turisme

Etiquetes

Llistat amb totes les etiquetes de tots els articles

3/2018 (1) abús de dret (1) accés (6) accountability (1) acord de govern (1) activitats subvencionades (1) administració (1) administració pública (2) administracions públiques (1) agendes (1) agendes oficials (1) agregació (1) ajuts (1) algoritmes (1) alts càrrecs (1) anonimització (2) APDCAT (2) arxius (2) bases de dades (1) //big data// (1) bloqueig (1) bon govern (1) bona fe (1) causa d'inadmissió (2) causes d’inadmissió (1) CITGO (1) CNAAT (1) codi civil (1) codi civil de Catalunya (1) codi de conducta (1) comissió de garantia del dret d’accés a informació pública (3) complexitat (1) concedent (1) condicions d'ús (1) conducta (1) confidencialitat (1) Consell de Transparència i Bon Govern (1) conservació (1) contactes (1) //creative commons// (1) dades (8) dades obertes (1) dades personals (4) datificació (1) delegat (1) delegat de protecció de dades (1) denegació (1) desestimació (1) deure (1) deure de conservació (2) deure de conservació documental (1) deure de supressió (1) deure d'informar (1) dissociació (2) doctrina (1) documents (2) dret (7) dret a l’oblit (1) dret a saber (3) dret d'accés (10) dret d’accés a informació pública (5) dret de supressió (1) dret d'informació (1) drets (1) elaboració d’informació (1) enfocament del risc (1) enfocament en el risc (2) exercici abusiu del dret (1) finalitats d’arxiu en interès públic (1) fons públics (1) format (1) GAIP (4) gestió documental (2) govern obert (2) grups d'interès (1) inadmissió (4) independència (1) informació (3) informació pública (12) inscripció (1) intel·ligència artificial (1) interés públic (1) internet de les coses (1) limitació de la finalitat (1) límits (1) límits al dret d'accés (1) llei (1) llibertats (1) llop (1) LOPDGDD (6) mesura (1) monetització (1) motivació (1) obert (1) obligacions (1) obligacions de transparència (1) perceptors (1) persona beneficiària (1) personal directiu (1) ponderació (1) principi de minimització (1) principi de responsabilitat proactiva (1) principi de transparència (2) principi general del dret (1) privacitat (1) procediment administratiu (3) propietat industrial (1) propietat intel·lectual (1) protecció (1) protecció de dades (7) protecció de dades personals (2) protocol d'actuació (1) pseudonimització (1) publicació (1) publicitat (1) publicitat activa (2) RAT (1) recerca (1) reclamacions (1) recopilació (1) recursos (1) reelaboració d’informació (1) registre (1) registre de grups d'interès (1) reglament (1) resolució motivada (1) resolucions (1) responsabilitat proactiva (2) responsable del tractament (1) retribucions (1) reunions (1) reutilitzable (1) reutilització (1) RGPD (9) RGPG (1) risc (1) riscos (1) seguretat (1) servei públic (1) sol·licitud (2) sol·licitud abusiva (1) sol·licitud d’accés (3) sol·licitud manifestament repetitiva (1) sol·licitud repetitiva (1) sol·lictud (1) subjectes obligats (1) subvencions (1) supressió (1) TAAD (1) tasca complexa (1) tecnologies emergents (1) termini de conservació (1) termini per resoldre (1) tipicitat (1) tractament (3) transparència (9)
Torna a munt