Saltar al contingut principal
turisme

Novetats en matèria de Seguretat Social

Reforma de l’Estatut dels treballadors: els repartidors han d’estar inclosos en el règim general de la Seguretat Social

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 12 de maig de 2021 ha publicat el Reial decret llei 9/2021, d'11 de maig, pel qual es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d …

per llegir-ne més

Finalització de l’estat d’alarma: compatibilitat de la pensió de jubilació per als professionals sanitaris fins a 31 de desembre de 2021

Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, estableix una sèrie de mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es …

per llegir-ne més

El Tribunal Suprem reconeix per primer cop la pensió de viduïtat a una parella de fet d’un funcionari sense registre ni escriptura pública

Nombre de lectures: 0

La reforma introduïda per la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, va representar el reconeixement de la pensió de viduïtat a les parelles de fet, però sempre que es complissin les condicions establertes en aquesta Llei, que actualment contenen l'article 221 …

per llegir-ne més

Funcionaris jubilats: és possible cobrar la pensió i continuar treballant en una activitat compatible?

Nombre de lectures: 0

L'article 213 del TRLGSS estableix, amb caràcter general, la incompatibilitat de les pensions de jubilació del règim general de la Seguretat Social amb el treball del pensionista, amb les excepcions i en els termes que legalment o reglamentàriament es determinin. D'altra banda, l'article 33.2 del text …

per llegir-ne més

L’ingrés mínim vital: evolució i dades a març del 2021

Nombre de lectures: 0

Segons dades facilitades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el dia 18 de març de 2021 s'havia reconegut la prestació de l'ingrés mínim vital (IMV) al conjunt de l'Estat a 203.838 llars, en les quals viuen 565.195 persones, 245.175 de les quals …

per llegir-ne més

Denegació de pensió de viduïtat per manca de matrimoni reconegut legalment (ritu gitano): discriminació?

Nombre de lectures: 0

El Tribunal Constitucional ha resolt una qüestió llargament debatuda, com és la consideració que hagi de tenir, a l'efecte del reconeixement de la pensió de viduïtat, una unió matrimonial quan el ritu o el procediment de formalització d'aquesta unió no està reconegut per l'ordenament espanyol. En Sentència …

per llegir-ne més

Complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l’Estat de 3 de febrer de 2021 ha publicat el Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s'adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic …

per llegir-ne més

Nova pròrroga dels ERTO per covid-19: exempcions de quotes, prestacions per desocupació i suport als autònoms

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l’Estat del 27 de gener de 2021 va publicar el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació. La novetat més destacada d'aquesta nova norma és que es prorroguen automàticament fins …

per llegir-ne més

Discriminació per raó de sexe en l’accés a la jubilació anticipada?

Nombre de lectures: 0

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha abordat, novament, una qüestió relativa a l'acompliment del principi d'igualtat i l'eventual discriminació per raó de sexe en el reconeixement de les pensions a l'Estat espanyol. En aquest cas, es tracta de la Sentència de 21 de …

per llegir-ne més

Llei de pressupostos generals de l’Estat: pensions i cotitzacions a partir de gener del 2021

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l’Estat del dia 31 de desembre de 2020 va publicar la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021. Les principals novetats en matèria de pensions i cotitzacions, en vigor des del dia 1 de …

per llegir-ne més

Torna a munt