turisme

Urbanisme i ordenació del territori

Nombre de lectures: 0

Urbanisme i ordenació del territori


Actualització dels continguts: setembre de 2016

Objectiu general

Aquesta acció formativa té per objectiu global facilitar el coneixement sobre el marc legal actual i sobre l'autèntica realitat de l'urbanisme a Catalunya en tots els seus vessants clàssics:

 • el relatiu a l'ordenació i a la planificació urbanística,
 • el referent a la seva gestió i execució,
 • l'adreçat fonamentalment al control de la legalitat urbanística,

mitjançant el control de l'edificació i la disciplina urbanística i analitzant els drets i les obligacions de tots aquells que hi intervenen: administracions amb competències urbanístiques, ciutadans i agents de l'edificació.

Objectius específics

 • Analitzar els principis informadors i els conceptes essencials d'aquesta disciplina, determinant l'abast de les competències urbanístiques dels diferents nivells d'administració.
 • Estudiar l'estatut de la propietat immobiliària, mitjançant l'anàlisi del concepte d'aprofitament urbanístic i del règim jurídic de cadascun dels diferents tipus de sòl.
 • Aprofundir en els diferents tipus de plans, tant en el seu vessant territorial com en el seu vessant urbanístic, estudiant les seves determinacions, la documentació mínima i el seu procediment.
 • Determinar la natura jurídica, les classes i els límits dels convenis urbanístics.
 • Analitzar el concepte, les tipologies i la tramitació dels diferents instruments previstos per l'ordenament jurídic per a l'execució de les determinacions del planejament urbanístic.
 • Estudiar les diferents tècniques previstes per l'ordenament jurídic per al control de l'edificació, tant de caràcter preventiu com de caràcter sancionador.
 • Conèixer els límits del deure de conservació i/o rehabilitació dels propietaris d'immobles.
 • Analitzar quins són els instruments necessaris per vetllar per la dignitat i per la seguretat de l'habitatge.

Continguts

Autoria dels materials

 • Continguts elaborats per: Carmen Alonso, Aurora Corral, Joan Anton Font, Pau Sanz i Enrique Vicente Añaños. Actualització bloc 2 realitzada per Isidre Martí.
 • Coordinació tècnica: Carmen Alonso
 • Coordinació pedagògica: Marta Clar (Secció de Formació no Presencial de l'EAPC)

Llicència

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement, i seguint l'establert a la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa, fet que n'autoritza l'ús:

 • citant-ne font i autoria.
 • amb finalitats no comercials.
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Curs virtual d'urbanisme i ordenació del territori està subjecte a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de Creative Commons

Torna a munt