Saltar al contingut principal

Drets dels infants

Nombre de lectures: 0

Glossari

  • Les Nacions Unides: El 24 d'octubre del 1945, 51 països resolts a preservar la pau mitjançant la cooperació internacional i la seguretat col·lectiva van formar les Nacions Unides. Actualment, aglutina gairebé totes les nacions del món: en total, 193 estats. Les Nacions Unides constitueixen un centre per donar solució als problemes a què s'enfronta tota la humanitat. Més de 30 organitzacions afiliades, que es coneixen en conjunt com el sistema de les Nacions Unides, col·laboren amb la intenció de promoure el respecte dels drets humans, protegir el medi ambient, lluitar contra les malalties, fomentar el desenvolupament i disminuir la pobresa.
  • Assemblea General de les Nacions Unides: Fòrum principal de les Nacions Unides on els governs formulen i avaluen polítiques. Es reuneix a la seu de les Nacions Unides a Nova York des de setembre a desembre, cada any.
  • Carta de les Nacions Unides: Quan els estats passen a ser membres de les Nacions Unides, convenen a acceptar les obligacions de la Carta de les Nacions Unides, aprovada el 1945. La Carta és un tractat internacional on s'estableixen principis fonamentals en matèria de relacions internacionals. De conformitat amb la Carta, les Nacions Unides tenen quatre propòsits: mantenir la pau i la seguretat internacionals, fomentar entre les nacions relacions d'amistat, fer la cooperació internacional en la solució de problemes internacionals i en el desenvolupament i estímul del respecte als drets humans, i servir de centre que harmonitzi els esforços de les nacions.
  • Declaració Universal de Drets Humans: Proclamada per l'Assemblea General el 1948, estableix els drets i les llibertats fonamentals per a tots, entre ells, el dret a la vida, la llibertat i la nacionalitat; a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; a treballar; a rebre educació i a participar al govern.
  • Convenció sobre els Drets de l’Infant: Tractat sobre drets i llibertats de la infància i l'adolescència aprovada per unanimitat el 20 de novembre de 1989 per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Va entrar en vigor el 2 de setembre de 1990, després de complir-se la notificació de 20 Estats.
  • Estats Parts de la Convenció: Són tots els Estats que formen part de la Convenció i que es van comprometre a complir i fer complir el seu contingut.
  • Protocol Facultatiu de la Convenció: És un instrument que estableix drets i obligacions addicionals en el marc d'un tractat, però és de caràcter independent i està subjecte a una ratificació independent
  • L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible: és el marc global de desenvolupament per als propers anys. Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites són el resultat de l’esforç conjunt de la comunitat internacional per definir una agenda mundial equitativa i sostenible en termes socials, econòmics i ambientals que contribueixi a fer realitat els drets humans per a tothom. L’Agenda 2030 reforça l’enfocament universal dels drets humans i tracta qüestions com la lluita contra la pobresa, la desigualtat i el canvi climàtic i ofereix solucions als problemes crítics als quals s’enfronta el món del segle XXI.

Inici

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Els continguts d'aquest curs han estat elaborats per UNICEF Comitè Catalunya.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

UNICEF Comitè Catalunya cedeix a l’EAPC el dret de reproducció, distribució i comunicació pública d'aquests continguts. UNICEF Comitè Catalunya és propietària de ple domini de tots els drets d'explotació dels continguts i n’és la titular dels drets de propietat intel·lectual.

El curs per al qual s'han desenvolupat aquests continguts s'imparteix a l'Aula Virtual de l'EAPC i forma part d'un conveni de col·laboració entre l'UNICEF Comitè Catalunya, el Departament de Drets Socials i l'EAPC.