Saltar al contingut principal

Còmput de terminis en via administrativa

Nombre de lectures: 0

Notes de resum

Termini administratiu en hores

 • Són hàbils les 24 hores d’un dia hàbil.
 • Es compta d’hora en hora i de minut en minut, a partir de la notificació o la publicació.
 • No pot tenir una durada superior a 24 h, altrament, s’ha d’expressar en dies.


Clica aquí per descarregar ampliat l'esquema amb l'exemple del càlcul de terminis per hores

Termini administratiu en dies

 • S’exclouen del còmput dissabtes, diumenges i els dies declarats festius.
 • S’entén que es tracta de dies hàbils, llevat que el termini s’expressi en dies naturals.
 • Es compta a partir de l’endemà del dia de recepció o accés a la notificació, de la publicació o de la data de producció d’efectes del silenci administratiu.


Clica aquí per descarregar ampliat l'esquema amb l'exemple del càlcul de terminis per dies

Clica aquí per descarregar ampliat l'esquema amb l'exemple del càlcul de terminis per dies naturals

Termini administratiu en anys i mesos

 • Es compta a partir de l’endemà del dia de la notificació o publicació o data de producció d’efectes del silenci administratiu.
 • Conclou el dia que tingui el mateix número que el dia en què es va produir la notificació, la publicació o el naixement del silenci administratiu, però en el mes o l'any de venciment.
 • Si en el mes de venciment no hi ha un número de dia equivalent, s'entén que el termini expira l'últim dia del mes.


Clica aquí per descarregar ampliat l'esquema amb l'exemple del càlcul de terminis en anys

Clica aquí per descarregar ampliat l'esquema amb l'exemple del càlcul de terminis en mesos

Cal recordar...

 • Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.
 • Inhàbil local o autonòmic del domicili de l’interessat o lloc de la seu de l’Administració, inhàbils en tot cas (art.30.6 LPAC, però NO en els registres electrònics, art. 31.3 LPAC).
 • Els termini es poden suspendre (article 22 LPAC), ampliar (articles 23 i 32 LPAC) i reduir (article 33.1 LPAC).
Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autora dels materials: Mònica Puig i Campmany
Revisió: Mònica Puig i Campmany i Aurora Segura González.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat. EAPC

Imatge de portada: Schedule or Calendar Flat Icon.svg, de Wikimedia Commons. Autoria: Videoplasty.com. Llicència: CC-BY-SA 4.0.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa, cosa que n'autoritza l'ús:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials, i
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.