Saltar al contingut principal

Llenguatge jurídic

Nombre de lectures: 0

← 3. Menys és més | 5. Bibliografia →

4. Perfilar-ho

Ha arribat l'hora de cohesionar, perfilar i repassar els textos elaborats.

Amb aquesta finalitat en aquest bloc es recull un apartat amb errors corrents dels textos jurídics, així com en els següents hi ha informació relacionada amb les majúscules i minúscules i les abreviacions, aspectes també molt presents en aquesta mena d'escrits.

4.1. Errors freqüents

4.2. Majúscules i minúscules

El garbuix de majúscules i minúscules que apareix en textos jurídics, sobretot quan les apliquem amb un valor reverencial, a vegades és descoratjador.

Fixar uns criteris i uns usos concrets facilita la feina i estalvia moments d'incertesa. Per aconseguir-ho, convé disposar d'algunes eines que ens permetin resoldre la majoria de situacions.

A continuació, doncs, presentem els principals recursos amb què es treballa a la Generalitat de Catalunya.

Majúscules i minúscules - Departament de Cultura

Majúscules i minúscules - Departament de Justícia


↑ Índex de la unitat

4.3. Abreviacions

Les abreviacions són convencions que permeten reduir termes o expressions per tal d'expressar la màxima informació amb el mínim espai possible. A diferència d'altres àmbits, el llenguatge jurídic en fa un ús força elevat i, per tal d'utilitzar les que ja estan establertes, convé tenir alguns punts de referència, com els que indiquem a continuació.

Abreviacions - Departament de Cultura

Les abreviacions - Departament de Justícia

Finalment, apuntem algunes consideracions que convé tenir en compte en utilitzar-les:

  • S'ha d'evitar d'utilitzar les abreviacions a l'interior del text; cal reservar-les per a quadres, gràfics, llistes, la capçalera o el peu d'un document, carpetes, etc.
  • No s'han d'utilitzar si ocupen els mateixos espais o gairebé els mateixos que el mot o el sintagma sencers; és a dir, s'han d'utilitzar si es produeix una economia significativa i necessària.
  • En un mateix text s'ha de seguir un criteri de coherència; no s'han de barrejar tipus diferents d'abreviacions per a una mateixa paraula; per exemple, dir. gral. (que seria l'abreviatura) i DG (que seria la sigla).
  • Les abreviacions no es poden separar a final de ratlla del mot o la xifra que acompanyen.
  • Si emprem sigles, cal desenvolupar els termes sencers la primera vegada que s'esmenten i, entre parèntesis, indicar-hi la sigla.


↑ Índex de la unitat


← 3. Menys és més | 5. Bibliografia i recursos →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Els continguts van ser elaborats per Xavier Pejó (2012) i han estat posteriorment revisats i actualitzats per Núria Altés i Juan.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de portada és una versió modificada d'una imatge d'Arek Socha i s'ha obtingut de Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons