Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: afiliació

Articles de l'etiqueta afiliació

Repercussions en matèria de Seguretat Social de les mesures complementàries en l’àmbit laboral introduïdes pel Reial decret llei 9/2020, en relació amb la COVID-19 (coronavirus)

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 28 de març de 2020 ha publicat el Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19. Aquesta norma conté novetats legislatives que …

per llegir-ne més

Repercussions en matèria de Seguretat Social del nou “permís retribuït recuperable” introduït pel Reial decret llei 10/2020, en relació amb la COVID-19 (coronavirus)

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 29 de març de 2020 ha publicat el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir …

per llegir-ne més

Primera sentència sobre els nous treballs “en plataforma”

Encara que es tracta d'una resolució d'instància i, per tant, objecte de recurs, resulta molt interessant la Sentència núm. 244/2018, del Jutjat núm. 6 de València, d'1 de juny de 2018, perquè és la primera que afronta la complexa qüestió de la qualificació de les relacions …

per llegir-ne més

Seguretat Social dels treballadors desplaçats

En el Butlletí Oficial de l'Estat de 27 de maig de 2017 s'ha publicat el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es transposen directives de la Unió Europea en els àmbits financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors. Entre altres normes, aquest …

per llegir-ne més

Altes a la Seguretat social i pensions a Catalunya i Espanya: dades de febrer de 2016

Les dades estadístiques del mes de febrer de 2016 es recullen en aquest document, en tres taules: altes, pensions (no classes passives) i pensions classes passives, extretes de fonts oficials.

per llegir-ne més

Enllaços a normativa

I. Aspectes generals, estructura i camp d'aplicació

  • Real Decreto Legislativo 8/2015 , de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Seguridad Social, articles 1-14 i 136-137

II. Gestió i inspecció del sistema de Seguretat social

per llegir-ne més

Torna a munt