Saltar al contingut principal

Documents administratius: criteris de redacció i models

Nombre de lectures: 0

← Unitat 6 | Inici →

8. Bibliografia i recursos a les xarxes

8.1 Bibliografia

Redacció

 • CASSANY, D. 44 exercicis per a un curs d'expressió escrita. Barcelona: Guix, 1991
 • CASSANY, D. La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries, 1993.
 • COROMINA, E. El Nou 9. Manual de redacció i estil. Vic: Eumo, 1993.
 • HIMSTREET, W.C. i BATY, W.M. Redacción de cartas e informes en la empresa. Bilbao: Ed. Deusto, SA, 1990.
 • MESTRES, J.M. "Els signes de puntuació i altres signes gràfics I i II", revista Com núm. 21 i 22. Departament de Cultura. Barcelona, 1990.
 • MESTRES, J.M. i altres. Manual d'estil: La redacció i l'edició de textos. Vic: Eumo, UB, UPF. Rosa Sensat, 1995.
 • SOLÀ, J. i PUJOL, J.M. Tractat de puntuació. Barcelona: Columna, 1989.

Llenguatges jurídics

 • ALTES, N. i PEJÓ, X. Manual de redacció administrativa (2000). Vic. Eumo.
 • Consorci per a la Normalització Lingüística: Guia lingüística per a les administracions locals. Barcelona, 1992-1995.
 • DUARTE, C.; ALSINA, A., i SIBINA, S.: Manual de llenguatge administratiu. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1993.
 • DUARTE, C. i DE BROTO, P.: Introducció al llenguatge jurídic. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1986.
 • Gabinet de Didàtica de la Direcció General de Política Lingüística i Secció d'Estudis de Llengua Catalana i Llenguatge Administratiu de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya: Llenguatge administratiu. Material d'aprenentatge.Juny, 1994.
 • HERNÁNDEZ-GIL, Antonio: El lenguaje del derecho administrativo. Madrid: INAP, 1986.
 • Ministerio para las administraciones públicas: Manual del lenguaje administrativo. Madrid: MAP, 1990.
 • Revista Llengua i Administració. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1982-1992.
 • Revista Llengua i ús. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1994-1995
 • Revista Llengua i Dret. Escola d'Administració Pública de Catalunya. Barcelona, 1983-1995.
 • Termcat: Fulls de difusió de neologismes. 1988-1995.

Convencions

 • Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: Majúscules i minúscules. 2a edició 1992.
 • MESTRES, J.M. i GUILLÉN, J.: Diccionari d'Abreviacions. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1992.
 • MESTRES, J.M. i altres. Manual d'estil: La redacció i l'edició de textos. Vic: Eumo, UB, UPF. Rosa Sensat, 1995.
 • PUJOL, J.M. i SOLA, J. Ortotipografia. Manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic. Barcelona: Columna, 1995.

Diccionaris generals de llengua

 • BRUGUERA, J.: Diccionari ortogràfic. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 1990.
 • Diversos autors: Diccionari castellà-català. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 1985
 • Diversos autors: Diccionari català-castellà. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 1987.
 • Institut d'Estudis Catalans: Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Ed. 3i4, Ed. 62, Ed. Moll, Enciclopèdia catalana i Publicacions de l'abadia de Montserrat, 1995.
 • Diversos autors: Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 1998.

Diccionaris jurídics

 • Col·legi d'Advocats de Barcelona: Diccionari jurídic català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986.
 • Diccionario jurídico Espasa. Madrid: Espasa Calpe, 1994.
 • GÓMEZ DE LIAÑO; F. Diccionario jurídico. Salamanca: Libreria Cervantes, 1988.


↑ Torneu a dalt

8.2 Recursos a les xarxes

Optimot

És un servei que ofereix la Secretaria de Política Lingüística en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans i el Centre de Terminologia TERMCAT. Consta d’un cercador d’informació lingüística que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana. Per mitjà de l’Optimot es poden consultar de manera integrada diferents fonts. Quan les opcions de cerca que ofereix l’Optimot no resolen el dubte lingüístic, es pot accedir a un servei d’atenció personalitzada.

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html

DIEC

Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. Es poden consultar les entrades del diccionari i el corpus de dades lingüístiques.

http://dlc.iec.cat/

Cercaterm

Servei de consultes terminològiques en línia. Permet fer consultes en català, castellà, francès i anglès sobre les diverses àrees d’especialitat.

http://www.termcat.cat/

Diccionari català-valencià-balear

El Diccionari català-valencià-balear (l’Alcover-Moll), el treball lexicogràfic més important de la llengua catalana i de tota la romanística, ja es pot consultar íntegrament i gratuïta a Internet des del servidor web de l’Institut d’Estudis Catalans.

http://dcvb.iecat.net/default.asp

Gran diccionari de la llengua catalana

Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana que permet consultar en línia paraules en català a través d’un sistema de cerca. El resultat és una definició completa de la paraula.

http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

Diccionari de la llengua catalana multilingüe castellà - anglès - francès - alemany

És un diccionari català amb equivalències al francès, l’anglès, el castellà i l’alemany. Es pot fer la cerca a partir del català o a partir de qualsevol de les altres llengües.

http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm?USUARI=gencat1

Diccionari català-castellà i castellà-català en línia

Permet consultar en línia totes les paraules del Diccionari avançat català-castellà Vox.

http://www.diccionarios.com

Terminologia jurídica i administrativa

Pàgina web que aplega la terminologia més usual, les locucions i el termes del llenguatge jurídic i l’administratiu.

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/document.pdf

Justiterm

Permet fer cerques del castellà al català i del català al castellà de termes jurídics i administratius. S'hi poden trobar termes i expressions jurídiques i administratives d'abast més general.

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/justiterm/

Terminologia jurídica en català

Aquest cercador terminològic permet accedir a més de 8.000 termes jurídics en català procedents de fonts de referència avalades pel Comitè Terminològic de Dret impulsat pel TERMCAT. S’ha posat en marxa al desembre de 2015.

http://www.terminologiajuridica.cat/

Universitat Politècnica de Catalunya

Conté materials i recursos lingüístics. Destaquen especialment el fitxer lingüístic (amb dos grans blocs: criteris i documents) i les guies lingüístiques (1. Dubtes lingüístics, 2. Convencions gràfiques).

http://www.upc.edu/slt/ca

Servei de llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona

Recull de recursos per escriure millor: fitxes d’assessorament lingüístic, signes de puntuació, aclariments lingüístics, l’ús del guionet, majúscules i minúscules, documents normatius, com citar recursos electrònics i models de documents.

http://www.uab.cat/servei-llengues/

UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

La UOC compta amb un espai de consulta lingüística que recull criteris de llengua i d’edició, per resoldre els dubtes que es presenten a l’hora de redactar textos.

http://www.uoc.edu/serveilinguistic/home/

Institut d’Estudis Catalans

L’Oficina de Consultes de la Secció Filològica de l’IEC atén consultes lingüístiques i sobre normativa en general, provinents bàsicament i prioritàriament dels serveis lingüístics institucionals.

https://www.iec.cat/llengua/recursos.asp

Consorci per a la Normalització Lingüística

Ofereix productes i serveis per a empreses, informació de cursos de català, recursos per a l’assessorament lingüístic, enllaços d’interès…

http://www.cpnl.cat/

Softcatalà

Promou la distribució i el desenvolupament de productes informàtics en català.

http://www.softcatala.org

Lincaweb

Breu directori de recursos sobre llengua catalana a internet: aprenentatge, literatura, normalització i serveis complementaris.

http://www.cercat.com/lincaweb/

Traductor automàtic

En aquesta pàgina teniu enllaços a diverses eines de traducció automàtica en línia:

https://llengua.gencat.cat/ca/eines_i_serveis/traduccio-automatica-en-linia/

Atles interactiu de l’entonació del català

Té com a objectiu la presentació sistemàtica d’una sèrie de materials en àudio i en vídeo per a l’estudi de la prosòdia i l’entonació dels dialectes catalans, de tal manera que es pugui iniciar un estudi de la notable diversitat dialectal de l’entonació catalana. A través dels mapes del domini lingüístic, l’usuari pot accedir de forma simple a diferents materials en àudio i vídeo dels diferents parlars catalans.

http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio/

Parla.cat

Parla.cat és un espai virtual d’aprenentatge en català impulsat des de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Ramon Llull i el Consorci per a la Normalització Lingüística. Des d’aquest entorn virtual d’aprenentatge podeu escollir entre dues modalitats d’aprenentatge: lliure o amb tutoria.

http://www.parla.cat

Quadre de tipus documentals

El Quadre de tipus documental disposa d’una guia d’utilització que concreta el seu ús i la seva aplicació.

Guia d’utilització del quadre de tipus documentals

Signes de puntuació. Departament de Justícia

Majúscules i minúscules

Abreviacions

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

El material ha estat elaborat per Núria Altés i Juan.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de la portada és de Gerd Altmann i s'ha obtingut a Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials;
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons