Saltar al contingut principal

Urbanisme i ordenació del territori

Nombre de lectures: 0

← Bloc II | Bloc IV →

Bloc III. Execució del planejament

En aquest bloc es tractarà:

  • La gestió urbanística, una activitat força complexa, formada per un conjunt de procediments l'objectiu final dels quals és la transformació del sòl per a la seva adequació a l'edificació, o com diu l'art. 116 del TRLUC, especialment per a la urbanització del sòl.
  • Tipus d'actuacions que s'engloben en el procediment, també anomenats instruments de gestió:
    • d’iniciativa privada.
    • d'iniciativa pública.
    • mixtes.
  • Contingut, afectació i casuística dels instruments de gestió.← Bloc II | Bloc IV →

Torna a munt