Saltar al contingut principal

Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri

Nombre de lectures: 0

← Mòdul 5 | Qüestionaris d'autoavaluació →

6. Exemples de conflicte entre el dret d'accés i la protecció de dades

6.1. Exemples en procediments en tràmit

Quan una persona denuncia alguna possible infracció, si els fets denunciats es refereixen a alguna de les matèries en què resulta aplicable la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, la persona informant té dret que se'n garanteixi l'anonimat.


↑ Torna a l'índex del mòdul

6.2. Exemples de sol·licituds d’accés a informació pública (1a part)

El Decret 8/2021 concreta en l'article 5.1 el concepte de personal directiu en l'àmbit del sector públic de l'Administració de la Generalitat: les persones que, en règim de dedicació única o principal, ocupen llocs o càrrecs qualificats expressament com a directius en les normes de creació o de regulació de les entitats, que impliquen l'exercici de funcions d'especial responsabilitat gerencial o executiva, enteses com a funcions que comporten participació directa en la definició i execució de polítiques públiques relatives als objectius generals o estratègics i que comprometin externament l'organització, i que actuen sota la dependència exclusiva del màxim òrgan de govern o exerceixen funcions amb autonomia i responsabilitat limitades per les instruccions o els criteris emesos per aquests màxims òrgans de govern. I l'article 5.1 afegeix que, en tot cas, és personal directiu el personal que està vinculat amb alguna entitat del sector públic de l'Administració de la Generalitat mitjançant un contracte d'alta direcció o un contracte mercantil.

Pel que fa a les entitats locals, l'article 7.1 atorga la consideració d'alts càrrecs i personal directiu local, en tot cas, als càrrecs electes i als titulars dels òrgans que exerceixen funcions de gestió o d'execució de caràcter superior, que han d'ajustar la seva actuació a les directrius marcades per l'òrgan de govern de la corporació, d'acord amb el que disposa la normativa de règim local. L'article 7.1 afegeix que correspon a cada administració local determinar, d'acord amb les seves normes d'organització, els alts càrrecs i el personal directiu propi.


↑ Torna a l'índex del mòdul

6.3. Exemples de sol·licituds d’accés a informació pública (2a part)

Material complementari

Si tens dubtes sobre la temàtica del curs, pots consultar les Preguntes més rellevants formulades en les edicions amb tutoria d'aquest curs que es van impartir entre 2018 i 2021.


↑ Torna a l'índex del mòdul

Qüestionari autoavaluatiu del mòdul 6

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autor: Carles San José

El disseny del curs en el format original (MOOC) i l'elaboració dels vídeos el 2018 va anar a càrrec de Homuok SL. El disseny del format actual ha anat a càrrec del Servei de Formació per a la Generalitat, EAPC.

La imatge de la portada és de Sergey Gricanov i s'ha obtingut a Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons