Saltar al contingut principal

Gestió de tasques i competència digital

Nombre de lectures: 0

← Bloc I | Bloc III →

Bloc II: Compartició i creació de coneixement

En aquest bloc
 • sabreu per què web 2.0 i construcció del coneixement van de bracet
 • practicareu amb algunes d'aquestes eines 2.0
 • valorareu què us aporten en la millora de la gestió laboral

1. Eines col·laboratives

El web ofereix un seguit d'oportunitats on l'usuari pot participar en debats, notícies, enciclopèdies. D'aquesta manera la informació no és vertical sinó que esdevé propietat de tothom i, encara més, el ciberespai esdevé un espai de creació, de lectura i escriptura d'accés universal.

Les administracions públiques catalanes, en compliment del seu compromís de transparència i de millora de la comunicació interna i amb la ciutadania, s'han incorporat al web social, tot vetllant per esdevenir un model de seguretat en la informació i mirant d'estandarditzar-ne els usos. Un exemple és la Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya.

1.1. Concepte d’eina col·laborativa

Com el mateix terme indica, una eina col·laborativa és aquella que permet organitzar una tasca a partir de la construcció conjunta del coneixement.

En utilitzar qualsevol eina col·laborativa en contextos laborals, cal tenir clar

 • què s'hi vol fer
 • amb quines persones
 • quins són els rols d'aquestes persones
 • quines són les seves capacitats i coneixement de l'eina
 • com s'estructura el desenvolupament de la tasca (bastida formal, temporalització, calendari a complir per cadascuna de les parts…)

Logo e-CatalunyaD'eines col·laboratives n'hi ha de diferents tipus. La Generalitat de Catalunya en va crear una l'any 2004, anomenada eCatalunya, amb la intenció d'intercanviar coneixements i experiències entre els treballadors i les treballadores de l'Administració Pública catalana mitjançant la creació de comunitats i grups de treball en línia. En aquest entorn hi trobem blocs, fòrums, wikis i molt més.

Les eines col·laboratives ben dirigides esdevenen molt valuoses a l'hora de:

 • atorgar transparència a l'organització
 • donar visibilitat a la feina dels diferents membres d'un equip (secció administrativa, p.e.)
 • millorar la motivació dels treballadors i treballadores
 • millorar el resultat final de la tasca mitjançant la integració gradual dels diferents sabers, p.e. en la redacció d'un contracte (wiki) o en la preparació d'una reunió o un acte (bloc o fòrum).


↑ 1. Eines col·laboratives | ↑ Índex del Bloc II

1.2. Participació en debats virtuals (fòrums)

Els fòrums a Internet són espais virtuals de debat on els participants proposen un tema i altres usuaris hi participen. Als seus inicis els fòrums van tenir un èxit notable ja que servien com a punt de trobada per a aquelles persones que cercaven resposta a problemes diversos -fonamentalment tecnològics-. Avui en dia s'utilitzen a la feina i a la formació com a recurs que faclita la participació i la millora en les organitzacions. L'entorn d'aprenentatge Moodle -on es realitza aquest curs- considera la participació a fòrums una tasca a realitzar per l'alumnat que és posteriorment avaluada pel tutor/a amb una qualificació determinada.


↑ 1. Eines col·laboratives | ↑ Índex del Bloc II

1.3. Participació en xerrades en línia (xats)

A diferència dels fòrums -on la interacció es realitza de forma asíncrona, o sigui, sense esperar resposta a l'instant-, els xats es realitzen de forma "síncrona", de manera que l'emissor del missatge espera del receptor una resposta immediata, igual com faríem en una trucada telefònica. Molt abans d'aparèixer Internet com la coneixem ara, els serveis d'intel·ligència d'un grapat de països ja els feien servir com a eina de comunicació alternativa. Això sí, un missatge podia ser contestat al cap de molt minuts abans no arribés al destinatari. Segurament el xat que ha esdevingut més famós és el WhatsApp, però n'hi ha d'altres amb un bon nombre d'usuaris com ara Telegram o el mateix Google, entre altres-. Tots ells ofereixen actualment la possibilitat d'integrar àudio i/o vídeo- en temps real.

