turisme

Taller de gestió de tasques i competència digital

Nombre de lectures: 0

Taller de gestió de tasques i competència digital

 • Elaboració dels materials: 2009
 • Darrera actualització: Setembre 2018

Imatge Taller de gestió de tasques i competència digital (X. Belanche, CC 2.5 by-nc-sa

Objectius

 • Identificar recursos i serveis que aporten les TIC i Internet per tal d'aplicar-los a la gestió de la feina i fer-ne un ús eficient, segur i ajustat a legalitat.
 • Cercar i avaluar informació obtinguda a través d'Internet
 • Identificar conèixer i emprar eines col·laboratives
 • Conèixer i aplicar les mesures bàsiques de seguretat en la informació.

Programa

Modalitat

Virtual. El curs se seguirà des de l'Aula Virtual de l'EAPC on trobareu les indicacions didàctiques corresponents així com les activitats a realitzar.

Estructura del curs

El curs tindrà un format per setmanes (9).

S'estructura al voltant de tres tasques:

 • Informeu-vos-en
 • Debateu
 • Gestioneu

Metodologia

 • Participació activa de l'alumnat en la construcció del coneixement de la matèria
 • Tutories actives
 • Realització de tasques: debats, qüestionaris, resolució de casos pràctics.

Hores lectives

Curs de 30 hores lectives i d'una durada de 8 setmanes de docència.

Nivell d'avaluació

Es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones participants que hagin realitzat correctament i puntual totes i cadascuna de les activitats proposades i hagin obtingut el 65% o més de la puntuació del curs. Vegeu, però, els criteris d'avaluació específics de cada curs a l'Aula Virtual.

Els continguts del curs es corresponen amb els nivells bàsic i mitjà C1 Cultura, participació i civisme digital de l'Acreditació TIC de la Generalitat de Catalunya (http://actic.gencat.cat/web/.content/01_informacio/documents/arxius/continguts_del_model_actic__competencials_i_formatius_.pdf#page=12). En sentit ampli, el curs serveix per a la preparació de la prova per a l'obtenció del nivell bàsic de l'ACTIC.

Autoria

Els continguts d'aquest curs han estat elaborats per Orland Cardona i Laia Martín.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint l'establert a la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa cosa que n'autoritza l'ús

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials;
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Taller de gestió de tasques i competència digital de http://virtual.eapc.cat/file.php/1/tgticd_2011/inici.html està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de Creative Commons

Així mateix, s'inclouen referències a materials d'altres autors i autores degudament consignades i per a l'ús de les quals caldrà avenir-se a les corresponents llicències.

>>

Torna a munt