Saltar al contingut principal

Taller de Familiarització amb l'Entorn

Nombre de lectures: 0

← Mòdul 2 | Mòdul 4 →

Mòdul 3. Navegació, informació i continguts dels cursos

Com ja heu vist, l'Aula Virtual ofereix elements de comunicació, com ara els fòrums, que són els equivalents dels debats o de les preguntes i respostes de la formació presencial.

Hi ha també materials formatius que són els equivalents dels materials impresos de què disposaríeu en un curs presencial. Tindreu disponible el material confeccionat específicament per al curs i, molt sovint, també trobareu enllaços d'interès o, fins i tot, accés a determinats canals d'informació considerats útils per al seguiment del curs.

Per altra banda, hi trobareu també elements informatius sobre el desenvolupament del curs i requisits per a la certificació que serà interessant que consulteu, especialment a l'inici del curs.

Així doncs, en aquest mòdul us mostrarem com es navega per l'Aula Virtual i com està estructurada la informació, per tal que sapigueu a on i com podreu trobar el que necessiteu en cada moment.


Abans de res: Navegar i situar-se

L'estructura de cada curs i la manera de presentar la informació, pot variar d'un curs a l'altre.

Us exposem a continuació, però, l'estructura més comuna i els elements més rellevants que podeu trobar-hi:

1. El Panell lateral esquerre
2. El Fil d'Ariadna
3. L'Espai d'informació general del curs
4. Els apartats específics del curs
5. Els panells o blocs complementaris del lateral dret

1. El Panell lateral esquerre

A l'esquerra es situa el Panell lateral, el qual es pot ocultar o desocultar a criteri de cada usuari només clicant sobre la icona de les tres ratlles horitzontal de la part superior esquerra de la pantalla. Aquest panell mostra unes opcions molt interessants que convé que coneguis:

  • Inici: Clicant aquesta icona tornaràs a la pàgina d'inici del curs des de qualsevol indret.
  • Participants: Clicant aquesta icona podràs veure el llistat dels participants del curs, així com el seu rol. Veuràs qui són els teus companys/es al curs, qui n'és el teu/la teva docent, qui és responsable de la formació, etc.
  • Insignies: En el cas de cursos amb gamificació, on se't proporcionin insignies pel teu progrés, podràs veure aquí totes les que hagis aconseguit. Actualment no tenim cursos que facin servir aquesta funcionalitat.
  • Qualificacions: Clicant aquesta icona podràs veure un resum de totes les qualificacions que vas assolint en el curs, i les retroaccions o comentaris que rebis per part dels docents.

A sota de les icones veuràs enllaços als diferents apartats del curs, així com enllaços a altres cursos on estiguis inscrit.

2. El Fil d'Ariadna

A la part superior de totes les pantalles del curs, just a sota de la barra superior d'informació de l'Aula Virtual, es troba el fil d'Ariadna. Això és la indicació de la ruta dintre de l'estructura del curs on et trobes (t'indica en quin indret exacte estàs dintre de l'estructura del curs i/o de l'Aula Virtual).

La utilitat principal del fil d'Ariadna és que clicant sobre qualsevol dels apartats, et permet navegar fàcilment pel curs i per la plataforma, i anar allà on vulguis. És molt útil, en concret, per tornar a l'inici del curs (clicant sobre el títol del mateix), o també per tornar a la pàgina d'inici de l'Aula Virtual (l'opció "Tauler", que et portarà a la pantalla "els teus cursos", on veuràs la relació de cursos als quals estiguis inscrit).

Recomanem fer servir el fil d'Ariadna en comptes d'anar enrere amb les funcions del navegador, especialment quan lliurem activitats.

3. L'Espai d'informació general del curs

El trobaràs al centre de la pantalla. Aquest espai, o apartat principal o general del curs, pot estar organitzat de diferents maneres. Habitualment, però, incorpora informació com el títol del curs, una presentació, etc. La informació d'aquest apartat estarà disponible durant tot el temps que duri el curs.

Generalment trobaràs aquí els Continguts de suport al curs així com tot o part dels Continguts de consulta de la matèria del curs que expliquem en els apartats següents.

També hi trobaràs els elements bàsics de comunicació, com el Tauler del professorat o d'avisos, o el Fòrum de presentacions que hem explicat en el mòdul anterior.

4. Els apartats específics del curs

A sota de l'apartat principal o general del curs, trobaràs espais secundaris, en forma de pestanyes, en els quals es divideix el curs. Generalment reflecteixen l'estructura del curs, ja sigui en forma d'unitats, mòduls o blocs. Dintre de cadascun d'aquests apartats, trobaràs elements específics: continguts d'aquell apartat, activitats, etc.

Per accedir a cada apartat, només cal clicar-hi a sobre de la pestanya corresponent, sempre i quan no trobis una restricció d'accés específica (obertura en una data concreta, per exemple).

L'aspecte d'aquests apartats pot variar però l'aspecte més habitual és el de pestanyes que canvien de color quan s'hi clica a sobre:

5. Els panells o blocs complementaris del lateral dret

De vegades, els cursos tenen informació o blocs complementaris a la part dreta de la pantalla. Aquests apartats o blocs són molt variats tant en l'ús com en el contingut, i el seu número i tipus dependrà de cada curs en particular.

No és obligatori que un curs tingui aquests apartats o blocs, per la qual cosa no us ha d'estranyar si un curs concret no en té cap.


↑ Tornar a l'inici del mòdul

Continguts de suport general al curs

Com ja hem esmentat solen estar a l'espai d'informació general dels cursos. És una documentació a la qual teniu accés durant tot el curs i que us dóna indicacions d'ajuda sobre el seu funcionament.

En aquest espai trobareu, generalment, un accés al material formatiu íntegre i, potser, altre material de consulta del curs. És el que us haureu d'estudiar o consultar per posar-ho després en pràctica realitzant les activitats.

Per altra banda, tindreu també accés a recursos amb informació important del curs que expliquem a continuació:

El programa del curs

Conté informació general del curs, com els objectius, la relació de continguts, els destinataris, la modalitat, etc.

El pla docent

Conté la informació rellevant i detallada sobre el curs i el seu desenvolupament: durada, dates d'inici i de finalització, mètodes d'avaluació, requisits per a la certificació, etc.

També conté el calendari de seguiment del curs així com els terminis de lliurament de les activitats i la puntuació associada a cadascuna. Permet fer un cop d'ull global a l'organització del curs i, per tant, a les vostres perspectives de feina.

És molt important que consulteu tant el programa com el pla docent només iniciar el curs per tal de conèixer tota la informació rellevant sobre el seu desenvolupament.
La formació en línia demana autoprogramació de tasques, autodisciplina i seguiment del ritme d'estudi establert. Endarrerir-vos en el lliurament d'alguna activitat significa anar malament al curs i fer curt de temps en perjudici dels vostres propis aprenentatges.


↑ Tornar a l'inici del mòdul

Continguts de consulta de la matèria del curs

Com ja hem esmentat anteriorment, trobareu el material formatiu íntegre del curs en l'apartat d'informació general. Ara bé, podeu trobar altres accessos des dels apartats o pestanyes inferiors, que divideixen el curs en blocs, unitats i/o mòduls.

Els blocs, unitats i/o mòduls s'aniran activant d'acord amb el calendari general del curs (definit al Pla docent). I el mateix passarà amb els espais de lliurament d'activitats. No s'hi valen pròrrogues, perquè significarien que el curs no s'està seguint correctament.

Sota els epígrafs Continguts del curs, Continguts de consulta o Continguts de la unitat X, trobareu el material en concret. Generalment serà un enllaç que dóna accés a una pàgina web amb els continguts teòrics del curs o d'un mòdul en concret del curs, tot i que també podria ser material d'un altre tipus i amb altres formats.

Sigueu ticaires i sostenibles! Tota la documentació del curs virtual està pensada per ser consultada en línia, no pas per ser impresa. A més, tingueu en compte que intentem mantenir aquests materials contínuament actualitzats. La millor manera de procedir és confegint-vos les vostre pròpies llibretes electròniques en un document de text on pugueu anar copiant, enganxant i refent la informació a la vostra mida, és a dir, personalitzada com sempre ho són els tradicionals apunts. Aquest és un bon procediment d'aprenentatge en entorns virtuals que, alhora, contribueix a la sostenibilitat mediambiental :-).

Enllaços d'interès

Addicionalment i no sempre, us pot aparèixer a sota dels continguts generals de consulta (o en un bloc específic al lateral dret) un apartat d'Enllaços d'interès o d'informació complementària, des del qual podreu accedir a espais webs relacionats amb el curs (legislació, notícies, materials d'ampliació…)


↑ Tornar a l'inici del mòdul


← Mòdul 2 | Mòdul 4 →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autoria: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons