turisme

La responsabilitat patrimonial de l'Administració pública

Nombre de lectures: 0

La responsabilitat patrimonial de l'Administració pública

Elaboració: novembre 2010

Actualització: novembre 2017

https://www.twenty20.com/photos/c7ee092c-a817-4f1d-8641-db200a57c0ef

Presentació

Aquests recursos corresponen a continguts de consulta i suport per al curs sobre responsabilitat patrimonial de l'Administració pública del catàleg de formació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Aquests materials han estat adaptats a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Contingut

Objectius

1.Identificar els escenaris que poden donar lloc a responsabilitat patrimonial per part del Sector públic en les seves actuacions

2.Conèixer quines accions poden interposar les persones interessades per al seu rescabalament

3.Conèixer els diferents procediments de responsabilitat extra contractual aplicables.

Autoria i llicència

Els materials han estat elaborats per Gabriel Capilla i Vidal el novembre de 2010. Actualitzats el novembre de 2017 per Roser Galtés Pinós.

Coordinació tècnica i pedagògica dels continguts: Bea Aguer, del Servei de Formació Contínua Professionalitzadora de l'EAPC.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. Per tant, n'autoritza l'ús amb la condició de:

  • citar-ne la font i l'autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.


http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

Torna a munt