Per al treball col·laboratiu i com a instrument corporatiu dins de la Generalitat de Catalunya, disposem de l'eina Teams dins del paquet Microsoft Office ja que permet fer videoconferències amb múltiples usuaris i treballar en sincronia sobre un mateix document.

Teams

Independentment de les opcions tecnològiques de cadascun de nosaltres, és molt important fer servir les eines corporatives, és a dir, aquelles que han estat contractades per gencat a l'hora de realitzar activitats en equip a través d'Internet, per seguretat de les dades i per garantir la preservació de la privacitat. Per tant, en temps de teletreball, cal donar prioritat a l'us de Teams.


↑ 1. Eines col·laboratives | ↑ Índex del Bloc II

1.4. Expressió de vivències, inquietuds, opinions i sentiments (blogs)

Els blogs formen part del que anomenem comunicació asíncrona. A diferència dels fòrums, els blocs tenen un propietari que convida a la lectura d'opinions i/o vivències personals i ofereix la possibilitat d'intervenir-hi. N'hi ha de molt tipus. Uns serveixen simplement per a fer reflexions personals i d'altres s'utilitzen professionalment per recollir opinions -com el bloc de formació de l'EAPC- o fer màrqueting d'un producte -empresa assessora d'inversió-. Alguns polítics i personatges públics destinen els seus blocs a fer anuncis importants i a recollir les impressions del qui els visiten, convertint-los, així, en espais de participació ciutadana.

Bloc del President del Parlament

Altres serveis de finalitat anàloga són twitter, molt interessant perquè permet, a través de missatges molt sintètics, fer un seguiment immediat de fets actuals, o tumblr, que facilita la integració visual de les informacions de diversos formats facilitades pels usuaris i la connexió entre ells. Tant twitter com tumblr són aplicacions que miren d'explotar al màxim el potencial de comunicació obert pels smartphones.

WordPress és l'eina d'edicio de blogs més àgil i de codi obert.

WordPress


↑ 1. Eines col·laboratives | ↑ Índex del Bloc II

1.5. Aportació de coneixements a enciclopèdies virtuals (wikis)

Què millor que llegir a la Viquipèdia la definició de WIKI? Certament l'escriptura col·laborativa està esdevenint una forma diferent d'aportar punts de vista diferents sobre un mateix tema. Si bé és cert que el món acadèmic ens il·lustra amb coneixements científics sobre àmbits els quals han estat objecte de recerca -via enciclopèdies o revistes especialitzades-, els wikis ens regalen una oportunitat única: dir la nostra. Actualment, enciclopèdies com Britannica o Larousse ja ofereixen serveis restringits a usuaris voluntaris per aportar coneixements sobre àmbits on encara no s'ha redactat cap article, o bé per contrastar el mateix món acadèmic. Sens dubte, la Viquipèdia és l'exemple més clar d'aportació popular al coneixement.


↑ 1. Eines col·laboratives | ↑ Índex del Bloc II

1.6. Detecció de necessitats i requeriments

Abans de posar en marxa qualsevol iniciativa a Internet cal fer una valoració del que ens pot ser més útil en cada moment. Fins ara hem pogut observar com blocs, fòrums o wikis s'assemblen, però tenen usos ben diferents. Una detecció de necessitats sobre quines eines poden fer millorar la nostra tasca diària, juntament amb els requeriments necessaris, ens reduirà possibles marges d'error. En els propers apartats intentarem justificar la creació i posada en marxa d'eines col·laboratives per a la millora de la gestió diària, a partir d'una suposada detecció de necessitats prèvia i on s'han avaluat els requeriments necessaris.


↑ 1. Eines col·laboratives | ↑ Índex del Bloc II

1.7. Creació d'un espai de discussió virtual (fòrum)

En apartats anteriors ja hem pogut llegir sobre la utilitat pràctica dels fòrums. Per posar un exemple ben proper, haureu pogut comprovat que els fòrums que s'utilitzen en aquest taller són una finestra oberta al coneixement. Ja no es tracta només de llegir aquest text i creure el que en ell s'explica. Ara cal veure què i quant sap un/a company o companya sobre un mateix tema i aprendre d'aquesta persona, al mateix temps que nosaltres també hi afegim les nostres idees. Els fòrums serveixen per trobar-hi respostes, resoldre dubtes, contrastar idees i debatre-les. Sovint, dels fòrums s'extreuen preguntes freqüents o FAQs (de l'anglès frequently asked questions).


↑ 1. Eines col·laboratives | ↑ Índex del Bloc II

1.8. Creació i ús d'un blog amb funcions públiques

Una bona raó per obrir un blog és voler conèixer la reacció i opinió de persones convidades o anònimes a reflexions fetes per un mateix. El Departament de Justícia, a través del portal eCatalunya, disposa d'un bon grapat de blogs on trobem comentaris a propostes diverses. Aquests comentaris han de servir perquè, posteriorment, les persones responsables els tinguin en compte per poder oferir un millor servei.

Bloc del grup de prevenció i mediació comunitària del Dept. de Justícia

Primeres decisions d'Obama com a president dels EUA


↑ 1. Eines col·laboratives | ↑ Índex del Bloc II

1.9. Edició en un wiki

L'edició en un wiki consisteix a participar, de forma col·laborativa, en la creació i edició d'un document que és a la Xarxa. Un wiki sol disposar

 • d'un espai de fòrum que permet debatre sobre el contingut i consensuar-lo abans de fer-hi els canvis oportuns,
 • d'un historial que va registrant els canvis i les persones responsables de cadascun dels canvis.

Ara bé, el més interessant és, sens dubte, el fet que es pot accedir a l'historial de totes les intervencions, comparant-les entre si (no tots els wikis ho permeten, però). Això vol dir que podem saber què va escriure una persona concreta en un moment determinat. Una altra vegada, és a la formació on els wikis poden jugar un paper destacat a l'hora d'elaborar treballs en grup.

L'entorn virtual d'aprenentatge on es realitza aquest curs (Moodle) disposa d'un senzill wiki per aquest fi. A la imatge inferior es pot apreciar la llegenda de colors que indica els moments concrets en què s'han fet les diferents intervencions sobre un curs de contractació.

Si voleu experimentar com es treballa en un wiki us recomanem que us registreu a la Viquipèdia i que intenteu editar qualsevol article per millorar-lo. És molt senzill participar en aquest macroprojecte. Només cal registrar-s'hi i fer clic a la pestanya 'Edita'. Viquipèdia

El treball en un wiki facilita

 • la confecció en equip de textos de manera que cadascun dels membres pot fer les seves aportacions segons la seva especialitat i, així, enriquir el document final
 • la conservació en un únic espai en línia de les diferents versions d'un document
 • la presentació per defecte de l'última versió
 • la comparació entre diferents versions
 • la identificació de les aportacions dels diferents membres de l'equip
 • l'accés a la feina des de qualsevol punt de la Xarxa a través d'Internet (no cal anar amunt i avall amb altres dispositius d'emmagatzematge)
 • l'actualització constant de continguts
 • el transvasament a diversos formats per a presentacions públiques de la feina (processador de textos, pàgines web…) ja que els wikis treballen separant el fons de la forma i amb aplicacions interoperables
 • […]

Exemple del wiki de formació de l'EAPC

Wikispaces ofereix un bon servei de wiki, adreçat a professionals de l'educació. Tanmateix, com a la resta de serveis sota legislació nord-americana, cal sempre anar molt amb compte amb les dades personals que hi hostatgeu i llegir bé les condicions d'ús, en especial les referides a la propietat intel·lectual i garanties de continuïtat del servei.


