Nombre de lectures: 0

Les dades estadístiques del mes de febrer de 2016 es recullen en aquest document, en tres taules: altes, pensions (no classes passives) i pensions classes passives, extretes de fonts oficials.