aquest és el camí, i el pas de compartir dades privades en benefici de la comunitat mostra que estem avançant cap a una societat més madura, que ha assumit que compartir les dades ens ajuden a prendre millors decisions en tots els àmbits. Per això cal aprofitar qualsevol oportunitat, com la que ens ofereix la Setmana del Govern Obert, per fer arribar a tothom els fonaments bàsics i els múltiples beneficis que ens aporta ser transparents.

Consulteu aquí totes les activitats previstes per la Generalitat de Catalunya per celebrar aquesta Setmana: