Saltar al contingut principal

Documents administratius: criteris de redacció i models

Nombre de lectures: 0

← Unitat 2 | Unitat 4 →

3. La revisió dels textos

La revisió d’un escrit s’ha d’entendre com un acte global que permeti comprovar que el resultat s’adequa a la intenció inicial. I tot i que pren molta rellevància en l’etapa final del procés de redacció, hi ha de ser present des dels seus inicis. És a dir, escriure, revisar i reescriure s’ha de veure com un procés circular.

L’etapa de revisió és el moment de fixar-se i de reflexionar tant sobre el contingut –idees i conceptes– com sobre la forma –paràgrafs, enllaços, puntuació, sintaxis, convencions, etc.

Cal revisar el text buscant-hi problemes tant de coherència com de cohesió.

3.1 La coherència

Per comprovar la coherència d’un text, cal revisar el text buscant-hi problemes en l’estructuració de les idees i comprovar el següent:

 • Que el text presenta un sentit global, d’acord amb la intenció inicial.
 • Que hi ha continuïtat entre les idees exposades, sense desequilibris ni contrasentits.
 • Que cap concepte queda ambigu.
 • Que les idees s’han ordenat tenint present què sap i què no sap el destinatari del text i les seves possibles reaccions.

Si es detecta alguna inconcreció respecte dels aspectes assenyalats, cal fer l’esforç de replantejar-se el text ja sigui parcialment o en la seva totalitat.


↑ Torneu a dalt

3.2 La cohesió

Cal buscar la cohesió del text, és a dir, constatar que cada frase s’adequa a la interpretació de la resta d’oracions prèvies del discurs i comprovar el següent:

 • Que el pas d’un paràgraf a un altre respon a una evolució en el discurs.
 • Que els enllaços utilitzats serveixen com a senyals dels elements lingüístics.
 • Que els signes de puntuació organitzen i equilibren el text.
 • Que no hi ha incorreccions ortogràfiques, sintàctiques o lèxiques (a banda de les gramàtiques clàssiques, els correctors informàtics poder ser molt útils).
 • Que les convencions s’han utilitzat de forma coherent.


↑ Torneu a dalt

3.3 L’última lectura

Finalment, per tancar el procés de revisió és aconsellable llegir el text amb els ulls del destinatari i fer-se les preguntes següents:

 • Entenc per què m’escriu i què em diu amb una primera lectura?
 • Veig clara l’evolució del discurs i la distribució en paràgrafs?
 • Puc desxifrar tot el contingut –paraules, sigles, etc.?
 • Tota la informació és rellevant?
 • Se m’ha fet agradable de llegir?
 • És coherent el grau de formalitat que s’hi utilitza?


↑ Torneu a dalt← Unitat 2 | Unitat 4 →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

El material ha estat elaborat per Núria Altés i Juan.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de la portada és de Gerd Altmann i s'ha obtingut a Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials;
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons