Saltar al contingut principal

Urbanisme i ordenació del territori

Nombre de lectures: 0

← Inici | Bloc II →

Bloc I. Urbanisme i ordenació del territori

En aquest bloc es tractarà:

  • l’ordenament jurídic urbanístic:
    • normativa aplicable
    • incidència de la normativa reguladora de l’ordenació territorial
  • l'anàlisi del contingut dels diferents principis que informen l’actuació urbanística dels poders públics i el caràcter de compliment obligatori d'aquests principis a l’hora d’elaborar i d'aprovar els diferents instruments de planejament i de gestió urbanística
  • l'estudi de les diferents classes de sòl que preveu la normativa urbanística vigent tenint en compte especialment els drets i deures de les persones propietàries de cada classe de sòl, amb el benentès que la limitació de les facultats del seu dret de propietat varia en cada classe de sòl
  • el concepte d’aprofitament urbanístic en els termes en què es defineix actualment per la normativa urbanística. S’estudiarà la seva incidència sobre els diferents instruments de planejament i de gestió urbanística← Inici | Bloc II →

Torna a munt