La irrupció de noves tecnologies i la progressiva transformació digital de la nostra societat ha impactat de ple en el funcionament de les administracions públiques i les entitats privades. L’exposició a nous riscos i amenaces, sovint en un context d’alta dependència de les tecnologies de la informació, evidencia …

per llegir-ne més