Saltar al contingut principal

Curs bàsic d'urbanisme

Nombre de lectures: 0


← Unitat 4 | Inici →

Acrònims utilitzatsAcrònim Nom
AAE Avaluació ambiental estratègica
BOP Butlletí Oficial de la Província
CA Comunitat autònoma
DA Disposició addicional
DIA Declaració d’impacte ambiental
DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DPTOP Departament de Política Territorial i Obres Públiques
IA Informe ambiental
INCASOL Institut Català del Sòl
NPU Normes de planejament urbanístic
PAU Polígon d’actuació urbanística
PAUM Programa d’actuació urbanística municipal
PDT Pla director territorial
PDU Pla director urbanístic
PEU Pla especial urbanístic
PEUD Plans especials urbanístics de desenvolupament
PEUA Plans especials urbanístics autònoms
PMU Pla de millora urbana
POUM Pla d’ordenació urbanística municipal
PPD Pla parcial de delimitació
PPU Pla parcial urbanístic
RD Reial decret
RPUC Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Disposicions normatives

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autor: Isidre Martí Sardà.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a l'Administració Local, EAPC.

La imatge de portada és de domini públic.S'ha obtingut de Pexels en Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza, doncs, l'ús amb les condicions següents:

  • citant-ne font i autoria,
  • amb finalitats no comercials i
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.