Saltar al contingut principal

Taller de Familiarització amb l'Entorn

Nombre de lectures: 0

← Mòdul 3 | Mòdul 5 →

Mòdul 4. Fem activitats!

En aquest mòdul aprendreu:

  • els diferents tipus d'activitats que podeu fer al llarg d'un curs (autoavaluatives i heteroavaluatives);
  • com accedir als enunciats i, posteriorment, als comentaris i qualificacions del tutor, en cas d'activitats que requereixen una heteroavaluació.


Com accedir a les activitats d'un curs

Quan accedim a un curs nou és molt important consultar el pla docent en primer lloc, així sabrem com s'avaluarà el curs i quines activitats haurem de realitzar obligatòriament per tal de superar-lo.

Després, caldrà que ens familiaritzem amb la organització del curs i localitzem els continguts i les activitats associades. En general, les activitats les podrem localitzar perquè estaran identificades com a tals i, inclús, numerades, i també per les icones que les identifiquen, que són diferents segons cada tipus d'activitat.

Un cop localitzades les activitats, per tal d'accedir-hi només caldrà que hi cliquem a sobre, tant fa si cliquem a sobre de la icona com del títol que les identifica.

Un cop a dins trobarem l'enunciat de l'activitat i un botó per respondre. També hi haurà les instruccions per al lliurament i informació sobre la parametrització concreta de l'activitat (puntuació, terminis de lliurament, intents disponibles, etc.) És important que llegiu aquesta informació amb molta atenció.


↑ Tornar a l'inici del mòdul

Activitats més comunes

A continuació us explicarem en detall com realitzar les activitats més comunes que us trobareu als nostres cursos. Tingueu present, però, que hi ha molts més tipus d'activitats possibles.

Per altra banda, les activitats es poden parametritzar de moltes formes però aquí us parlarem de la manera com les parametritzem més habitualment. Per tot això, és molt important que llegiu amb atenció les instruccions de cada activitat quan estigueu realitzant un curs, per tal de conèixer exactament què ens trobarem, com està configurada o parametritzada cada activitat i com heu de respondre o fer els lliuraments en cada cas concret.


Els qüestionaris

Són activitats en què ens trobarem una o vàries pàgines amb preguntes que haurem de respondre segons el que s'indiqui: una sola resposta correcta o vàries d'entre les opcions disponibles, veritable o fals, aparellament de conceptes, etc.

Trobareu unitats, mòduls o temes que incorporen un qüestionari com a part de les activitats associades. Amb aquesta activitat, tot rellegint la unitat, mòdul o tema, podeu obtenir una puntuació i conèixer, de primera mà, quin ha estat el vostre nivell d'interiorització del contingut exposat.

El qüestionari pot ser només un instrument d'autoavaluació o també pot ser una prova puntuable a les qualificacions del curs. Recordeu comprovar en accedir a un qüestionari en concret, quants intents teniu per realitzar-lo, ja que si es tracta d'activitats puntuables del curs, solen estar configurats amb un sol intent disponible, i no el podreu tornar a realitzar un cop lliurat i obtinguda la puntuació corresponent.

En general, els qüestionaris estan configurats per avaluar-se (corregir-se) automàticament; en algun cas, però, un qüestionari podria tenir alguna pregunta de resposta oberta, d'aquelles en les que haureu d'introduir un text més o menys llarg. En aquests casos, aquest tipus de preguntes hauran de ser avaluades pels tutors i, per tant, no apareixerà la puntuació total de l'activitat en el moment del lliurament, sinó que no l'obtindreu fins que no es produeixi aquesta avaluació manual.

Per últim, recordeu que els qüestionaris permeten accedir a la informació sobre quines preguntes s'han encertat, quines no, la puntuació obtinguda, etc. A les instruccions corresponents trobareu la informació sobre en quin moment del curs tindreu accés a aquesta informació. Per accedir-hi, caldrà que torneu a entrar al qüestionari i cliqueu sobre l'opció Revisió.

Com desar les respostes del qüestionari?

