turisme

Etiquetes

Llistat amb totes les etiquetes de tots els articles

abús de dret (1) accés (6) accés a dades personals (1) accountability (1) acord de govern (1) activitats subvencionades (1) administració (1) administració pública (2) administracions públiques (1) agendes (1) agendes oficials (1) agregació (1) AIPD (1) ajuts (1) algoritmes (1) alts càrrecs (1) ampliació dels límits (1) anonimització (2) APDCAT (5) arxius (3) bases de dades (1) //big data// (1) bloqueig (1) bon govern (2) bona fe (1) causa d'inadmissió (2) causes d’inadmissió (1) CITGO (1) CNAAT (1) codi civil (1) codi civil de Catalunya (1) codi de conducta (1) comissió de garantia del dret d’accés a informació pública (4) complexitat (1) concedent (1) condicions d'ús (1) conducta (1) confidencialitat (6) Consell de Transparència i Bon Govern (1) consentiment (1) conservació (1) contactes (1) contractació pública (1) control de govern (1) corrupció (1) //creative commons// (1) dades (8) dades bancàries (1) dades d'alt valor (1) dades obertes (4) dades personals (8) datificació (1) delegat (1) delegat de protecció de dades (1) denegació (1) desestimació (2) deure (1) deure de conservació (2) deure de conservació documental (1) deure de supressió (1) deure d'informar (1) Directiva 2019/1024 (1) dissociació (2) doctrina (1) documents (2) dret (7) dret a l’oblit (1) dret a saber (3) dret d'accés (13) dret d’accés a informació pública (6) dret de defensa (1) dret de supressió (1) dret d'informació (1) drets (1) drets i interessos legítims (1) drets i llibertats (1) elaboració d’informació (1) encarregat del tractament (1) enfocament del risc (1) enfocament en el risc (3) exercici abusiu del dret (1) finalitats d’arxiu en interès públic (1) fons públics (1) format (1) GAIP (4) gestió documental (3) govern obert (2) grups d'interès (1) inadmissió (4) independència (1) informació (3) informació pública (13) inscripció (1) Inspecció de Treball (1) intel·ligència artificial (1) interés públic (1) internet de les coses (1) limitació de la finalitat (1) límits (2) límits a la publicitat activa (2) límits al dret d'accés (1) llei (1) llibertats (1) llop (1) LOPDGDD (9) màxima obertura (1) menors (1) mesura (1) monetització (1) motivació (2) obert (1) obligacions (1) obligacions de transparència (1) Oficina Antifrau de Catalunya (1) perceptors (1) persona beneficiària (1) personal directiu (1) ponderació (2) prestació de servei (1) principi de minimització (1) principi de responsabilitat proactiva (1) principi de transparència (2) principi general del dret (1) privacitat (4) procediment administratiu (4) propietat industrial (1) propietat intel·lectual (1) protecció (1) protecció de dades (12) protecció de dades des del disseny i per defecte (1) protecció de dades personals (2) protocol d'actuació (1) pseudonimització (1) publicació (1) publicitat (1) publicitat activa (3) RAT (1) recerca (1) reclamacions (1) recopilació (1) recursos (1) reelaboració d’informació (1) registre (1) registre de grups d'interès (1) reglament (1) resolució motivada (1) resolucions (1) responsabilitat proactiva (4) responsable del tractament (2) retribucions (1) reunions (1) reutilitzable (1) reutilització (2) RGPD (14) RGPG (1) risc (1) riscos (2) seguretat (1) servei públic (1) societat digital (1) sol·licitud (2) sol·licitud abusiva (1) sol·licitud d’accés (4) sol·licitud manifestament repetitiva (1) sol·licitud repetitiva (1) sol·lictud (1) subjectes obligats (1) subvencions (1) supressió (1) TAAD (1) tasca complexa (1) tecnologies emergents (1) terceres persones (1) termini de conservació (1) termini per resoldre (1) test del dany (1) tipicitat (2) tractament (3) transparència (14)
Torna a munt