Saltar al contingut principal

Documents administratius: criteris de redacció i models

Nombre de lectures: 0

← Inici | Unitat 1 →

Presentació

Redactar és una feina complexa, en què intervenen un gran nombre d’operacions, tant conceptuals com lingüístiques. Perquè aquesta feina resulti més fàcil, convé disposar d’estratègies que ens permetin fer realitat aquelles idees que inicialment tenim dins del cap.

L’objectiu d’aquest material, doncs, és oferir eines que contribueixin a facilitar la tasca de redactar qualsevol mena de text tècnic i que ens permetin aconseguir textos el màxim d’eficaços possible, d’acord amb el propòsit desitjat.

Aquest material s’ha dividit en els 6 apartats següents:

1. Llengua general versus els llenguatges d’especialitat

Es presenta el llenguatge administratiu com a llenguatge tècnic: tecnolecte i se’n descriuen les característiques essencials: precisió, concisió i claredat.

2. Els criteris d’estil en la redacció administrativa

Es donen algunes normes generals que convé tenir sempre presents a l’hora de redactar documents dins de l’àmbit d’actuació administrativa i també s’hi fan algunes recomanacions d’estil a l’hora de redactar frases i paràgrafs.

En cada un dels punts que es tracten en aquest apartat del material, hi trobareu exemples amb la finalitat de fer més entenedora la part explicativa. Els exemples es presenten amb unes sigles al final que volen diferenciar els que són gramaticalment incorrectes (INC), d’aquells que sovint no són recomanables (NR) i dels que es proposen com a recomanables o aconsellables (R).

3. La revisió dels textos

Aquest apartat és molt rellevant quan parlem de redacció, ja que sovint oblidem que cal revisar els escrits des dels diferents punts de vista de què es componen: la coherència i la cohesió de la informació i, finalment, llegir-nos-els amb els ulls de la persona destinatària.

4. Les funcions comunicatives dels documents administratius

Es presenten les funcions comunicatives dels escrits administratius, ja que, principalment, tenen una finalitat comunicativa i informativa. I acompleixen dues funcions bàsiques: constatar i notificar els actes administratius.

5. El procés d’elaboració d’un document

Es fan algunes preguntes que poden ser orientatives a l’hora de redactar els documents administratius i que pensem que us poden ajudar a fer les reflexions que siguin necessàries en cada cas.

6. Anàlisi de la documentació administrativa i models

Es presenten els documents que intervenen en el procediment administratiu, tot repassant-ne la definició, estructura i les característiques, i aportant models d'exemple.

La darrera part del dossier està composta per la bibliografia i els recursos a la xarxa que vol animar l’usuari a aprofundir en algun aspecte rellevant del contingut tractat.

Així doncs, caldrà que siguem capaços d’aplicar tots els aspectes exposats i apresos i posar-los en pràctica en la redacció de textos, adaptant-los a les necessitats específiques de cada col·lectiu i de cada text.← Inici | Unitat 1 →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Elaboració (2019): Núria Altés i Juan.

Revisions posteriors: Núria Altés i Juan, i Arnau Flórez Canals.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de la portada és de Gerd Altmann i s'ha obtingut a Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons