Saltar al contingut principal
turisme

Gestió de la informació: transparència i protecció de dades

La Xarxa de Governs Oberts de Catalunya, paradigma de col·laboració interadministrativa i suport als ens locals

Nombre de lectures: 0

El règim de transparència vigent a Catalunya, integrat en essència per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i pel Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública …

per llegir-ne més

L'ús de la intel·ligència artificial i la convivència amb els drets fonamentals

Nombre de lectures: 0

En l’actualitat cada vegada hi ha més persones usuàries de serveis i aplicacions que incorporen sistemes d’intel·ligència artificial. La nostra societat ha normalitzat disposar d’assistents de veu, com l’Alexa o la Siri, utilitzar sistemes de geolocalització als vehicles, com Google Maps o Waze, o escoltar …

per llegir-ne més

La independència del delegat de protecció de dades

Nombre de lectures: 0

Fa un temps, en aquest apunt, Joana Marí, delegada de protecció de dades i responsable de projectes estratègics de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, ens presentava la figura del delegat de protecció de dades (DPD) i ressaltava la seva independència a l’hora d’exercir les seves funcions …

per llegir-ne més

La traçabilitat de les decisions públiques: un pas més envers la transparència

Nombre de lectures: 0

L’objectiu que pretén aquest article és fer paleses diverses pinzellades de la situació actual vinculada amb la transparència de la informació que es proporciona a la ciutadania, perquè pugui servir per establir un debat sobre la conveniència de dur a terme diverses accions, normatives i/o no normatives, que …

per llegir-ne més

Les infraccions administratives relatives a persones físiques (no a persones jurídiques) com a límit al dret d’accés a la informació pública

Nombre de lectures: 0

Baso aquest apunt en una sol·licitud d’accés a informació pública que ha passat per diferents instàncies administratives i judicials, i que ha finalitzat amb la Sentència del Tribunal Suprem (TS) de 4 de maig de 2023, que corregeix la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC …

per llegir-ne més

Què passa amb les dades biomètriques? Són dades especialment protegides sempre?

Nombre de lectures: 0

1. El concepte de "dades biomètriques"

La biometria és l'estudi per al reconeixement inequívoc de persones basat en un o més trets conductuals o físics intrínsecs. En aquest sentit, la biometria serveix per identificar les persones, però, al mateix temps, pot proporcionar informació addicional sobre altres aspectes d'aquestes …

per llegir-ne més

La qualitat: factor d'èxit dels projectes de dades

Nombre de lectures: 0

Ha plogut una mica des que les administracions públiques van impulsar projectes per permetre l’accés a la informació pública a reutilitzadors potencials. La missió d’aleshores ens és ben familiar: transparència, empoderament de la ciutadania en la supervisió de la gestió pública, transferència de coneixement i creació de valor …

per llegir-ne més

Les deficiències del sistema de garanties de la normativa de transparència: anàlisi d’un cas real

Nombre de lectures: 0

Recentment he tingut coneixement d'un cas relacionat amb la transparència que m’ha portat a reflexionar sobre les deficiències del sistema de garanties de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LTC).

Com és sabut, la …

per llegir-ne més

Ètica i dades: aproximacions actuals per una gestió responsable

Nombre de lectures: 0

Quin és el preu real de la comoditat que ens ofereix l’entorn digital? Cada interacció a les xarxes, cada "m’agrada" o cada cerca que fem implica l’intercanvi d’una part de la nostra privadesa en forma de perfils amb els nostres hàbits, preferències o característiques. Les grans …

per llegir-ne més

La transparència en les retribucions del sector públic. El dret d'accés

Nombre de lectures: 0

Amb una sol·licitud d’accés a la informació pública es pot saber el que cobro? La resposta a aquesta pregunta no és sempre clara, ja que depèn de diversos factors.

En l’apunt anterior vaig referir-me als supòsits en què és obligatori publicar les retribucions amb identificació de les …

per llegir-ne més

Torna a munt