Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: consultes populars

Articles de l'etiqueta consultes populars

Les consultes populars referendàries municipals. Consultes per via d'iniciativa popular (part II)

La Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de referèndum (LCPVR), distingeix dues modalitats: la consulta popular per via de referèndum d’iniciativa institucional i la d’iniciativa popular. En aquesta segona part de l’espai temàtic, dedicat a les consultes populars municipals de caràcter …

per llegir-ne més

Les consultes populars referendàries municipals. Règim jurídic bàsic (part I)

1. Introducció. Legislació sobre consultes populars municipals per via de referèndum

La consulta popular d'àmbit municipal és una figura que deriva de l’article 71 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL): "De conformidad con la legislación del Estado …

per llegir-ne més

Torna a munt