Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Jorge Pérez Pérez

Jorge Pérez Pérez - articles

Canvi de criteri jurisprudencial: incompatibilitat de pensions d’incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa amb el treball

La protecció per incapacitat permanent (IP) en el nostre sistema de Seguretat Social s'estructura en graus, que, com estableix l'article 194.1 del TRLGSS, són els següents:

  • a) Incapacitat permanent parcial
  • b) Incapacitat permanent total
  • c) Incapacitat permanent absoluta
  • d) Gran invalidesa.

Els dos primers graus -parcial i …

per llegir-ne més

Viduïtat i parelles de fet: important sentència del Tribunal Suprem

Com ja sabem, actualment les parelles de fet tenen protecció per viduïtat en els termes establerts en l'article 221 del TRLGSS. Aquest reconeixement es va produir després de l'entrada en vigor de la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, que …

per llegir-ne més

Publicada la modificació de l’Ordre de cotització 2024: noves quanties de les bases mínimes

El BOE del dia 28 de març de 2024 va publicar l'Ordre PJC/281/2024 de 27 de març, per la qual es modifica l'Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció …

per llegir-ne més

Baixa mèdica: incompatibilitats i acomiadament

L'article 175 del TRLGSS estableix que el dret al subsidi per incapacitat temporal pot ser anul·lat o suspès quan la persona beneficiària treballi per compte propi o d'altri. També pot ser suspès quan, sense causa raonable, la persona beneficiària rebutgi o abandoni el tractament que li hagin …

per llegir-ne més

Continuem amb el dualisme: MUFACE enfront de règim general

Com ja hem comentat en altres ocasions, una de les principals peculiaritats de la protecció social dels empleats públics és el seu enquadrament en dos règims diferents del Sistema de Seguretat Social: el règim especial de funcionaris públics, i el règim general. Començant por aquest últim, l'article 136.1 …

per llegir-ne més

Jubilació anticipada del personal funcionari: règim general i règim especial

El dualisme és una de les notes definidores de l'ocupació pública a Espanya, ja que es compon, fonamentalment, per dos tipus ben diferenciats d'empleats públics: el personal funcionari i el personal laboral. Però aquest dualisme es projecta més enllà del desenvolupament del treball en el sector públic, ja …

per llegir-ne més

La pensió de jubilació el 2024: requisits, càlcul de la quantia i beneficis per cura de fills i reducció de bretxa de gènere

Després de la reforma introduïda l'any passat pel Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, hem iniciat un nou període de transitorietat en el règim jurídic de les pensions de jubilació, de manera que cada any s'aniran produint canvis significatius que afectaran, molt especialment, les regles …

per llegir-ne més

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara contrari al dret de la Unió l’extinció automàtica del contracte per incapacitat permanent

Com és ben sabut, l'article 49.1.d del TRLET determina que és causa d'extinció del contracte de treball la incapacitat permanent total o absoluta del treballador. No obstant això, quan segons el parer de l'òrgan de qualificació la situació d'incapacitat del treballador previsiblement hagi de …

per llegir-ne més

Les pensions del 2024 en absència de llei de pressupostos

La manca de pressupostos generals de l'Estat en aquest any 2024 ha estat pal·liada, pel que fa a la protecció social, amb l'aprovació i la publicació del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i …

per llegir-ne més

Les operacions de miopia donen dret a la baixa mèdica i al subsidi d’incapacitat temporal?

Cal partir del fet que el tractament quirúrgic de la miopia no està inclòs en la cartera de serveis de la Seguretat Social, per la qual cosa s'ha qüestionat si la incapacitat temporal (IT) derivada d'una intervenció d'aquest tipus pot donar lloc o no a les prestacions …

per llegir-ne més

Torna a munt