Saltar al contingut principal
turisme

Novetats en matèria de Seguretat Social

Una proposta innovadora: les baixes mèdiques per menstruacions incapacitants

Nombre de lectures: 0

El Consell de Ministres del dia 17 de maig de 2022 va presentar una iniciativa del Govern per modificar la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. Aquest projecte legislatiu conté nombroses i rellevants novetats en …

per llegir-ne més

Prestació pel naixement d'un fill en el cas de les famílies monoparentals: se n’amplia la durada?

Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, va introduir novetats molt importants en la protecció per maternitat i paternitat, entre les quals …

per llegir-ne més

Viduïtat i parelles de fet: decàleg de preguntes i respostes amb la nova normativa i les novetats jurisprudencials

Nombre de lectures: 0

La Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, va incorporar, per primera vegada a Espanya, la protecció per viduïtat a determinades unions no matrimonials. D'aquesta manera, es va donar rellevància jurídica, amb efecte en la protecció social, a les unions estables entre …

per llegir-ne més

Publicada la nova Ordre de cotització per a 2022

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 31 de març de 2022 ha publicat l'Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació …

per llegir-ne més

Persones òrfenes víctimes de la violència de gènere: millora de la protecció en cas d’adopció

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l’Estat del passat dia 22 de març ha publicat la Llei orgànica 2/2022, de 21 de març, de millora de la protecció de les persones òrfenes víctimes de la violència de gènere. Aquesta Llei, a més d'incorporar novetats en matèria civil, processal i …

per llegir-ne més

Protecció per atur dels empleats de la llar: el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència

Nombre de lectures: 0

Com ja hem anunciat en apunts anteriors, la qüestió de la manca de protecció per desocupació dels empleats de la llar ha transcendit l'àmbit estatal i s'ha substanciat davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que, després d'acollir els arguments de l'advocat general …

per llegir-ne més

Incapacitat temporal: esgotament de la durada màxima i nova baixa per recaiguda

Nombre de lectures: 0

La incapacitat temporal (IT) és una de les prestacions contributives de la Seguretat Social més importants, ja que atorga protecció econòmica als treballadors en els casos que, a conseqüència d’un accident o d’una malaltia, veuen anul·lada o disminuïda temporalment la seva capacitat de treball. Precisament aquesta condició …

per llegir-ne més

Ingrés mínim vital 2022: requisits, quanties i nou complement a la infància

Nombre de lectures: 0

La Llei 19/2021, de 20 de desembre, és el resultat de la tramitació parlamentària com a projecte de llei del Reial decret llei 20/2020, que va introduir en el nostre sistema públic de Seguretat Social una nova prestació: l’ingrés mínim vital (IMV). Per tant, aquesta prestació no …

per llegir-ne més

Reforma laboral 2022: novetats en matèria de Seguretat Social

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l’Estat de 30 de desembre de 2021 va publicar el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball, que inclou importants …

per llegir-ne més

La reforma de les pensions. Primer capítol: la Llei 21/2021

Nombre de lectures: 0

Com ja vam tenir ocasió de comentar en aquest mateix espai, el Pacte de Toledo va fer l'any 2020 una sèrie de propostes per garantir la sostenibilitat financera i social del nostre sistema públic de pensions en el futur. Aquestes propostes serveixen al legislador d'orientació i guió per …

per llegir-ne més

Torna a munt