turisme

Procediment administratiu sancionador

Nombre de lectures: 0

Procediment administratiu sancionador

https://openclipart.org/detail/183929/dbb-arrow-to-arrow

Presentació

Aquests recursos corresponen a continguts de consulta i suport per al curs sobre procediment administratiu sancionador del catàleg de formació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Es tracta de materials adaptats a les lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Sumari

Objectius

1. Actualitzar els aspectes normatius relatius a la pràctica de l'activitat sancionadora de les administracions públiques.

2. Conèixer pronunciaments jurisprudencials rellevants en els aspectes més controvertits en aquesta matèria.

3. Implementar en el lloc de treball algun dels coneixements, habilitats o eines apreses al taller.

Autoria i llicència

Autoria: Els continguts d'aquest curs han estat elaborats per Carles San José i Amat el 2012. I actualitzats el gener de 2017 per l'autor.

Coordinació tècnica i pedagògica: Beatriu Aguer, del Servei de Formació Contínua Professionalitzadora, de l’EAPC.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

  • citar-ne la font i l'autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per a fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

{{:02_cursos_presencials:juridica_fipa2:004_2012_sancionador:010_recursos_alumnat:by-nc-sa.png?100|

Els continguts sobre Procediment administratiu sancionador estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial- Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya de Creative Commons. Així mateix, s'hi inclouen referències a materials d'altres autors degudament consignades i per a l'ús de les quals caldrà avenir-se a les llicències corresponents.

Torna a munt