turisme

Novetats en matèria de Seguretat Social

Nous subsidis extraordinaris per finalització de contracte temporal i per als empleats de la llar, per manca d’activitat com a conseqüència de la COVID-19 (coronavirus)

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat d'1 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Aquesta nova norma conté, entre altres importants …

per llegir-ne més

Efectes de la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament com a personal estatutari dels professionals sanitaris, en relació amb la situació generada per la COVID-19 (coronavirus)

Nombre de lectures: 0

L'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, estableix la possibilitat que els professionals sanitaris jubilats metges i infermers menors de setanta anys siguin reincorporats …

per llegir-ne més

Incapacitat temporal en la situació excepcional de confinament total, i compatibilitat del subsidi per cura de menor amb la protecció per atur o cessament d’activitat, en relació amb la situació generada per la COVID-19 (coronavirus)

Nombre de lectures: 0

D’acord amb el que estableix la disposició addicional 21 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, amb caràcter excepcional i amb efectes des de l'inici de …

per llegir-ne més

Justificant per als desplaçaments dels treballadors d’activitats essencials en relació amb la COVID-19 (coronavirus)

Nombre de lectures: 0

Des del passat dia 30 de març i, en principi, fins al dia 9 d'abril de 2020, amb la finalitat d'afavorir la contenció de la propagació de la COVID-19, els desplaçaments als centres i llocs de treball, tant al sector públic com al privat, han quedat limitats als …

per llegir-ne més

Noves mesures de suport als empresaris i autònoms en matèria de Seguretat Social com a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19 (coronavirus)

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat d'1 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer fronta la COVID-19. Aquesta nova norma conté, entre altres importants mesures …

per llegir-ne més

Repercussions en matèria de Seguretat Social de les mesures complementàries en l’àmbit laboral introduïdes pel Reial decret llei 9/2020, en relació amb la COVID-19 (coronavirus)

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 28 de març de 2020 ha publicat el Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19. Aquesta norma conté novetats legislatives que …

per llegir-ne més

Repercussions en matèria de Seguretat Social del nou “permís retribuït recuperable” introduït pel Reial decret llei 10/2020, en relació amb la COVID-19 (coronavirus)

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 29 de març de 2020 ha publicat el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir …

per llegir-ne més

Noves condicions de dispensació i administració de medicaments davant la crisi sanitària (coronavirus)

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 27 de març de 2020 ha publicat l'Ordre SND/293/2020, de 25 de març, per la qual s'estableixen condicions a la dispensació i l'administració de medicaments en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut, davant la situació de …

per llegir-ne més

Noves mesures de Seguretat Social pel COVID-19 (coronavirus): protecció per cessament d’activitat dels autònoms

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 18 de març de 2020 ha publicat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. En el marc de les mesures econòmiques i socials que …

per llegir-ne més

Noves mesures de Seguretat Social pel COVID-19 (coronavirus): ERTO i protecció per desocupació

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 18 de març de 2020 ha publicat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. Aquesta norma conté un seguit de mesures econòmiques i socials …

per llegir-ne més

Torna a munt