↑ 1. Eines col·laboratives | ↑ Índex del Bloc II

2. Entorns virtuals multiusuari/ària (Multi-user Virtual Environment - MUVE)

2.1. Concepte d’entorn virtual multiusuari/ària

El terme prové de l'anglès Multi-user virtual environment i se sol presentar en la forma abreujada MUVE.

Es tracta d'un entorn en línia (cosa que vol dir que integra més d'una aplicació) en el qual les persones participants poden interactuar tant amb les aplicacions com amb d'altres participants, és a dir, marcar una línia narrativa, escollir i configurar personatges, realitzar activitats col·lectives, donar-se suport en negocis de ficció…

Exemple d'aplicació de joc multiusuari per a tauleta tàctil

Els mons virtuals i els jocs interactius són exemples de MUVE (Travian). Els telèfons mòbils amb pantalla tàctil (smartphones) i les tauletes tàctils (Samsung Galaxy, iPad) han fet molt populars aquesta mena de jocs.

Travian és un entorn que us permet governar sobre una vila romana. Una bona idea per aprendre a gestionar recursos humans tot jugant i simulant ;-)!
Travian

Va ser utilitzat per primer cop el 1990 en un article sobre l'hàbitat de les pel·lícules de Georges Lukas, The Lessons of Lucasfilm's Habitat.

Els entorns multiusuari/ària actuals es caracteritzen pel fet de ser:

 • aplicacions en línia, és a dir, accessibles des d'Internet
 • amb possibilitat d'interacció per part de diversos usuaris i usuàries
 • generadors de mons virtuals

Els primers videojocs van ser l'esmentat Habitat (1987), de la productora Lucasfilm i Club Caribe (1988).


↑ 2. Entorns virtuals multiusuari/ària (Multi-user Virtual Environment - MUVE) | ↑ Índex del Bloc II

2.2. Diferenciació entre l'ús lúdic i l’educatiu en aquest tipus d’eina

S'han explorat les possibilitats els videojocs al camp de la formació. Avui dia, en trobarem molts, com ara els que ofereix l'espai web La ciència al teu món.

La ciència al teu món


↑ 2. Entorns virtuals multiusuari/ària (Multi-user Virtual Environment - MUVE) | ↑ Índex del Bloc II

2.3. Conscienciació del risc d’addicció d’aquest tipus d’eina

L'addicte a Internet fa de la Xarxa una prioritat més important que la família, amics i treball.

Perfil de la persona addicta:

 • una actitud compulsiva respecte a Internet.
 • es connecta diverses vegades al dia i si no pot fer-ho pateix una espècie de síndrome d'abstinència.
 • es pot arribar a mostrar irascible i fins i tot violent
 • abandonament de la relació amb les amistats de sempre i cerca d'altres relacions a Internet

Des de la l'espai web de Catsalut, podeu accedir a la pàgina sobre les addiccions comportamentals: els jocs en línia.

Catsalut - Addiccions comportamentals: els jocs en línia


↑ 2. Entorns virtuals multiusuari/ària (Multi-user Virtual Environment - MUVE) | ↑ Índex del Bloc II

3. La sindicació de continguts: RSS

Esteu fins al capdamunt d'anar i venir per blocs, webs, portals quan us connecteu? Teniu problemes amb l'spam derivats de l'ús de les llistes de distribució? Somnieu amb alguna fada que us simplifiqui la consulta de les vostres fonts preferides d'informació i comunicació a la Xarxa? Si presenteu aquestes símptomes, és que no heu descobert els avantatges de la sindicació de continguts.

3.1. Concepte de la sindicació de continguts

RSS són les inicials de RICH SITE SUMMARY (resum enriquit del lloc web) o, també, de REAL SIMPLE SYNDICATION (autèntica i senzilla sindicació). De fet, és un format d'arxiu XML que facilita tant l'intercanvi com la catalogació de dades ja que evita problemes típics del disseny de llenguatges: és extensible, independent de la plataforma i suporta la internacionalització i la traducció.


↑ 3. La sindicació de continguts: RSS | ↑ Índex del Bloc II

3.2. Captació de fonts d’informació per sindicar-s’hi

Els arxius RSS són la base tècnica per poder procedir a la redifusió de continguts, altrament coneguda com a sindicació que consisteix a accedir a continguts elaborats per d'altres agents i des de llocs webs diversos des d'una única plataforma. Per entendre'ns, permet personalitzar l'accés a les fonts d'informació preferides fent que s'hi pugui arribar des d'un únic punt de partida (integració de la informació), fet que simplifica la navegació. Aquesta estratègia fa possible un accés senzill i automatitzat a l'enorme volum d'informació disponible i forma part substancial de l'oferta d'eines tan innovadores en el tractament de la informació personalitzada com ara Netvibes.

Tutorial sobre Netvibes com a escriptori i agregador d'RSS:
http://www.rss.nom.es/tutorial-netvibes-lector-rss-web/

Per tant, l'RSS permet la subscripció a les notícies que ens interessen, d'una forma anònima (no cal que ens registrem ni que facilitem cap dada personal) i amb el valor afegit que ens avisa cada cop que hi ha una actualització de continguts.

Com funciona aquesta meravella? Doncs bé, calen, a banda del format RSS, un feed (una pista a seguir, un fil o rastre segons torsimanys ben orientats) i un agregador. S'entén per feed la pàgina XML que arriba al programa dissenyat per acollir-les i fer-les legibles: l'agregador, una eina que té més a veure amb un lector de correu que no pas amb un navegador web.

Icona del ThunderbirdTambé podeu afegir-vos canals de notícies a través

 • del vostre programa de correu electrònic. El Thunderbird us ofereix aquesta facilitat
 • del vostre navegador (busqueu a les opcions Complements, p.e. RSS Feed Reader, )


↑ 3. La sindicació de continguts: RSS | ↑ Índex del Bloc II

3.3. Eliminació de fonts d’informació sindicada

Per eliminar un canal d'informació, només haureu de

 • entrar al vostre lector o al vostre programa de correu electrònic,
 • escollir l'opció 'Organitzar les subscripcions' o similar
 • seleccionar el canal en qüestió
 • fer clic a la pastilla 'Dóna de baixa' o similar.


↑ 3. La sindicació de continguts: RSS | ↑ Índex del Bloc II

3.4. Consulta de la informació sindicada

Per consultar la informació que us heu sindicat, només caldrà que entreu al vostre lector i feu clic a l'enllaç.

QG

Us apareixerà una visió de la notícia seleccionada integrada al lector. Si voleu consultar l'original, només haureu de fer clic al títol.

Consulta notícies


↑ 3. La sindicació de continguts: RSS | ↑ Índex del Bloc II

3.5. Manipulació de la informació sindicada

Els canals d'informació a què us hàgiu subscrit són susceptibles de diverses operacions:

 • els podeu compartir amb altres persones
 • els podeu incloure a altres eines 2.0, p.e. un bloc o el moodle (entorn d'ensenyament i aprenentatge)
 • els podeu endreçar en carpetes
 • els podeu ordenar segons diferents criteris
 • els podeu puntuar


↑ 3. La sindicació de continguts: RSS | ↑ Índex del Bloc II

3.6. Possibilitat de sindicació de la informació a un lloc web

Si disposem d'un espai web, com ara un bloc o un entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge podem oferir el servei de subscripció als nostre canals de notícies.


↑ 3. La sindicació de continguts: RSS | ↑ Índex del Bloc II

4. Creació i gestió d'espais de treballs compartits

Per fer una pràctica desimbolta us proposem que conegueu els serveis de Google als quals podeu accedir gratuïtament i senzilla. A més, constitueixen tot un paquet que integra elements que es reforcen els uns als altres accedint-hi amb un únic identificador.

