Saltar al contingut principal

Entorns personals d'aprenentatge per a l'actualització professional permanent

Nombre de lectures: 0

← Unitat 1 | Unitat 3 →

2. Eines de la Internet social per construir un EPAEPA_2014_evagea


És important conèixer el ventall d'eines i saber, grosso modo, per a què serveixen. El segon pas seria provar-ne un parell de cada tipus durant unes setmanes per acabar seleccionant només les que realment ens són útils. No és que siguin millors o pitjors, però a cadascú li poden ser més útils unes o unes altres. Fins i tot una mateixa persona pot decidir utilitzar diferents eines segons l'àmbit (personal o professional). També pot ser una qüestió d'hàbits, i als usuaris habituals de telèfons intel·ligents (smartphones) els poden semblar més atractives i útils unes d'específiques (en la versió APP), i als qui es connecten a les xarxes socials des dels seus ordinadors, unes altres.

Us proposem, a tall d'exemple, algunes de les eines i dels entorns que podeu trobar a Internet, amb el benentès que:

  • Només us donem pinzellades.
  • És recomanable fer provatures amb la meitat, almenys.
  • Heu de seleccionar per al vostre entorn personal d'aprenentatge les que realment us reportin els coneixements i les fonts d'informació que us interessen, així com les que us permetin comunicar-vos i, fins i tot, crear i compartir.

En aquest cas, més no és millor, tampoc pitjor. És qüestió que cadascú trobi la seva mesura justa…

2.1 Eines i entorns per gestionar la informació

Hi ha tot un seguit d'eines 2.0 i entorns web que serveixen per gestionar l'allau d'informació que hi ha a la xarxa. És important que cadascú seleccioneu les eines i els entorns que us ajudaran a filtrar la informació que sigui interessant per a vosaltres. Un filtratge d'allò que us pugui aportar el coneixement que us convingui. Aquest filtratge de la informació seria el primer nivell de participació en un EPA.

Tipologia Descripció Eines, serveis, aplicacions
Agregadors de continguts Són aplicacions en línia i agregen blogs o llocs web informatius. Feedly, Commafeed, Flipboard
Agregadors de canals RSS Eines en les quals, un cop instal·lades a nostre ordinador, agregarem els canals d'interès per seguir-los. Feedreader
Plataforma de microblogs (microblogging) Serveis per enviar i publicar missatges breus, generalment de text. Twitter, Tumblr, Edmodo
Serveis d'allotjament de presentacions Entorns on s'allotgen i es comparteixen presentacions de qualsevol temàtica, que poden ser una bona font d'informació i aprenentatge. Slideshare
Canals de vídeo Entorns on s'allotgen i es comparteixen vídeos de qualsevol temàtica, que poden ser una bona font d'informació i aprenentatge. YouTube, Vimeo
Eines per a la cura de continguts Serveis per compilar i publicar entrades i notícies de la xarxa. La presentació és visualment atractiva i inclou el títol, una imatge o vídeo i un resum del text. Scoop.it, Paper.li, Flipboard, Diigo

Una opció optima per filtrar la informació és subscriure's a blogs i butlletins a través dels canals de contingut (feeds) RSS, gràcies a un servei en línia tipus Feedly o a partir de la configuració d'alertes en el teu correu amb Google Alerts. Permet veure les novetats de diferents fonts d'informació d'interès d'una ullada, fet que estalvia temps i esforços, i es pot fer des de diferents dispositius. Altres opcions serien: crear-se un compte de Twitter per seguir les piulades de les persones o de les organitzacions relacionades amb els àmbits d'interès, fer cerques a través de paraules clau en entorns que inclouen continguts d'un format especific, com ara vídeos en Youtube o presentacions en Slideshare, o consultar els continguts filtrats per altres des de Scoopit.

Si haguéssim de recomanar-vos només dues opcions d'aquest apartat (informació) serien: Twitter i Feedly.

Per saber-ne més:


↑ Índex de la unitat

2.2 Eines i entorns per a les comunicacions

Hi ha tot un seguit d'eines 2.0 i entorns web que faciliten i afavoreixen la comunicació entre les persones. De fet, són les impulsores de la Internet social o web 2.0. És important que cadascú seleccioneu les eines i els entorns que us permetran comunicar-vos amb persones dels vostres àmbits d'interès, una comunicació que us aportarà coneixements, experiències, habilitats, nous contactes, etc. Aquesta interacció entre persones és enriquidora i seria el segon nivell de participació en un EPA.

Tipologia Descripció Eines, serveis, aplicacions
Xarxes socials Entorns que faciliten els contactes entre usuaris amb interessos comuns (professionals) o entre usuaris amb relacions personals. Funcionen a través de recomanacions, reputacions, etc. Aquests entorns han propiciat l’evolució de la Xarxa cap a la Internet social. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Pinterest
Comunitats de pràctiques i fòrums Espais en línia de trobada entre iguals per a projectes amb interessos i objectius compartits, per compartir i resoldre dubtes sobre eines i projectes, per compartir experiències, sentir-se acompanyat, etc. grups Google
Xarxes de professionals Serveis en línia per relacionar-se per àmbits professionals d'interès a partir del currículum de cadascú, dit d'una altra manera: treball en xarxa (networking) acadèmic. Linkedin, Xing, Academia.edu
Videoconferències Aplicacions que permeten la comunicació a través d'imatge en moviment i veu de manera síncrona. Skype, GoToMeeting, Webex, Google chat, Meet,Telegram,WhatsApp, JITSI

Els fòrums, en general, i les comunitats de pràctiques, en particular, fan possible la comunicació entre persones amb objectius i interessos comuns. Aquesta interacció fa que es produeixin converses que generen aprenentatge informal entre iguals i que es creïn sinergies. El boom de les xarxes socials, i ara encara més amb els dispositius mòbils, fan possible que les interaccions siguin constants i tinguin lloc arreu.

Si haguéssim de recomanar-vos només dues eines d'aquest apartat (comunicacions) serien Instagram i LinkedIn.

Per saber-ne més:


↑ Índex de la unitat

2.3. Eines i entorns per crear

Hi ha tot un seguit d'eines 2.0 i entorns web que han posa't a l'abast de tothom la creació i l'edició de textos, gràfics, entrades de blogs, etc., que a més es poden publicar per ser accessibles i compartits de manera ràpida i senzilla. És important que seleccioneu les eines i els entorns de creació en línia més adequats per crear els productes que calguin. La creació comporta reflexionar, construir, síntetitzar, etc., i, per a tot, aprenentatge. Aquesta creació, que a més vol ser de qualitat perquè serà pública, seria el tercer nivell de participació en un EPA.

Tipologia Descripció Eines, serveis, aplicacions
Blogs Són aplicacions en línia que permeten la gestió de continguts (textos i imatges) d'una manera fàcil i intuïtiva per publicar-los de manera pública o privada. WordPress, Blogger, Joomla, Google sites
Espais col·laboratius Programari o aplicacions en línia per crear continguts en línia de manera col·laborativa, com ara wikis. Padlet, Miro board, Wikimedia, Dokuwiki (p. ex. EAPC Wiki)
Editor d'imatges Aplicacions en línia per crear i editar imatges, com ara infografies. Piktochart, Easelly, Visually, Canva, Photopea, Lucidpress
Editor de mapes conceptuals Aplicacions en línia per crear i editar mapes mentals. FreeMind, XMind, bubbl.us, Cmap, Mindomo
Editor de vídeos Aplicacions en línia per crear i editar videopresentacions, etc. Wideo, Videoscribe,WeVideo, Screencastify, Powtoon, Explee
Presentacions Aplicacions en línia per crear i editar presentacions animades, línies del temps, etc. Prezi, Sutori, Genially
Si haguéssim de recomanar-vos només dues eines d'aquest apartat (creació) serien: WordPress i Piktochart.

Per saber-ne més:

Recordeu que, tal com dèiem a l'inici de la unitat, en la infografia sobre els EPA, les TIC són eines i no són importants per si mateixes sinó per l'ús que en fem. En el context de la Internet social, trobareu un ventall d'eines web 2.0 que afavoreixen i potencien el nostre EPA, ja que faciliten i afavoreixen les comunicacions entre persones, l'accés a la informació i la creació.


↑ Índex de la unitat


← Unitat 1 | Unitat 3 →

Torna a munt