Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: prestacions contributives

Articles de l'etiqueta prestacions contributives

Aprovat el projecte de llei de reforma de les pensions: els funcionaris de classes passives tindran incentius per jubilació demorada

Finalment, el dia 26 d'agost ha entrat al Congrés dels Diputats el Projecte de llei de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d'altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions (121/000066), que va ser aprovat pel Govern en …

per llegir-ne més

Pensió d’incapacitat permanent per lesions o malalties prèvies a l’inici de l’activitat laboral

L'article 193.1 del TRLGSS estableix que “les reduccions anatòmiques o funcionals existents en la data d'afiliació de la persona interessada a la Seguretat Social no impedeixen la qualificació de la situació d'incapacitat permanent, quan es tracti de persones amb discapacitat i amb posterioritat a l'afiliació …

per llegir-ne més

Pròrroga de les mesures extraordinàries a partir de l’1 de juliol de 2020: ERTO, incentius i prestacions per desocupació i cessament d’activitat

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 27 de juny de 2020 va publicar el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció de la feina autònoma i de competitivitat del sector industrial, també conegut com la norma …

per llegir-ne més

Noves mesures relacionades amb la situació generada per la COVID-19 en diferents sectors

El Butlletí Oficial de l'Estat de 27 de maig de 2020 ha publicat una nova norma relacionada amb la gestió de la pandèmia que provoca la COVID-19, que conté normativa específica en l'àmbit laboral i de Seguretat Social. Es tracta del Reial decret llei 19/2020, de 26 …

per llegir-ne més

Pròrroga dels ERTO per força major derivada de la COVID-19 i exoneració de quotes de la Seguretat Social

El Butlletí Oficial de l'Estat del 13 de maig de 2020 ha publicat el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació. Aquesta nova norma estén fins al dia 30 de juny de 2020 algunes de les mesures establertes en …

per llegir-ne més

Novetats en matèria social del nou Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril i rectificació de mesures adoptades en relació a la COVID-19

Modificacions en la Llei d’infraccions i sancions a l’ordre social en matèria de frau en l’obtenció de prestacions

per llegir-ne més

Compatibilitat de les prestacions d’atur i contractació de treballadors estrangers en el sector agrari, com a conseqüència de la COVID-19 (coronavirus)

El Butlletí Oficial de l'Estat de dia 8 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària, amb la finalitat d'assegurar el manteniment de l'activitat en aquest sector …

per llegir-ne més

Nous subsidis extraordinaris per finalització de contracte temporal i per als empleats de la llar, per manca d’activitat com a conseqüència de la COVID-19 (coronavirus)

El Butlletí Oficial de l'Estat d'1 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Aquesta nova norma conté, entre altres importants …

per llegir-ne més

Noves mesures de Seguretat Social pel COVID-19 (coronavirus): protecció per cessament d’activitat dels autònoms

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 18 de març de 2020 ha publicat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. En el marc de les mesures econòmiques i socials que …

per llegir-ne més

Noves mesures de Seguretat Social pel COVID-19 (coronavirus): ERTO i protecció per desocupació

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 18 de març de 2020 ha publicat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. Aquesta norma conté un seguit de mesures econòmiques i socials …

per llegir-ne més

Torna a munt