Nombre de lectures: 0

La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social va crear l'anomenat Fons de Reserva de la Seguretat Social, dotat pressupostàriament amb càrrec als excedents de cotitzacions socials que poguessin resultar de la liquidació dels pressupostos de la Seguretat Social de cada exercici econòmic, amb la finalitat d'atendre les necessitats futures del propi sistema. L'evolució d'aquest Fons de Reserva ha estat íntimament lligada a la de la pròpia economia, de manera que la irrupció de la crisi hi ha suposat un dany sever en forma de reducció de la seva capacitat per afrontar les necessitats no ja futures, sinó imminents del sistema de Seguretat Social.

El Secretari d'Estat de la Seguretat Social, Octavio Granado, va presentar el dia 9 d'octubre de 2018, davant la comissió parlamentària del Pacte de Toledo, l'Informe del Fons de Reserva corresponent a l'exercici 2017. D'acord amb aquest últim informe presentat a les Corts Generals, entre 2012 i 2017 s'han extret del Fons de Reserva de la Seguretat Social un total de 74.437 milions d'euros, repartits en el temps de la manera següent:

{{:03_espai_de_treball:sfc:blog_ss:060_2018_2:grafic_ss.png?200|

D'aquesta manera, l'evolució general del Fons de Reserva de la Seguretat Social ha estat, des de l'any 2000, la següent:

{{:03_espai_de_treball:sfc:blog_ss:060_2018_2:grafic_ss.png?200|

Per tant, el Fons de Reserva va tancar l'exercici 2017 amb un capital de 8.095 milions d'euros, si bé actualment el seu valor és 8.061 milions d'euros, com a conseqüència de les operacions d'inversió portades a terme pel Fons, en Lletres del Tresor o en dipòsits al Banc d'Espanya, que han tingut rendibilitats negatives de fins a un -0,4%.

No obstant això, no sembla que el Fons de Reserva finalitzi aquest any 2018 amb aquestes xifres, ja que el Consell de Ministres del dia 16 de novembre d'aquest mateix any, ha aprovat la concessió d'un préstec de l'Estat a la Tresoreria General de la Seguretat Social per un import de 6.330 milions d'euros per a l'abonament de la paga extraordinària de pensions de novembre, que oficialment s'abona l'1 de desembre. Com que aquest crèdit resulta insuficient per cobrir l'import total d'aquesta paga extraordinària, el mateix Consell de Ministres anuncia que el Govern haurà de disposar de 3.000 milions d'euros addicionals del Fons de Reserva. Si és així, aquest Fons finalitzarà l'any 2018 amb aproximadament 5.000 milions en la reserva.

Etiquetes: