turisme

Taller de familiarització amb l'entorn virtual

Nombre de lectures: 0

Taller de familiarització amb l'entorn virtual

  • Actualitzat: juliol 2019

Què és?

En aquest taller, de 5 dies de durada, es pretén que conegueu l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge on es duen a terme els cursos de formació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Estructura i continguts

El taller consta de 5 mòduls de teoria que es clouen amb el desenvolupament d'activitats de tipus pràctic.

Advertiment: No hi ha nota d'avaluació específica per al Taller de familiarització amb l'entorn virtual. Les úniques notificacions d'avaluació que rebrà l'alumnat seran les referides al mòdul 4 (el d'activitats) i serveixen exclusivament per il·lustrar els procediments d'avaluació que seran emprats amb posterioritat al curs de l'Aula Virtual.
Torna a munt