turisme

Instruments de gestió pública als organismes de l'Administració de la Generalitat: de la planificació a la gestió

Nombre de lectures: 0

Instruments de gestió pública als organismes de l'Administració de la Generalitat: de la planificació a la gestió

Elaboració: juliol del 2017

Presentació

Aquests materials corresponen a continguts de consulta i suport per al Curs sobre instruments de gestió pública als organismes de l'Administració de la Generalitat del catàleg de formació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Es tracta de materials adaptats a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

Objectius

  • Conèixer la tipologia d'entitats i d'organismes de l'Administració pública i del seu règim jurídic.
  • Determinar el règim jurídic aplicable a cada tipus de relació: dret públic o dret privat.
  • Facilitar criteris per triar els instruments de gestió més adients per a l'aplicació pràctica.

Continguts

Autoria i llicència

Autora dels continguts elaborats el 2017: Alícia Rius Porta

Coordinació tècnica i pedagògica: Beatriu Aguer (Servei de Formació Contínua Professionalitzadora, de l’Escola d'Administració Pública de Catalunya, EAPC)

L'EAPC, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència Creative Commons BY-NC-SA, cosa que n'autoritza l'ús:

  • citant-ne la font i l'autoria,
  • amb finalitats no comercials,
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

Torna a munt