Saltar al contingut principal
turisme

Aprofundim en el procediment administratiu i en el funcionament de les administracions públiques

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu i règim jurídic del sector públic: una visió pràctica (VII)

Nombre de lectures: 0

Seguim amb el recull periòdic de resolucions del Tribunal Suprem. A continuació, trobareu una selecció de sentències de diferents seccions de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) publicades en el cercador del Consell General del Poder Judicial (CENDOJ). En aquest apunt farem referència a algunes de les darreres sentències …

per llegir-ne més

Uns apunts sobre la declaració de lesivitat

Nombre de lectures: 0

1. La declaració de lesivitat en el context de la revisió d'ofici

Dins del capítol dedicat a la revisió d'ofici, la Llei 39/2015 regula la declaració de lesivitat en l'article 107, que es presenta com un procediment que l'Administració ha de tramitar i resoldre com …

per llegir-ne més

La caducitat com a forma de finalització del procediment administratiu

Nombre de lectures: 0

1. Plantejament de la qüestió

Com se sap, l'Administració està obligada a dictar resolució expressa i a notificar-la en tots els procediments sigui quina sigui la forma d'iniciació (art. 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu i règim jurídic del sector públic: una visió pràctica (VI)

Nombre de lectures: 0

Seguim amb el recull periòdic de resolucions del Tribunal Suprem. Aquest cop, ens permetreu que us expressem els nostres millors desitjos per a tots vosaltres, per a les vostres famílies i cercle d’amistats, així com manifestem el reconeixement a totes i cadascuna de les persones que contribuïu amb la …

per llegir-ne més

Una síntesi de drets de la ciutadania i d'obligacions de l'Administració: el principi de bona administració

Nombre de lectures: 0

1. De la "mala administració" a la "bona administració"

L'any 1995 comencen les activitats del Defensor del Poble Europeu, tal com estableix l’article 228 (antic article 195) del Tractat de funcionament de la Unió Europea, pel qual tant la ciutadania com qualsevol persona li pot adreçar reclamacions relatives …

per llegir-ne més

Conceptualització de sector públic i administració pública per determinar l'àmbit subjectiu d'aplicació de les normes (2a part). El sector públic de la Generalitat

Nombre de lectures: 0

En la primera part d’aquest treball es va analitzar el concepte de sector públic, i es va exposar l’evolució i els motius que n'han convertit la delimitació conceptual en un exercici essencial per part dels operadors jurídics a l’hora de determinar l’àmbit subjectiu d’aplicació …

per llegir-ne més

Quan l'Administració actua sense cobertura: la via de fet

Nombre de lectures: 0

1. Plantejament

El procediment administratiu es presenta com un mecanisme de protecció dels drets de la ciutadania enfront de l'actuació de l'Administració, la qual no pot dictar els seus actes ni molt menys executar-los si prèviament no ha seguit la via formal i els tràmits establerts per la …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu i règim jurídic del sector públic: una visió pràctica (V)

Nombre de lectures: 0

A continuació trobareu una selecció de sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) publicades en el cercador del Consell General del Poder Judicial - CENDOJ-. En aquest apunt farem referència a algunes de les sentències dels mesos d’abril a desembre del 2019, que, ja sigui per la temàtica …

per llegir-ne més

Conceptualitació de sector públic i administració pública per determinar l'àmbit subjectiu d'aplicació de les normes (1a part)

Nombre de lectures: 0

1. La construcció del concepte de "sector públic"

Tota llei administrativa té un objecte, és a dir, l’àmbit material que es pretén regular, i un àmbit subjectiu, és a dir, la identificació de les administracions públiques i, si escau, dels ens públics que resten sotmeses a la norma, més …

per llegir-ne més

Novetats de tardor: les lleis de procediment administratiu comú de les administracions públiques i de règim jurídic del sector públic modificades mitjançant reial decret llei

Nombre de lectures: 0

El dia 5 de novembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'Administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions. La disposició final …

per llegir-ne més

Torna a munt