Saltar al contingut principal
turisme

Novetats en matèria de Seguretat Social

Un treballador en situació de baixa mèdica pot participar en cursos formatius de l’empresa?

Nombre de lectures: 0

La protecció per incapacitat temporal (IT) està regulada en els articles 169-176 del TRLGSS. Concretament, l'article 175 disposa que el dret al subsidi pot ser denegat, anul·lat o suspès quan el beneficiari treballi per compte propi o d'altri, i determina així, amb caràcter general, la incompatibilitat entre …

per llegir-ne més

Un infart de miocardi just abans de començar la feina és accident de treball?

Nombre de lectures: 0

L'accident de treball es defineix legalment a l'article 156 del TRLGSS com tota lesió corporal que el treballador pateixi en ocasió o a conseqüència del treball que executi per compte d'altri, i es presumeix, excepte prova en contra, que són constitutives d'accident de treball les lesions …

per llegir-ne més

Reforma de l’ingrés mínim vital

Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 2/2024, de 21 de maig, publicat recentment, ha modificat la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'ingrés mínim vital (IMV). Aquesta modificació afecta els beneficiaris, els titulars de la prestació i la configuració de la unitat de convivència …

per llegir-ne més

Entra en vigor l’esperada reforma del subsidi per desocupació

Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 7/2023, de 19 de desembre, va introduir una important reforma del nivell assistencial de protecció per desocupació que finalment va resultar derogada, en no superar la norma el tràmit parlamentari de convalidació establert preceptivament en l'article 86.2 de la CE, tal com es …

per llegir-ne més

Canvi de criteri jurisprudencial: incompatibilitat de pensions d’incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa amb el treball

Nombre de lectures: 0

La protecció per incapacitat permanent (IP) en el nostre sistema de Seguretat Social s'estructura en graus, que, com estableix l'article 194.1 del TRLGSS, són els següents:

  • a) Incapacitat permanent parcial
  • b) Incapacitat permanent total
  • c) Incapacitat permanent absoluta
  • d) Gran invalidesa.

Els dos primers graus -parcial i …

per llegir-ne més

Viduïtat i parelles de fet: important sentència del Tribunal Suprem

Nombre de lectures: 0

Com ja sabem, actualment les parelles de fet tenen protecció per viduïtat en els termes establerts en l'article 221 del TRLGSS. Aquest reconeixement es va produir després de l'entrada en vigor de la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, que …

per llegir-ne més

Publicada la modificació de l’Ordre de cotització 2024: noves quanties de les bases mínimes

Nombre de lectures: 0

El BOE del dia 28 de març de 2024 va publicar l'Ordre PJC/281/2024 de 27 de març, per la qual es modifica l'Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció …

per llegir-ne més

Baixa mèdica: incompatibilitats i acomiadament

Nombre de lectures: 0

L'article 175 del TRLGSS estableix que el dret al subsidi per incapacitat temporal pot ser anul·lat o suspès quan la persona beneficiària treballi per compte propi o d'altri. També pot ser suspès quan, sense causa raonable, la persona beneficiària rebutgi o abandoni el tractament que li hagin …

per llegir-ne més

Continuem amb el dualisme: MUFACE enfront de règim general

Nombre de lectures: 0

Com ja hem comentat en altres ocasions, una de les principals peculiaritats de la protecció social dels empleats públics és el seu enquadrament en dos règims diferents del Sistema de Seguretat Social: el règim especial de funcionaris públics, i el règim general. Començant por aquest últim, l'article 136.1 …

per llegir-ne més

Jubilació anticipada del personal funcionari: règim general i règim especial

Nombre de lectures: 0

El dualisme és una de les notes definidores de l'ocupació pública a Espanya, ja que es compon, fonamentalment, per dos tipus ben diferenciats d'empleats públics: el personal funcionari i el personal laboral. Però aquest dualisme es projecta més enllà del desenvolupament del treball en el sector públic, ja …

per llegir-ne més

Torna a munt