Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Jorge Pérez Pérez

Jorge Pérez Pérez - articles

La nova Llei 15/2022, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació: la malaltia com a factor discriminatori

Després d'una llarga tramitació parlamentària, el dia 14 de juliol va entrar en vigor la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació (LITND), publicada al Butlletí Oficial de l’Estat de 13 de juliol de 2022. Aquesta Llei …

per llegir-ne més

Noves mesures per fer front a les situacions de vulnerabilitat social: IMV i pensions no contributives

El Butlletí Oficial de l’Estat de 26 de juny de 2022 ha publicat el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a …

per llegir-ne més

Pensió de jubilació i ingrés mínim vital: nova regulació de la sol·licitud de les prestacions

El Reial decret 453/2022, de 14 de juny, regula la determinació del fet causant i els efectes econòmics de la pensió de jubilació en la modalitat contributiva i de la prestació econòmica d'ingrés mínim vital (IMV), a més de modificar diversos reglaments del sistema de la Seguretat Social …

per llegir-ne més

Complements de maternitat a les pensions: el Tribunal Suprem els reconeix als homes retroactivament

Com ja hem tingut ocasió de comentar en apunts anteriors, la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016, va incorporar al text refós de la Llei general de la Seguretat Social (TRLGSS) un complement de maternitat en les pensions …

per llegir-ne més

Una proposta innovadora: les baixes mèdiques per menstruacions incapacitants

El Consell de Ministres del dia 17 de maig de 2022 va presentar una iniciativa del Govern per modificar la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. Aquest projecte legislatiu conté nombroses i rellevants novetats en …

per llegir-ne més

Prestació pel naixement d'un fill en el cas de les famílies monoparentals: se n’amplia la durada?

El Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, va introduir novetats molt importants en la protecció per maternitat i paternitat, entre les quals …

per llegir-ne més

Viduïtat i parelles de fet: decàleg de preguntes i respostes amb la nova normativa i les novetats jurisprudencials

La Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, va incorporar, per primera vegada a Espanya, la protecció per viduïtat a determinades unions no matrimonials. D'aquesta manera, es va donar rellevància jurídica, amb efecte en la protecció social, a les unions estables entre …

per llegir-ne més

Publicada la nova Ordre de cotització per a 2022

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 31 de març de 2022 ha publicat l'Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació …

per llegir-ne més

Persones òrfenes víctimes de la violència de gènere: millora de la protecció en cas d’adopció

El Butlletí Oficial de l’Estat del passat dia 22 de març ha publicat la Llei orgànica 2/2022, de 21 de març, de millora de la protecció de les persones òrfenes víctimes de la violència de gènere. Aquesta Llei, a més d'incorporar novetats en matèria civil, processal i …

per llegir-ne més

Protecció per atur dels empleats de la llar: el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència

Com ja hem anunciat en apunts anteriors, la qüestió de la manca de protecció per desocupació dels empleats de la llar ha transcendit l'àmbit estatal i s'ha substanciat davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que, després d'acollir els arguments de l'advocat general …

per llegir-ne més

Torna a munt