Saltar al contingut principal
turisme

Novetats en matèria de Seguretat Social

Jubilació anticipada de persones amb discapacitat: nova regulació per a persones amb graus de discapacitat iguals o superiors al 45%

Nombre de lectures: 0

L'article 206 bis del TRLGSS regula la jubilació anticipada en cas de discapacitat, i estableix que l'edat mínima d'accés a la pensió de jubilació a què es refereix l'article 205.1.a pot ser reduïda en el cas de persones amb discapacitat amb un grau igual …

per llegir-ne més

Novetats en matèria d’assistència social a Catalunya: emigrants retornats i víctimes de violència masclista

Nombre de lectures: 0

A Catalunya tenim una extensa normativa relativa a assistència social i serveis socials, matèries totes dues incloses en l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya i complements necessaris del nostre sistema de Seguretat Social, tal com estableix l'article 42.2 del TRLGSS.

Recentment, la publicació de la Llei …

per llegir-ne més

Novetats a la Seguretat Social dels becaris

Nombre de lectures: 0

Les pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació i l'execució de pràctiques acadèmiques externes han estat, i continuen sent, instruments eficaços perquè les persones que han dut a terme estudis universitaris o de formació professional puguin disposar d'experiències formatives en entorns empresarials o …

per llegir-ne més

Més novetats en matèria de baixes mèdiques per incapacitat laboral a partir del 17 de maig

Nombre de lectures: 0

A les novetats que va introduir en aquesta matèria el Reial decret 1060/2022, de 18 de juliol, aplicables des del dia 1 d'abril de 2023, i que vam tenir ocasió de comentar en un apunt anterior, s'uneixen ara les novetats del Reial decret llei 2/2023, de …

per llegir-ne més

Arriba la reforma de les pensions amb el Reial decret Llei 2/2023, amb nous increments a la cotització

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat de 17 de març de 2023 ha publicat el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l'establiment d'un nou marc de sostenibilitat del sistema públic …

per llegir-ne més

Noves baixes mèdiques per menstruació, gestació i avortament, i ampliació de la prestació per adopció de menors

Nombre de lectures: 0

Amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat del dia 2 de març de 2023 de la Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària …

per llegir-ne més

Nou salari mínim interprofessional i bases de cotització a la Seguretat Social

Nombre de lectures: 0

El passat 31 de gener de 2023, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar l'Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació …

per llegir-ne més

Com es calcula una pensió de jubilació quan s’ha treballat i cotitzat a més d’un país

Nombre de lectures: 0

Una situació cada vegada més freqüent a la pràctica, considerant l'increment de la mobilitat de treballadors entre diferents països, és que, en el moment de sol·licitar una prestació de la Seguretat Social, s'acreditin cotitzacions en estats diferents d'aquell en el qual es produeix el fet causant …

per llegir-ne més

Nova quota de la Seguretat Social: el mecanisme d'equitat intergeneracional

Nombre de lectures: 0

A partir del mes de gener de 2023 s’aplica una nova quota de la Seguretat Social: el mecanisme d'equitat intergeneracional (MEI).

Dins del procés de reforma del sistema de la Seguretat Social, la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions …

per llegir-ne més

Comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta: ja no caldrà lliurar-los

Nombre de lectures: 0

A partir del dia 1 d’abril de 2023 els treballadors ja no hauran d’entregar a les empreses els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta.

El Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, que modifica el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, regula determinats aspectes …

per llegir-ne més

Torna a munt