Saltar al contingut principal

Redacció d'informes, propostes i resolucions

Nombre de lectures: 0

<< Unitat 4 | inici >>

Bibliografia

Redacció:

 • HIMSTREET, W.C. i BATY, W.M. Redacción de cartas e informes en la empresa. Bilbao: Ed. Deusto, SA, 1990.
 • MESTRES, J.M. "Els signes de puntuació i altres signes gràfics I i II", revista Com núm. 21 i 22. Departament de Cultura. Barcelona, 1990.
 • MESTRES, J.M. i altres. Manual d'estil: La redacció i l'edició de textos. Vic: Eumo, UB, UPF. Rosa Sensat, 1995.

Llenguatges administratiu i jurídic:

 • ALTÉS, N. i PEJÓ, X. Manual de redacció administrativa. Vic: EUMO, 2000.
 • Consorci per a la Normalització Lingüística: Guia lingüística per a les administracions locals. Barcelona, 1992-1995.
 • DUARTE, C.; ALSINA, A., i SIBINA, S. Manual de llenguatge administratiu. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1993.
 • DUARTE, C. i DE BROTO, P. Introducció al llenguatge jurídic. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1986.
 • Gabinet de Didàtica de la Direcció General de Política Lingüística i Secció d'Estudis de Llengua Catalana i Llenguatge Administratiu de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya: Llenguatge administratiu. Material d'aprenentatge.Juny, 1994.
 • HERNÁNDEZ-GIL, Antonio. El lenguaje del derecho administrativo. Madrid: INAP, 1986.
 • Ministerio para las administraciones públicas. Manual del lenguaje administrativo. Madrid: MAP, 1990.
 • Revista Llengua i Administració. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1982-1992.
 • Revista Llengua i ús. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1994-2000.
 • Revista Llengua i Dret. Escola d'Administració Pública de Catalunya. Barcelona, 1983-2013.
 • TURNÉ, R.M. Elaboració dels materials didàctics per al Taller virtual d'informes, propostes i resolucions 2010 - 2012.

Convencions:

 • MESTRES, J.M. i altres. Manual d'estil: La redacció i l'edició de textos. Vic: Eumo, UB, UPF. Rosa Sensat, 1995.

<< Unitat 4 | inici >>

Torna a munt