Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Goretti Ibarrondo Cid

Goretti Ibarrondo Cid - articles

La fiscalització dels expedients de subvencions

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS), defineix la subvenció com tota disposició de diners efectuada per organismes públics o dependents d'administracions públiques a favor de persones públiques o privades, que compleix els requisits següents:

  • Que s'efectuï sense contraprestació directa de …

per llegir-ne més

Justificació de les subvencions

La justificació de les subvencions atorgades es fonamenta en l’obligació de justificació inherent al maneig i a la custòdia de cabals públics. La Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional (Secció 4), en la Sentència de 15 d’abril de 2015, assenyala en aquest sentit “[…] la necesidad de un …

per llegir-ne més

Torna a munt