Saltar al contingut principal
turisme

Gestió de la informació: transparència i protecció de dades

La Llei 2/2023, de protecció de les persones informants (alertadores/denunciants): una visió panoràmica (2a part)

Nombre de lectures: 0

En l’apunt precedent vaig començar una visió panoràmica de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que culminaré en aquest apunt destacant alguns aspectes de la Llei que considero més …

per llegir-ne més

Les dades d'alt valor: l'impacte del Reglament d’Execució de la Comissió Europea en l'obertura de dades

Nombre de lectures: 0

En un moment en què les dades són un actiu estratègic clau per abordar reptes globals, la Comissió Europea ha publicat recentment el nou Reglament d’Execució (UE) 2023/138, que defineix quines són les dades d’alt valor (high value datasets [HVD]) que els organismes del sector públic han …

per llegir-ne més

La interoperabilitat de les dades: l’Administració pública ho pot saber tot de nosaltres?

Nombre de lectures: 0

Aquesta és una qüestió que potser t’has plantejat alguna vegada.

No hi ha cap dubte que l'intercanvi de dades i documents és un dels serveis digitals fonamentals en el desplegament de l'Administració digital, que ha permès alleujar la ciutadania de càrregues administratives. En gran manera, l’objecte …

per llegir-ne més

La biometria dactilar

Nombre de lectures: 0

En el món digital i tecnològic en què vivim, la biometria s’utilitza com un mètode efectiu, ràpid i senzill per identificar una persona.

D’acord amb l’article 4.14 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), les dades biomètriques són les dades personals obtingudes a partir d …

per llegir-ne més

La Llei 2/2023, de protecció de les persones informants (alertadores/denunciants): una visió panoràmica (1a part)

Nombre de lectures: 0

Fa tres anys, en aquest mateix espai es va publicar un apunt titulat “La protecció de la persona denunciant”, en el qual mencionava la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió …

per llegir-ne més

Transparència, confiança ciutadana i rendició de comptes

Nombre de lectures: 0

És evident que l’aprovació de la Llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ara ja fa més de vuit anys (Llei 19/2014, del 29 de desembre) ha comportat un pas endavant en el camí cap a la transparència, el bon govern, el govern …

per llegir-ne més

Rellevància del principi de l'interès superior del menor en matèria de protecció de dades

Nombre de lectures: 0

L’ordenament jurídic, conscient de la necessitat de protegir els drets i els interessos dels menors d’edat d’una manera reforçada, ha incorporat el “principi de l’interès superior del menor” com a principi bàsic i eix vertebrador de tota la normativa i la jurisprudència que afecta les persones …

per llegir-ne més

Les dades i la competència: l'estratègia indispensable per incidir en el capitalisme de vigilància

Nombre de lectures: 0

Les empreses competeixen entre si per tal d’aconseguir que els clients potencials optin pels seus productes o serveis en detriment dels que ofereixen altres competidors.

A ningú no se li escapa que la principal variable de competència és, habitualment, el preu. No obstant això, el preu no és l …

per llegir-ne més

Les dades obertes com a clau per impulsar el canvi cultural a una societat de dades

Nombre de lectures: 0

Dades, dades, dades… Cada cop en generem i en tenim més al nostre abast. La societat de la informació, les tecnologies emergents com el big data (dades massives), la intel·ligència artificial o la internet de les coses (IdC), estan més integrades a la nostra vida. Aquest nou paradigma no …

per llegir-ne més

Com portem les obligacions de transparència? (2a part)

Nombre de lectures: 0

En l’apunt precedent feia una avaluació general sobre el grau de compliment de les obligacions imposades per la legislació de transparència, i em centrava en la part de publicitat activa, és a dir, en la informació que cal publicar als portals de transparència.

Com a primera consideració general, em …

per llegir-ne més

Torna a munt