4.1. Serveis web: Google, el paradigma empresarial

Google ofereix de forma integrada, G-Suite, (accés a partir d'un identificador únic, compatibilitat entre serveis) els serveis següents:

 • correu electrònic amb xat, videoxat (hangout) i filtre de correu maliciós altament efectiu, a més d'una gran capacitat d'emmagatzemament;
 • redacció de documents compartits, textos i full de càlcul (google docs)
 • presentacions en línia
 • localització geogràfica (google maps)
 • àlbums web d'imatges
 • organització de tasques (calendari)
 • creació de pàgines web (Google Sites)
 • espais de grup
 • publicació de vídeo (You Tube)
Les opcions interactives requereixen que totes les persones tinguin un compte de google. Per tant, podrem compartir la visualització d'un document, però no pas la possibilitat d'editar o introduir-hi comentaris.


↑ 4. Creació i gestió d'espais de treballs compartits | ↑ Índex del Bloc II

4.2. Un blog. Per a què?

Un blog és un espai web dinàmic, és a dir, que permet la interacció. En aquest espai, individus o grups hi expressen les seves idees.

A l'hora d'obrir qualsevol servei de publicació al web (blog, wiki, publicació de vídeo o fotos, calendari…), el primer que cal fer és identificar els objectius a assolir i, després, escollir l'instrument adequat.
InstrumentUtilitats
BlogNarrar i opinar
Construir comunitat
Wiki
Viquipèdia, MediaWiki
Planificar i escriure conjuntament
Ideal per a esborranys i fer evolucionar projectes en equip
Espais de publicació de fotos i vídeo, geolocalitzadors
Flickr, You Tube, Vimeo, Google Maps
Fer visibles les coses i discutibles
Facilitar la cerca de materials d'interès
Socialitzar interessos
Facilitar la compartició i la difusió (embed)
Marcar socialment
Organitzadors de feina
Escriptoris en línia (Symbaloo, Netvibes, calendaris, llistes de tasques
Gestionar tasques d'equip i/o personals
Els blogs són espais per a la narració i la reflexió mentre que els wikis són espais per a la iteració i la compartició de feines en construcció.


↑ 4. Creació i gestió d'espais de treballs compartits | ↑ Índex del Bloc II

4.3. Creació d'un blog a blogger

 1. Si no teniu usuari dels serveis Google, creeu-vos-el. Podeu utilitzar pseudònims i dades que no us identifiquin clarament.
 2. Seguiu tres passos: creeu / accediu al compte de Google, doneu un nom al blog i escolliu una plantilla.

Blog a Blogger


↑ 4. Creació i gestió d'espais de treballs compartits | ↑ Índex del Bloc II

4.4. Enriquiment del nostre blog: presentació, categorització, sindicació i enllaços d'interès

Comencem per una norma de cortesia element: Si tenim un blog hem de dir qui som i què hi fem. Per tant, comencem per emplenar les dades.

 • Ens connectem amb les nostres dades d'usuari de serveis Google a https://www.blogger.com/start?hl=ca i escollim 'Edita perfil'. Hi posem totes les dades que creguem oportunes (no cal que siguin personals, però sí coherents amb la finalitat comunicativa del blog, és a dir, que permetin que el públic lector interessat pugui contactar amb nosaltres).
 • Podem afegir tota mena de complements clicant a l'enllaç 'Disseny': sindicació, etiquetes, llista d'enllaços d'interès. Només cal fer clic a la casella 'Afegeix un gadget' i seleccionar-lo de la llista fent clic al signe +. Endavant! Experimenteu!

Bogger - Disseny


↑ 4. Creació i gestió d'espais de treballs compartits | ↑ Índex del Bloc II


← Bloc I | Bloc III →

Torna a munt