Saltar al contingut principal

Documents administratius: criteris de redacció i models

Nombre de lectures: 0

← Unitat 4 | Unitat 6 →

5. El procés d’elaboració d’un document

Abans de començar a redactar un document és recomanable que llegiu els punts següents.

Penseu que, perquè la comunicació sigui eficaç en un escrit, aquest ha de ser objectiu, simple, clar i precís.

5.1 Quin document voleu elaborar?

Escolliu correctament el document que heu d’elaborar. Tingueu en compte:

 • a qui va adreçat.


↑ Torneu a dalt

5.2 De quines parts consta i quina disposició ha de tenir el document que heu escollit?

Consulteu l’esquema del model de document escollit i seguiu-lo. Tingueu en compte també les normes gràfiques de presentació que fixa el Programa d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya.


↑ Torneu a dalt

5.3 Quina informació ha de contenir?

Seleccioneu la informació pertinent per a l’objectiu que us proposeu i deixeu de banda la que no sigui rellevant. Busqueu la simplificació.


↑ Torneu a dalt

5.4 Com heu d’ordenar aquesta informació?

Estructureu el text en paràgrafs de manera que cada un correspongui a una unitat de missatge. Seguiu un ordre lògic, així aconseguireu una comprensió pertinent i ràpida. Trobareu les indicacions necessàries a l’apartat d’Estructura i les parts de què consta a l’esquema de cada document explicat a la Unitat 6. L'anàlisi de la documentació administrativa.


↑ Torneu a dalt

5.5 Quina varietat de la llengua és l’adequada?

Penseu que el llenguatge administratiu és un llenguatge d’especialitat o tecnolecte que serveix per a les comunicacions internes de l’Administració i externes, o sigui entre l’Administració i les persones administrades. El fet que sigui un tecnolecte que s’usa per adreçar-se a la ciutadania implica que sigui més assequible que altres llenguatges tècnics. En conseqüència, s’apropa a la varietat estandarditzada, amb un nivell més aviat elevat de codificació normativa i amb els trets que caracteritzen els tecnolectes:

 • l'èxic i fraseologia propis
 • precisió conceptual per evitar ambigüitats
 • expressió senzilla, clara i entenedora per garantir l’eficàcia comunicativa
 • formalitat i objectivitat per evitar implicacions personals i subjectives.

Consulteu l’apartat de Terminologia i Fraseologia, per exemple a l’Optimot.


↑ Torneu a dalt

5.6 Heu aconseguit el que us proposàveu?

Repasseu el document i comproveu que sigui clar i que:

 • sigui adequat a la situació comunicativa i a les normes gramaticals
 • estigui ben cohesionat (connectors, puntuació, pronoms…)
 • sigui coherent tant pel que fa al contingut com a la forma (reviseu també les convencions gràfiques, tipus de lletra, majúscules i minúscules, abreviacions…).

Per a més informació, podeu consultar els Recursos d'aprenentatge i consulta que hi ha disponibles al web del Departament de Justícia.

També disposeu del llibre de Llenguatge Jurídic del Departament de Justícia, que inclou el solucionari de les activitats.


↑ Torneu a dalt← Unitat 4 | Unitat 6 →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

El material ha estat elaborat per Núria Altés i Juan.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de la portada és de Gerd Altmann i s'ha obtingut a Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials;
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons