Saltar al contingut principal

Urbanisme i ordenació del territori

Nombre de lectures: 0

← Bloc III | Bloc V →

Bloc IV. El control de l’edificació i la disciplina urbanística

En aquest bloc es tractarà:

  • Concepte i naturalesa de les llicències urbanístiques.
  • Actes subjectes a l'obtenció de llicències urbanístiques.
  • Procediment específic per a l'atorgament de les llicències urbanístiques.
  • Execució de la llicència i variacions del projecte.
  • Transmissió, caducitat i revocació de llicències.
  • La comunicació prèvia com a substitució de la llicència.
  • Ordres individuals d'execució.
  • Suspensió d'obres.
  • La inspecció urbanística: administracions competents.
  • Procediment sancionador: infraccions urbanístiques i sancions urbanístiques.← Bloc III | Bloc V →

Torna a munt