En el decurs de la formació, i especialment quan tingueu només un intent disponible per lliurar un qüestionari, pot ser que no us interessi lliurar les respostes si no n'esteu segurs o bé que vulgueu consultar la teoria abans de donar-lo per vàlid. Per aquest motiu, amb el qüestionari emplenat, podeu optar per no trametre'l de moment i desar-lo, per tal de poder reprendre'l més endavant. Per a això, haureu de fer clic sobre el botó "Acaba l'intent".

Atenció! Si voleu que el qüestionari es desi per acabar-lo més tard NO feu clic a "Envia-ho tot i acaba" de la pantalla següent.

Quan vulgueu, podreu entrar-hi de nou i fer clic a "Continua el darrer intent". Veureu llavors el qüestionari tal com el vau deixar i podreu modificar-ne les respostes, si calgués.

Com lliurar les respostes?

Una vegada feta la comprovació de les vostres opcions dins el qüestionari, és hora de lliurar-lo. Recordeu que generalment els qüestionaris són d'un sol intent, però també podem trobar-ne que permetin lliuraments diversos, depenent de la configuració predeterminada; el sistema sempre us avisarà abans d'accedir al qüestionari del nombre d'intents permesos.

Reviseu les vostres respostes i, tot seguit, lliureu el qüestionari.

Com fer-ho?

  1. A la darrera pàgina del qüestionari podreu veure un resum de l'intent i, a la part inferior del full, us apareixerà un botó que diu "Envia-ho tot i acaba". Feu-hi clic per trametre les vostres respostes.
  2. Observeu com una alerta a la part central demostra que s'està lliurant el document.
  3. Torneu a clicar sobre el botó "Envia-ho tot i acaba" d'aquesta finestra i, aleshores, us apareixerà una taula com la següent amb informació sobre el qüestionari, l'enviament i la qualificació obtinguda.


En general, tot i que pot haver-hi excepcions, els qüestionaris estan configurats per tal que en un primer moment, només pogueu saber la qualificació obtinguda. Una vegada hagi finalitzat el termini de lliurament del qüestionari, podreu consultar quines són les preguntes que heu encertat i també, en algun cas, les retroaccions, o aclariments, corresponents a cadascuna de les preguntes.

Com consultar les qualificacions i les respostes d'un qüestionari?

Aquestes dades les podreu visualitzar tot entrant a cadascun dels qüestionaris un cop ha finalitzat el termini de lliurament, si el qüestionari ha estat configurat per tal que no ho pugueu veure immediatament.

En accedir al qüestionari un cop tramès, us indica la qualificació obtinguda; si cliqueu el mot Revisió que apareixerà quan tingueu permisos per accedir al detall (generalment, com ja s'ha dit, en finalitzar el termini de lliurament), podreu comprovar si són correctes o no les opcions que heu triat, i les retroaccions o aclariments de les preguntes, si en tenen.

Qualificació del qüestionari


↑ Tornar a l'inici del mòdul

Les tasques

A diferència dels qüestionaris, les tasques estan pensades perquè, des de la tutoria i amb un seguiment més personalitzat, s'avaluïn els vostres progressos en la matèria (heteroavaluació).

Les tasques de l'Aula Virtual són exercicis de diversa tipologia que seran puntuats i/o comentats des de la tutoria del curs i dels quals rebreu la corresponent retroacció en el moment en què es produeixi. Els tutors us avisaran mitjançant un missatge al tauler quan acabin d'incloure totes les avaluacions. En general, les tasques no seran avaluades fins que no finalitzi el termini de lliurament.

Les tasques faciliten una valoració més personalitzada dels coneixements de cadascú, ja que és el tutor qui revisa personalment el contingut de l'activitat, la puntua i en valora el progrés.

En general, les tasques les podeu modificar fins a la data final del termini de lliurament. Passat aquest termini, ja no podreu accedir-hi per modificar-les o tornar-les a lliurar.

En formació virtual els terminis s'han de respectar i no pas per excés de zel legal de l'entitat organitzadora, sinó per la vostra pròpia conveniència: seguir el calendari proposat és una garantia d'èxit final en la realització del curs.

Com lliurar una tasca?

Abans d'entrar a explicar com es lliuren les tasques, cal conèixer les dues modalitats que existeixen: "text en línia" i "annexar un fitxer", tot i que el sistema permet, si cal, que totes dues possibilitats estiguin disponibles en una mateixa tasca.

Annexar un o diversos fitxers. Haureu d'elaborar els documents a lliurar fent servir les eines de què disposeu al vostre ordinador. L'enunciat us indicarà si heu de lliurar un o més documents de text, fulls de càlcul, imatges, PDF… o si és indiferent. Un cop elaborats els fitxers, els haureu d'annexar a la tasca corresponent carregant-los en el requadre corresponent. Tingueu en compte que hi haurà limitacions en el nombre de fitxers a lliurar i en la mida màxima que podran assolir. Tindreu aquesta informació just a sobre del requadre per a l'annexió.
Penjar un fitxer

Redactar una resposta en línia. En aquest cas disposareu d'un requadre de text per tal d'incorporar la nostra resposta escrivint directament a dintre. Disposareu d'un editor per tal de donar estil al nostre text. Text en línia

Recordeu que hi ha tasques que poden incorporar totes dues possibilitats, annexar fitxers i també afegir un text en línia.

Un cop desats els canvis, veureu a la pantalla les dades del lliurament (fitxer i/o text en línia) i la data i hora en què s'ha produit. També rebreu al correu electrònic una notificació indicant que s'ha fet efectiu el lliurament.

Recordeu! En general, sempre es podrà modificar el lliurament si no ha finalitzat el termini i si no s'ha tramès la tasca de forma definitiva (hi ha tasques que incorporen un botó per indicar-ho). Per fer modificacions en el lliurament, només caldrà que torneu a accedir a la tasca i feu clic sobre el botó Edita la meva tramesa. Fetes les modificacions en el lliurament, tornareu a rebre una notificació al correu.

Com veure la qualificació i els comentaris d'una tasca?

Quan se'ns indiqui que una tasca ha estat avaluada, només caldrà que torneu a accedir-hi. A la mateixa pantalla on hi ha l'enunciat, trobarem l'apartat "Estat de la tramesa" amb les dades del nostre lliurament (el text i/o fitxers lliurats, la data i hora del lliurament, etc.). A continuació, tindreu l'apartat "Retroacció" amb la informació de la puntuació obtinguda i els comentaris que ens hagi incorporat el/la tutor/a.


↑ Tornar a l'inici del mòdul

Els fòrums puntuables

Els fòrums poden fer-se servir també com a activitats avaluables, i no només com a instruments de comunicació a dins d'un curs.

Si un fòrum és puntuable i la participació es té en compte per a la superació del curs, estarà així indicat al pla docent i també al propi fòrum. En accedir-hi, trobarem, com en els casos anteriors, l'enunciat de l'activitat i els criteris per a l'avalució: quina pregunta o preguntes hem de respondre, si cal que responguem o no als missatges dels companys, etc.

Generalment aquesta activitat es planteja com un debat dinàmic entre els alumnes i el que es valora és la qualitat del debat en sí. No sigueu tímids, doncs!

Respecte del funcionament d'aquest tipus d'activitat, no difereix del que ja hem explicat al mòdul 2 sobre l'ús dels fòrums com a eina de comunicació. Consulteu aquest mòdul, doncs, en cas de dubte sobre com participar-hi.

Com veure la qualificació d'un fòrum puntuable?

Un cop avaluada aquesta activitat, en accedir-hi trobareu tots els fils de debat generats i, a sobre, un botó per consultar la vostra qualificació.

Aprofiteu per comprovar si el vostre tutor/a ha afegit un fil nou, o alguna resposta als fils oberts, per tal de comentar els debats generats o fer aclariments sobre temes concrets.

Per últim, recordeu que també us podeu subscriure a aquest tipus de fòrums, si voleu estar al tanto dels debats que s'hi van generant.


↑ Tornar a l'inici del mòdul

Consulta de comentaris i qualificacions de tot el curs

Si voleu tenir una visió general del vostre rendiment acadèmic, podeu entrar a veure els comentaris del tutor i les qualificacions dels exercicis fent clic a la icona de Qualificacions que trobareu al menú o panell del lateral esquerre.

Recordeu que el menú o panell del lateral esquerre es pot fer visible i ocultar-lo a criteri de cada usuari, fent clic sobre la icona que trobareu a la part superior esquerra de la pantalla.


↑ Tornar a l'inici del mòdul


← Mòdul 3 | Mòdul 5 →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autoria: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons