Saltar al contingut principal
turisme

Autors

Llistat dels autors i les autores que escriuen els continguts publicats en aquesta pàgina web

autor
Àngel Egea Llanés

Cap de l’Àrea d’Administració, Recursos Humans i Pressupost de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Nombre d'articles: (6)

Articles publicats

autor
Gabriel Capilla Vidal

Lletrat de la Comissió Jurídica Assessora en comissió de serveis com a cap del Gabinet Jurídic de la UAB

Nombre d'articles: (11)

Articles publicats

autor
Pablo Herráez Vilas

Director d’Assessoria Jurídica de l’Agència Catalana de l’Aigua, doctor en dret i llicenciat en filosofia

Nombre d'articles: (29)

Articles publicats

autor
Rosa María Pérez Pablo

Funcionària del Cos d’Advocacia (en serveis especials). Cap de l’Àrea de Serveis Jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Nombre d'articles: (7)

Articles publicats

autor
Víctor Siles Marc

Secretari General. Consell Comarcal del Vallès Occidental

Nombre d'articles: (2)

Articles publicats

autor
Xavier Urios Aparisi

Advocat de la Generalitat. Director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic de la Generalitat

Nombre d'articles: (15)

Articles publicats

Torna a munt