Saltar al contingut principal
turisme

Novetats en matèria de Seguretat Social

Noves mesures en matèria de salut a Catalunya

Nombre de lectures: 0

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 24 de juny de 2020 ha publicat el Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, el capítol 1 del qual regula diferents mesures en matèria de salut.

La primera és el …

per llegir-ne més

L'ingrés mínim vital

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat d'1 de juny de 2020 va publicar el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital (IMV) com a prestació adreçada a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que …

per llegir-ne més

Noves mesures relacionades amb la situació generada per la COVID-19 en diferents sectors

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat de 27 de maig de 2020 ha publicat una nova norma relacionada amb la gestió de la pandèmia que provoca la COVID-19, que conté normativa específica en l'àmbit laboral i de Seguretat Social. Es tracta del Reial decret llei 19/2020, de 26 …

per llegir-ne més

Pròrroga dels ERTO per força major derivada de la COVID-19 i exoneració de quotes de la Seguretat Social

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del 13 de maig de 2020 ha publicat el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació. Aquesta nova norma estén fins al dia 30 de juny de 2020 algunes de les mesures establertes en …

per llegir-ne més

Novetats en matèria social del nou Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril i rectificació de mesures adoptades en relació a la COVID-19

Nombre de lectures: 0

Modificacions en la Llei d’infraccions i sancions a l’ordre social en matèria de frau en l’obtenció de prestacions

per llegir-ne més

Concessió de llicències i abonament de retribucions als mutualistes de MUFACE i MUGEJU en situació d'incapacitat temporal durant la vigència de l'estat d'alarma

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat de 8 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, la disposició addicional cinquena del qualestableix regles especials per gestionar les llicències i els pagaments dels funcionaris mutualistes de MUFACE i MUGEJU que iniciïn una situació …

per llegir-ne més

Modificació de les quanties dels ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat de 9 d’abril de 2020 ha publicat la Resolució de 6 d'abril de 2020, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifiquen quanties en matèria d'ajornaments en el pagament de deutes amb la Seguretat Social.

Aquesta …

per llegir-ne més

Supressió provisional del requisit de signatura electrònica en la sol·licitud de prestacions d’atur i de la Seguretat Social durant l’estat d’alarma

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat de 8 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, les disposicions addicionals tercera i quarta del qual estableixen mesures de simplificació per tramitar els procediments que permetin a les entitats gestores de la Seguretat Social …

per llegir-ne més

Compatibilitat de les prestacions d’atur i contractació de treballadors estrangers en el sector agrari, com a conseqüència de la COVID-19 (coronavirus)

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat de dia 8 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària, amb la finalitat d'assegurar el manteniment de l'activitat en aquest sector …

per llegir-ne més

Reincorporació (voluntària) dels “alliberats sindicals”, en atenció a la situació generada per laCOVID-19 (Coronavirus)

Nombre de lectures: 0

D'acord amb el que disposa l'article 68 del TRLET, cadascun dels membres del comitè d'empresa i dels delegats de personal, com a representants legals dels treballadors, disposa, sens perjudici del que estableixin els convenis col·lectius, d'un crèdit d'hores mensuals retribuïdes per exercir les seves …

per llegir-ne més

Torna a munt