L’ordenament jurídic, conscient de la necessitat de protegir els drets i els interessos dels menors d’edat d’una manera reforçada, ha incorporat el “principi de l’interès superior del menor” com a principi bàsic i eix vertebrador de tota la normativa i la jurisprudència que afecta les persones …

per llegir-ne més