Saltar al contingut principal
turisme

Etiquetes

Llistat amb totes les etiquetes de tots els articles

activitat subvencionada (10) ajudes (1) ajut (14) ajuts (1) ajuts en espècie (1) àmbit Generalitat (1) àmbit local (11) àmbit objectiu (3) àmbit subjectiu (1) ampliació de terminis (1) ampliació terminis (1) auditoria (1) BDNS (6) beneficiari (2) beneficiaris (12) caducitat (6) compensació de deutes (1) comprovació de l'òrgan gestor (2) comprovació òrgan gestor (5) concertació de l'execució (1) contractes de patrocini (1) contractes subvencionats (1) control (4) control extern (7) control financer (3) control financer de subvencions (2) control intern (8) control subvencions (1) cooperació internacional (1) costos personal (1) COVID-19 (5) dades obertes (3) despesa pluriennal (1) despesa subvencionable (1) drets (1) eleccions (1) entitat subvencionada (2) entitats col·laboradores (2) entitats vinculades (1) errors (2) execució (1) fiscalització (2) fons comunitaris (2) frau (1) garanties (1) gestió (1) incidències (3) incompliments (9) infraccions (3) Intervenció General (1) irregularitats (4) justificació (7) justificació de subvencions (2) marc normatiu (7) obligacions (3) partits polítics (3) pèrdua del dret (2) pla estratègic (6) plurianualitat (1) premi (1) prescripció (6) principis (1) procediment (11) procediment administratiu (1) procediments (2) publicitat (5) RAISC (6) recursos (4) règim jurídic (9) règim sancionador (1) reintegrament (18) reintegrament de subvencions (2) requisits (1) responsabilitat comptable (1) riscos (1) sancions (1) Sindicatura de Comptes (3) subcontractació (2) subvenció (34) subvencions (7) subvencions directes (1) subvencions electorals (1) subvencions nominatives (1) termini de justificació (3) termini d'execució (2) termini execució (1) termini justificació (1) tramitació (7) transparència (13)
Torna a munt