Saltar al contingut principal
turisme

Etiquetes

Llistat amb totes les etiquetes de tots els articles

accés a dades personals (1) accountability (3) administració pública (10) AEPD (1) agendes oficials (1) AIPD (1) alts càrrecs (1) anonimització (3) APDCAT (9) big data (1) bloqueig de dades (1) bon govern (4) bona fe (1) CITGO (3) CNAAT (1) Codi Civil de Catalunya (1) codi de conducta (2) confidencialitat (6) consentiment (1) conservació de documents (1) contractació pública (1) control de govern (2) corresponsable del tractament (1) corrupció (2) COVID-19 (4) creative commons (1) CTBG (2) dades agregades (1) dades bancàries (1) dades d'alt valor (6) dades obertes (12) dades personals (15) datificació (1) delegat de protecció de dades (2) Directiva 2019/1024 (1) Directiva 680/2016 (1) dissociació (2) dret a la limitació del tractament (1) dret a l’oblit (2) dret a saber (3) dret d’accés (33) dret de defensa (2) dret de supressió (2) dret d'informació (2) drets i llibertats (2) encarregat del tractament (1) enfocament en el risc (4) ètica (1) finalitats d’arxiu en interès públic (1) fons públics (2) GAIP (11) gestió documental (3) govern obert (5) grups d'interès (2) inadmissió (5) informació pública (25) Inspecció de Treball (1) intel·ligència artificial (2) interès públic (2) internet de les coses (1) limitació de la finalitat (1) límits a la publicitat activa (4) límits al dret d’accés (6) Llei orgànica 7/2021 (1) LOPDGDD (15) LTAIPBG (1) obligacions de transparència (3) Oficina Antifrau de Catalunya (2) periodisme de dades (1) personal directiu (1) prestació de servei (1) prestació de serveis (1) principi de minimització (4) principi de responsabilitat proactiva (1) principi de transparència (2) privacitat (4) procediment administratiu (5) procediment sancionador (2) propietat industrial (1) propietat intel·lectual (2) protecció de dades (19) pseudonimització (2) publicitat activa (8) RAT (2) reelaboració d’informació (1) responsabilitat de retre comptes (1) responsabilitat proactiva (4) responsable del tractament (2) reutilització (7) RGPD (22) societat digital (2) subvencions (1) TAAD (1) tractament (3) transferència internacional (1) transparència (24)
Torna a munt